Національний Технічний Університет України "КПІ їм. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
Неділя, 24 червня 2018
Студентам Методична література
 

ЕЛЕКТРОЛІЗ ІОННИХ РОЗПЛАВІВ

    Рекомендовано для вивчення курсу користуватися розробленим на кафе­дрі технології електрохімічних виробництв НТУУ «КПІ»
    Конспектом лекцій з курсу «Електроліз іонних розплавів», складеним Ткаленком Д.А. та Хірх-Яланом І.Ф. 2006 рік. 184 стор.

   Основна література

   1. Кунтий О.І., Зозуля Г.І. Електроліз іонних розплавів. Виробництво магнію.-Львів:Львівська політехніка, 2006. -208 стор. .
   2. Прикладная злектрохимия/Под ред. А.П.Томилова.-М.:Химия, 1984.-580 с.
   3.  Туманова Н.Х., Барчук Л.П. Гальванические покрытия из ионных расплавов.-К.:Техніка, 1983.- 165 с.
   4.  Ткаленко Д.А., Хірх-Ялан І.Ф.  Електроліз іонних розплавів. – Конспект лекцій (електронний вариант). 2006 р. – 186 с.
   5.  Делимарский  Ю.К., Барчук Л.П. Прикладная химия ионных расплавов. .-К.: Наукова думка, 1988.- 190 с. 
   6.  Ткаленко Д.А. Макрокинетика катодных процессов в гидроксидных  и нитратных расплавах. -К.:Наукова думка, 1993.-224 с.

Основна література знаходиться в НТБ (1,2,3,5), на кафедрі (4,6).