Національний Технічний Університет України "КПІ їм. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
Неділя, 24 червня 2018
Студентам Методична література
 

ЗАХИСТ ОБЛАДНАННЯ ВІД КОРОЗІЇ НА СТАДІЇ ПРОЕКТУВАННЯ


Анотація до кредитного модуля "Захист обладнання від корозії на стадії проектування"

 

  1. Плудек В. Защита от коррозии на стадии проектирования.-М.:Мир, 1980.-438с,
   2. Коррозия. Справочное издание /Под ред. Л.Л.Шраера.- М.: Металлургия, 1981.-632с.
   3. Зрунек М. Противокоррозионная защита металлических конструкций.- М.:Машиностроение, 1984.-136с.
     4. Мудрук А.С., Гончаренко П.В. Коррозия й вопросы конструирования.-К. 'Техніка, 1982.-135 с.
   5. Антропов Л.И., Макушин Е.М., Панасенко В.Ф. Ингибиторы коррозии металлов.-К. .'Техніка, 1981.-183 с.
     6. Техника борьбы с коррозией. Пер. с польск. /Под ред. А.М.Сухотина -Л.: Химия, 1980.-224с.
   7. Новицкий В.С., Писчик Л.М. Коррозионный контроль технологического оборудования.- К.: Наукова думка, 2001.-171 с.
     8. Голего Н.Л., Алябьев А.Я., Шевеля В.В. Фреттинг-коррозия металлов.- К.: Техніка, 1974.-272 с.

Основна література знаходиться в НТБ  та на сайті INTRANET (13).