Національний Технічний Університет України "КПІ їм. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
Неділя, 24 червня 2018
Студентам Методична література

Інгібітори корозії металлів


Анотація до кредитного модуля "Інгібітори корозії металів"

 

1. Плудек В. Защита от коррозии на стадии проектирования.-М.:Мир, 1980.-438с,
2. Коррозия. Справочное издание /Под ред. Л.Л.Шраера.- М.: Металлургия, 1981.-632с.
3. Зрунек М. Противокоррозионная защита металлических конструкций.- М.:Машиностроение, 1984.-136с.

Основна література знаходиться в НТБ

Анотація до кредитного модуля «Інгібітори корозії металів»