Національний Технічний Університет України "КПІ їм. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
Неділя, 24 червня 2018
Студентам Методична література
 

ВИРОБНИЦТВО ХІМІЧНИХ ПРОДУКТІВ ЕЛЕКТРОЛІЗОМ

   1. Горбачов А.К. Технічна електрохімія. Ч.1. Електрохімічні виробництва хімічних продуктів. – Київ: Прапор, 2002.- 254с.
   2. Прикладная электрохимия / Под редакцией А.П. Томилова. - М.: Химия, 1984 - 520с.
   3. Прикладная электрохимия / Под редакцией Н.Т. Кудрявцева. - М.: Химия, 1975. - 551с.
   4. Прикладная электрохимия / Под редакцией А.Л. Ротиняна. - Л.: Химия, 1974. - 536с.
   5. Флеров В.Н. Сборник задач по прикладной электрохимии. - М.: Высшая школа, 1987. - 318с.
   6. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Прикладна електрохімія" - К.: ІВЦ, Політехніка, 2002. - 60с.
   7. Фиошин М.Я., Смирнова М.Г. Электрохимические системы в синтезе химических продуктов. - М.: Химия, 1985. - 250 с.
   8. Якименко Л.М. Получение водорода, хлора и щелочей. - М.: Химия, 1981. -280c.
   9. Якименко Л.М. Электродные материалы в прикладной электрохимии. - М.: Химия, 1977. - 264 с.
   10. Волков Г.И. Электролиз с ртутным катодом. - М.: Химия, 1979. - 190 с.
   11. Зимин В.М., Камарьян Г.Н. Хлорные электролизеры. - М.: Химия, 1984. - 302с.
   12. Якименко Л.М., Серышев Г.А. Электрохимический синтез неорганических соединений. - М.: Химия, 1984. - 158 с.

Основна література знаходиться в НТБ