Національний Технічний Університет України "КПІ їм. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
Неділя, 24 червня 2018
Студентам Методична література
 

ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОНІЦІ ТА ЗАХИСТІ ОБЛАДНАННЯ ВІД КОРОЗІЇ

   1. Ильин В.А. Технология изготовления печатных плат.-Л:Машиностроение, 1984.-77с.
   2. Федулова А.А., Котов Е.П., Явич Э.Р. Химические процессы в технологии изготовления печатных плат.-М:Радио и связь, 1981.-136с.
   3. Махмудов М. Механическая обработка печатных плат.-М: Радио и связь, 1986.-72с.
   4. Технология многослойных печатных плат/А.А.Федулова, Ю.А.Устинов, Е.П.Котов и др. - М: Радио и связь,1990.-208с.
   5. Ильин В.А. Химические и электрохимические процессы в производстве печатных плат. - М:Из-во ВИНИТИ,1994.-142с.
   6. Якименко Г. Я. Технологія виробництва друкованих плат: Навч. Посібник. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2001.-152с.

Основна література знаходиться в НТБ.