Національний Технічний Університет України "КПІ їм. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
Неділя, 24 червня 2018
Студентам Методична література
 

ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ ГАЛЬВАНІЧНИХ ПОКРИТТІВ

   1.  Прикладная электрохимия /Под ред. А.Г.Томилова. – М: Химия, 1984.- 520с.
   2. Гальванические покрытия в машиностроении. Справочник в 2-х томах /Под ред.М.А.Шлугера.- М: Машиностроение, 1985, т.1.-240с.
   3. Гальванические покрытия в машиностроении. Справочник в 2-х томах /Под ред.М.А.Шлугера.-М: Машиностроение, 1985, т.2.-248с.
   4.Гальванотехника. Справочное издание /  Ф.Ф.Ажогин, М.А. Беленький и др. М:Металлургия,1987.-736с.
   5.Технология электрохимических покрытий/М.А. Дасоян, И.Я. Пальмская и др.-Л:Машиностроение,1989.-391с.
   6. Справочник гальваника/Б.И.Байрачный, В.В. Орехова, Э.П. Харченко и др.-Харьков:Прапор,1988.-180с.
   7.Антропов Л.И.,Лебединский   Ю.Н. Композиционные электрохимические покрытия и материалы.-К:Техніка,1986,-200с.
   8. Каданер Л.І Електроосадження благородних і рідкісніх металів. –К: Техніка,1968.-192с.
   9. Якименко Г.Я., Артеменко В.М. Технічна електрохімія. Ч.3. Гальванічні виробництва: Підручник /За ред.. Б.І. Байрачного.- Харків: НТУ “ХПІ”, 2006.- 272с.
  10. Практикум по прикладной электрохимии/Н.Г. Бахчисарайцьян, Ю.В. Борисоглебский, Г.К. Буркат и др.Под ред.В.Н.Варыпаева,  В.Н. Кудрявцева.-3-е изд.-Л:Химия,1990,-304с. 
   11. Гальванические покрытия. Методические указания  к лабораторным занятиям по прикладной электрохимии/Сост. В.Ф. Панасенко, Ю.Ф. Фатеев, Л.А. Яцюк,  Т.И. Мотронюк.-К:КПИ,1990,-56с.
   12. Гальванічні покриття.Методичні вказівки до лабораторних занять. Ч.1/Укл. В.Ф. Панасенко, Л.А. Яцюк, Ю.Ф. Фатеєв,  Т.І. Мотронюк.-К:КПІ, 1994,-52с.
     13.Методичні вказівки до лабораторних занять із дисципліни “Технологія нанесення захисних покриттів” /В.Ф.Панасенко, Л.А.Яцюк, Т.І.Мотронюк, О.В.Лінючева.- К: НТУУ “КПІ” , 1999.- 20с.
     14. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт кредитного модуля "Захисні і декоративно-захисні покриття" для студентів спеціальності 7.05130103 "Технічна електрохімія" усіх форм навчання. Укладачі: Панасенко В.Ф., Яцюк Л.А., Мотронюк Т.І., Косогін О.В., Бик М.В., Фатєєв Ю.Ф., НТУУ "КПІ", 2011.- 60с.   
    15. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт кредитного модуля "Гальванічні сплави і функціональні покриття" для студентів спеціальності 7.05130103 "Технічна електрохімія" усіх форм навчання. Укладачі: Панасенко В.Ф., Яцюк Л.А., Мотронюк Т.І., Косогін О.В., Бик М.В., Фатєєв Ю.Ф., НТУУ "КПІ", 2011.- 72с.
     16. Гальванічні сплави і функціональні покриття. Методичні вказівки до самостійної робіти студентів з дисципліни "Технологія нанесення гальванічних покриттів" для студентів спеціальності 7.05130103 "Технічна електрохімія" усіх форм навчання. Укладачі: Косогін О.В. – Київ: НТУУ "КПІ", 2014.- 13с.
     17. Гальванічні сплави і функціональні покриття. Методичні вказівки до виконання розрахункових робіти студентів з дисципліни "Технологія нанесення гальванічних покриттів" для студентів спеціальності 7.05130103 "Технічна електрохімія" усіх форм навчання. Укладачі: Косогін О.В. – Київ: НТУУ "КПІ", 2014.- 19с.


Основна література знаходиться в НТБ (1-6,9,10), на кафедрі (11,12,13) і в Інтернеті (7,8).