Національний Технічний Університет України "КПІ їм. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
Неділя, 24 червня 2018
Студентам Методична література
 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ МЕТОДІВ

  1. Феттер К. Электрохимическая кинетика. – М.: Химия. 1967. – 856 с.
  2. Дамаскин Б.Б., Петрий О.А. Введение в электрохимическую кинетику. – М.: Высшая школа.- 1985.- 400 с.
  3. Антропов Л.І. Теоретична електрохімія. – Київ:Либідь, 1993. – 540 стор.
  4. Кублановский В.С., Городыский А.В., Белинский В.Н., Глущак Т.С. Концентрационные изменения в приэлектродном слое при электролизе. – К.: Наукова думка.- 1983.- 346 с.
  5. Ткаленко Д.А., Хірх-Ялан І.Ф. Прилади і методи дослідження в електрохімії. Хроновольтамперометрія. (частина 3)/ Конспект лекцій для студентів НТУУ «КПІ» (електронний варіант). -2007.- 120 с.
  6. Ткаленко Д.А., Ткаленко М.Д. Основи наукових дослі­джень в електрохімії. Хронопотенціометричний метод дослі­дження електродних процесів ( частина 2).  /  Посібник для студентів НТУУ “ КПІ”, 1997 р. – 96 с.
  7. Кошель Н.Д., Материальные процессы в электрохимических системах. Моделирование и расчет. – К.: Высшая школа.- 1992. – 192 с.
  8. Ткаленко Д.А. Макрокинетика катодных процессов в гидроксидных и нитратных расплавах. – К.: Наукова думка. – 1993.- 124 с.

Основна література знаходиться в НТБ (1-4, 7), на кафедрі (5,6,8).