Національний Технічний Університет України "КПІ їм. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
Неділя, 24 червня 2018
Студентам Методична література

Комп’ютерні технології в науковій та інженерній діяльності в технічній електрохімії


Анотація до кредитного модуля "Комп’ютерні технології в науковій та інженерній діяльності в технічній електрохімії"

 

1. Плудек В. Защита от коррозии на стадии проектирования.-М.:Мир, 1980.-438с,
2. Коррозия. Справочное издание /Под ред. Л.Л.Шраера.- М.: Металлургия, 1981.-632с.
3. Зрунек М. Противокоррозионная защита металлических конструкций.- М.:Машиностроение, 1984.-136с.

Основна література знаходиться в НТБ