Національний Технічний Університет України "КПІ їм. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
Неділя, 24 червня 2018
Студентам Методична література
 

ГІДРОЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЯ І ГАЛЬВАНОПЛАСТИКА

  1. Садаков Г.А. Гальванопластика, М: Машиностроение.-2004.-400с.
  2. Вячеславов П.М., Волянюк Г.А. Электролитическое формование,  Л: Машиностроение.-1979.-197с.
  3. Вансовская К.М., Волянюк Г.А. Промышленная гальванопластика, Л: Машиностроение.-1986.-104с.
  4. Прикладная электрохимия /под ред. А.Л.Ротиняна, Л: Химия,1974.-536с.
  5. Прикладная електрохимия/под ред. А.П.Томилова, М: Химия, 1984.-520с.
  6. Баймаков Ю.В., Журин А.И./Электролиз в гидрометаллургии, М: Государственное НТ Изд-во литературы по чёрной и цветной металлургии, 1963.-616с.

Основна література знаходиться в НТБ.