Національний Технічний Університет України "КПІ їм. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
Неділя, 24 червня 2018
Студентам Методична література
 

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ГАЛЬВАНОТЕХНІКИ

  1. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод: Підручник /   А.К.Запольський, М.А. Мішкова-Клименко, І.М.Астрелін та ін.- К.: Лібра,2000.- 552с.
  2. Гибкие автоматизированные гальванические линии: Справочник / В.Л.Зубченко В.И.Захаров, В.М.Рогов и др.; под ред.В.Л.Зубченко.- М.: Машиностроение, 1989.- 672с.
  3. Запольский А.К., Образцов В.В. Комплексная переработка сточных вод    гальванического производства.- К.: Техніка, 1989.- 199с.
  4. Смирнов Д.Н., Генкин В.Е. Очистка сточных вод в процессах переработки металлов.- М.: Металлургия, 1989.- 224с.
  5. Гальванические покрытия в машиностроении. Справочник в 2-х томах / под ред. М.А.Шлугера, А.Д.Тока.- М.- Машиностроение, 1985, т.2.- 248с.
  6. Запольський А.К. Водопостачання, водовідведення та якість води: Підручник. – К.: Вища шкю, 2005. – 671 с.

Основна література знаходиться в НТБ .