Національний Технічний Університет України "КПІ їм. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
24.05.2018
Абитуриентам
Абітурієнтам


Правові положення
Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені ігоря Сікорського» в 2018 році 

Конкурсні предмети, вагові коефіцієнти та розклад вступної кампанії

РОЗКЛАД РОБОТИ

Розклад роботи Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського під час прийому документів:

ТермінДніГодини
02-11 липня 2018 року Понеділок — п’ятниця 1400-1700
12-26 липня 2018 року Понеділок — п’ятниця 900-1800
Субота 1000-1300
Неділя Вихідний
27-31 липня 2018 року Понеділок, четвер 1400-1700
П’ятниця 1000-1300
Субота, неділя Вихідний
01-06 серпня 2018 року Середа — понеділок 900-1800
07 серпня 2018 року Вівторок 1200-1800
08 — 22 серпня 2018 року Понеділок, середа, четвер 1400-1700
Вівторок, п’ятниця 1000-1300
Субота – неділя* Вихідний
Cвяткові дні Вихідний


Увага: у розкладі роботи можливі зміни


Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань, творчих конкурсів) Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Спеціальність для вступу на освітній ступінь «бакалавра»

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів)

Вагові коеф.

  Вага атестату про повну загальну середню освіту    Вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів ЗВО  

Мінімальна кількість балів
для допуску до участі в конкурсі
або зарахування на навчання за квотами, за співбесідою

Хімічні технології та інженерія

1. Українська мова та література

0,2

0,050,05

100

2. Математика

0,35

Один не менше 125 за умови, що інший не менше 100

3. Хімія або біологія

0,35


Інформація для вступників на 1 курс
Магістр - це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми - 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків. 

Підсумок вступної  2016 року

Конкурс за спеціальністю

«Хімічні технології та інженерія» на ХТФ в 2016 році склав

за поданими заявами до ЄДЕБО (враховуючи всі приорітети: від 1 до 15) склав 4,09 осіб на місце; 
кількість рекомендованих ЄДЕБО для навчання на ХТФ становила 152, що в перерахунку складає 0,64 людини на місце.

На кафедру ТЕХВ було подано 104 заяви до ЄДЕБО (враховуючи всі приорітети: від 1 до 15), що в перерахунку складає 2,7 людини на місце.
Кількість рекомендованих ЄДЕБО для навчання на кафедрі ТЕХВ становила 12, що в перерахунку складає 0,11 людини на місце.

Конкурс на 5 курс (денна форма навчання) за спеціальністю «Хімічні технології та інженерія» на ХТФ в 2016 році:
зараховано 61 спеціаліста та 68 магістрів, що відповідає максимальному обсягу держзамовлення на спеціальність «Хімічні технології та інженерія» на ХТФ у 2016 році.

Конкурс на 5 курс (денна форма навчання) по кафедрі ТЕХВ:
зараховано 5 спеціалістів та 15 магістрів, що відповідає максимальному обсягу держзамовлення на спеціалізацію «Енергоефективна технічна електрохімія та захист від корозії» у 2016 році.

 

Оригинал

Правила прийому до 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені ігоря Сікорського» 
в 2017 році

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» - найбільший та найкращий вищий навчальний заклад в Україні, лідер технічної освіти та провідний науковий комплекс. А найкращих хіміків готують на хіміко-технологічному факультеті. Створений факультет разом із КПІ у 1898 році, а головою першої Державної екзаменаційної комісії був сам Д.І. Менделєєв.
Наші студенти опановують сенсорну техніку та моніторинг навколишнього середовища, розробку медичних препаратів (нейропротектори та антивірусні препарати), високоефективних препаратів для очищення поверхні водоймищ і стічних вод від нафтопродуктів, нових функціональних керамічних матеріалів, впроваджують новітні екологічно-чисті технології та реагенти для одержання питної води і очищення стічних вод, створюють нові поліфункціональні композиційні склади косметичних засобів, досліджують техногенну безпеку хімічних виробництв та інгібіторні методи захисту металів в технологічних та біологічних середовищах. 
В наш час привабливою є екологічна освіта. Дійсно, кожне підприємство має свій підрозділ, який відповідає за екологічну безпеку виробництва. Але пам’ятай, що промислова екологія неможлива без розуміння хіміко-технологічних процесів. При обранні екологічної освіти перевагу слід надавати тим університетам, в яких ця освіта здійснюється в хімічних або хіміко-технологічних підрозділах і обов’язково на базі хімічних дисциплін. 
На хіміко-технологічному факультеті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» кожна випускова кафедра гарантовано надає повноцінні інженерно-екологічні знання, які дозволяють випускникам вирішувати екологічні проблеми будь-якої складності, як це і притаманно всім хімікам-технологам у XXI столітті.

Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки

Етапи вступної кампанії (вступники на основі повної загальної середньої освіти)

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту

29 червня – 26 липня 2017 р., 18-00

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2017 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають творчий конкурс, вступні випробування (співбесіду)

20 липня 2017 р., 18-00

Закінчення прийому заяв та документів на основі ЗНО

26 липня 2017 р., 18-00

Строки проведення творчих конкурсів, вступних випробувань (співбесід)

21 липня – 26 липня 2017 р.

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 12-ї год. 01.08.2017 р.

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 12-ї год. 05.08.2017 р.

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням

не пізніше 12-ї год. 07.08.2017 р.

за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 18.08.2017 р.


 

готує бакалаврів, магістрів та докторів філософії за наступними спеціальністю:
161 Хімічні технології та інженерія

Світова хімічна промисловість потребує спеціалістів із сучасним рівнем знань, які забезпечать подальший стрімкий розвиток багатьох її галузей. Інженери-хіміки – фахівці в області хімічної технології, які мають всебічну високоякісну підготовку з дисциплін загальноосвітнього, гуманітарно-економічного, природничо-наукового циклів і дисциплін професійно-орієнтовного спрямування, а отже можуть працювати над розробкою та впровадженням нових або модернізацією наявних технологічних потоків, здатні вивчати наукові проблеми різних виробництв, проводити науково-дослідні роботи направлені на удосконалення технологічних процесів та поліпшення якості кінцевої продукції. Наші випускники – фахівці з високими теоретичними знаннями та практичними навиками. Це спеціалісти, які сьогодні займають керівні посади на багатьох вітчизняних підприємствах, працюють в науково-дослідних інститутах, мають вагомі наукові здобутки.

за спеціалізацією (програми підготовки магістрів):

Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів

Форма навчання: денна, за контрактом (за кошти фізичних та юридичних осіб)

Фундаментальна підготовка з теорії електрохімічних процесів, матеріалознавства; проектуванням новітніх технологій на основі сучасних матеріалів; розробка нових технологій захисту металів від корозії, завдяки чому спеціалісти-електрохіміки здатні вирішувати на високому рівні питання виробництва, проводити екологічний контроль навколишнього середовища, впроваджувати у виробництво нові прилади для вимірювання корозії на базі розроблених корозиметрів, проектувати нові види сенсорів, впроваджувати технології нанесення гальванопокриттів, проводити наукові дослідження в галузі суміжних технологій.

Випускники мають змогу реалізувати себе в одному з трьох напрямів:

1. Працювати в українських та закордонних виробничих компаніях («Екософт», ПТК «Агромат», ТОВ «Люксофт-Україна», P&G Ukraine, «Collini» та ін.);

2. Займатись розвитком науки в українських та закордонних установах (Міжвідомче відділення електрохімічної енергетики НАН України, Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр, Інститут органічної хімії НАН України та ін.);

3. Продовжувати наукові дослідження ХТФ, вступивши до аспірантури та докторантури.

Бакалавр - це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС.

Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО)

Якщо ти щойно закінчив школу, вже одержав атестат про повну загальну середню освіту та складаєш або вже склав Зовнішнє незалежне оцінювання, саме час обрати майбутню професію. Ти будеш вступати на освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти. Твоє навчання в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» буде тривати 4 роки. За результатами ти одержиш диплом про повну вищу освіту та право подовжити освіту на наступному рівні – у магістратурі.

На що варто звернути увагу вступникові до КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2017 році?

Не розумієш, що краще саме для тебе? Запитай експертів – наша команда супергероїв «КПІ ім. І. Сікорського» зі студентів та випускників готова відповісти на всі твої питання!

Етапи вступної кампанії та розклад роботи Приймальної комісії

Адреса Приймальної комісії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Перелік документів для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2017 році

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО (вступних екзаменів)
Спеціальність «Хімічні технології та інженерія»
для вступу на освітній ступень «бакалавр»

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів)

Вагові коефіцієнти

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання за квотами, за співбесідою

1. Українська мова

0,2

100

2. Математика

0,35

Один не менше 125 за умови, 
що інший не менше 100

3. Хімія або біологія

0,35

Вступ на 1 курс (за дипломом молодшого спеціаліста)

Якщо ти закінчив коледж чи технікум та одержав диплом молодшого спеціаліста, ти маєш право вступати на основі свого диплома до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на перший курс, але навчатись за скороченою програмою 3 роки, замість 4. Ти будеш вступати на освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти.

Якщо обрана тобою спеціальність у «КПІ ім. І. Сікорського» входить до Додатоку 4 до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2017 році, ти маєш право скласти вступні випробування з предметів, потрібних для вступу, або перезарахувати оцінки, одержані на Зовнішньому незалежному оцінюванні, якщо ти його складав, й претендувати на місця за державним замовленням, якщо вони надаються за цією спеціальністю.

Якщо обрана тобою спеціальність не входить до Додатоку 4 до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2017 роціти маєщ обрати або споріднена для тебе спеціальність (тобто така спеціальність, яка продовжує вже одержану тобою підготовку) й претендувати навчатись за державним замовленням, у разі, якщо місця на обрану спеціальність надаються, або якщо ти змінюєш спецільність чи спорідненої спеціальності в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» немає, тоді ти можеш претендувати тільки на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).

Пам’ятай – якщо ти будеш складати екзамени у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», тобі потрібно подати документи з 12 липня по 24 липня включно! Екзамени розпочнуться з 25 липня. 
Не впусти можливість!

Не розумієш, що краще саме для тебе? Запитай експертів – наша команда супергероїв «КПІ ім. І. Сікорського» зі студентів та випускників готова відповісти на всі твої питання!

Етапи вступної кампанії та розклад роботи Приймальної комісії

Адреса Приймальної комісії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2017 році

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2017 році

Вступ на 5 курс (магістратура)

Магі́стр — освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90–120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми — 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.


Якщо ти хочеш продовжити навчання після одержання диплому «бакалавра», то ти можеш вступити до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 5 курс. Ти будеш здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра. Навчання на 5 курсі триває від 1 до 2 років залежно від факультету та спеціальності.

Ти продовжуєш навчання за тією ж спеціальністю? Тоді тобі потрібно подати документи (перший етап – з 3 липня по 7 липня, другий етап – з 24 липня по 04 серпня) та скласти вступні випробування (перший етап випробувань – з 8 липня по 15 липня, другий етап – з 5 серпня по 11 серпня). Таких випробувань два – вступне фахове випробування та іноземна мова.

Ти вирішив змінити фах після одержання диплому бакалавра? Тоді тобі потрібно подати документи (перший етап – з 3 липня по 7 липня, другий етап – з 24 липня по 04 серпня) та скласти основні вступні випробування (перший етап випробувань – з 8 липня по 15 липня, другий етап – з 5 серпня по 11 серпня)та додаткове випробування з фаху, щоб визначити, чи зможеш ти опановувати обрану програму підготовки.

Програми вступних фахових випробувань та додаткових фахових випробувань розміщуються на сайтах факультетів та інститутів та на сайтах відповідних кафедр.

Перелік документів для вступу:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
 • диплом бакалавра (оригінал та копії)
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
 • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
 • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
 • шість фотографій

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

-  Етапи вступної кампанії та розклад роботи Приймальної комісії

Адреса Приймальної комісії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2017 році

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2017 році

Програма вступного екзамену з іноземної мови

Шановні вступники!!!

Ми навчимо:

ЗНАТИ! ВМІТИ! ВОЛОДІТИ! 
СТАНЕШ ФАХІВЦЕМ СВОЄЇ СПРАВИ!

Електрохімія – це наука, яка ґрунтується на вивченні реакцій перетворення електричної енергії в хімічну та хімічної енергії в електричну. Енергетичні перетворення є основою багатьох технологічних процесів, направлених на одержання неорганічних та органічних матеріалів, виробництво хімічних джерел струму, покращання екологічного стану навколишнього середовища.

Електрохімічна наука вивчає також різні явища, які пов'язані з переносом заряду на межах фаз у хімічних та біологічних системах. Тому вона включає в себе біоелектрохімію, фотоелектрохімію, радіоелектрохімію тощо.

Студенти одержують фундаментальні знання з теоретичної та прикладної електрохімії з використанням комп'ютерної техніки і на рівні світових вимог на інженерну та магістерську підготовку з:
- технології електрохімічних виробництв – нанесення декоративних та захисних металевих і композитних покриттів, виробництво плат друкованого монтажу та інших елементів для радіоелектронних пристроїв, 
- одержання та переробки кольорових та дорогоцінних металів; 
- електрохімічного синтезу неорганічних, органічних речовин та лікарських препаратів;
- електрокаталізу, виготовлення різноманітних виробів електрохімічними способами, тощо; 
- електрохімічного моніторингу екологічної безпеки та корозійної активності техногенних середовищ;
- створення електрохімічних сенсорів та сенсорних систем для визначення вмісту шкідливих домішок у повітрі, воді та продуктах харчування; 
- приладів для визначення швидкості корозії та електрохімічних і комбінованих методів захисту металів від корозії; 
- електрохімічної енергетики – створення й виробництво хімічних джерел струму, електрохімічних генераторів та накопичувачів із використанням нетрадиційних джерел енергії;
- електрохімічних методів захисту навколишнього середовища;
- опріснення та очищення води з використанням мембранних та іонообмінних процесів, електрофорезу, електроосмосу та моніторинг навколишнього середовища електрохімічними методами аналізу.


На кафедрі працюють висококваліфіковані спеціалісти. Більшість викладачів (70%) мають 15-річний стаж викладацької роботи у вищій школі.

Навчання студентів здійснюється за

Спеціальністю  161. «Хімічні технології та інженерія»

і спеціалізацією «ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ НЕОРГАНІЧНИХ ТА ОРГАНІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ»

Підготовка здійснюється за трьома рівнями:

Бакалавр (3 р. 10 міс. навч.) за сертифікатами ЗНО

Бакалавр (2 р. 10 міс. нав.) за дипломом молодшого спеціаліста

Магістр (2 роки ) 
PhD (аспірантура після рівня магістр)

Форми навчання: денна,  за контрактом (за кошти фізичних та юридичних осіб).

Студенти з 3-4 курсів залучаються до науково-дослідної роботи (НДР) в оснащених сучасним обладнанням наукових лабораторіях кафедри та інститутів НАН України: Інституті загальної та неорганічної хімії, Інституті фізичної хімії, Інституті хімії поверхні, Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії тощо. Випускники кафедри отримують диплом, який цінується як в Україні, так і далеко за її межами.
Студенти мають можливість після IV курсу (диплома бакалавра) отримати подвійний диплом магістра, а саме: одночасно навчатися у КПІ ім. Ігоря Сікорського та Університеті м. Ле Ман (Франція), Падуя (Італія). Таким чином, по закінченні навчання студенти отримають український та французький дипломи. Для студентів подвійного диплому навчання у Франції – безкоштовне, надається гуртожиток (окрема кімната для кожного), виплачується стипендія у розмірі 800 євро на місяць. Навчання проводиться французькою мовою. Перед виїздом до Франції діють мовні курси
За період навчання студенти мають можливість отримати другу вищу освіту економічного або гуманітарного спрямування. 
Юнаки, за бажанням, мають можливість навчатися на військовій кафедрі з отримання звання молодшого лейтенанта запасу.
Випускники кафедри мають широкі можливості у виборі подальшої діяльності. 
Звичайними місцями їх працевлаштування є науково-дослідні та проектно-конструкторські організації, підприємства хімічної, нафтохімічної, електронної, приладо-, машино- та авіабудівної галузей промисловості, заклади із захисту навколишнього середовища. 
Випускники кафедри ТЕХВ успішно працюють на провідних посадах в інститутах НАН України, в вищих навчальних закладах, галузевих та проектних інститутах, науково-технічних комплексах, на підприємствах та заводах м. Києва та інших міст України .
Випускники кафедри ТЕХВ мають змогу продовжити навчання в аспірантурі при кафедрі та наукових установах Національної академії наук України
.

Наша адреса:
Україна, 03056, м. Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 4, ауд. 144
Тел../факс: +38 044 204 8206,
Тел..: +38 044 204 9737, 204 9734
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Мы научим:
ЗНАТЬ! УМЕТЬ! ВЛАДЕТЬ!
БУДЕШЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ СВОЕГО ДЕЛА! 

 

  Электрохимия – это наука, которая основывается на изучении реакций преобразования электрической энергии в химическую и химической энергии в электрическую. Энергетические преобразования являются основой многих технологических процессов, направленных на получение неорганических и органических материалов, производство химических источников тока, улучшение экологического состояния окружающей среды.

  Электрохимическая наука изучает также разные явления, которые связаны с переносом заряда на границах фаз в химических и биологических системах. Поэтому она включает в себя биоэлектрохимию, фотоэлектрохимию, радиоэлектрохимию и т.п.

Студенты получают фундаментальные знания по теоретической и прикладной электрохимии с использованием компьютерной техники на уровне мировых требований по инженерной и магистерской подготовке по:
- технологии электрохимических производств – нанесению декоративных и защитных металлических и композитных покрытий, производству плат печатного монтажа и других элементов для радиоэлектронных устройств, 
- получению и переработке цветных и драгоценных металлов; 
- электрохимическому синтезу неорганических, органических веществ и врачебных препаратов;
- электрокатализу, изготовлению разных изделий электрохимическими способами, и т.п.; 
- электрохимическому мониторингу экологической безопасности и коррозийной активности техногенных сред;
- созданию электрохимических сенсоров и сенсорных систем для определения содержания вредных примесей в воздухе, воде и продуктах питания; 
- приборам для определения скорости коррозии и электрохимическим и комбинированным методам защиты металлов от коррозии; 
- электрохимической энергетике – созданию и производству химических источников тока, электрохимических генераторов и накопителей с использованием нетрадиционных источников энергии;
- электрохимическим методам защиты окружающей среды;
- опреснению и очищению воды с использованием мембранных и ионообменных процессов, электрофореза, электроосмоса и мониторинга окружающей среды электрохимическими методами анализа.

  Набор осуществляется по специальности 161 "Химические технологии и инженерия по специализации "Электрохимические технологии неорганических и органических материалов".
На кафедре работают высококвалифицированные специалисты. Большинство преподавателей (70%) имеют 15-летний стаж преподавательской работы в высшей школе. 

   Обучение студентов осуществляется по трем образовательно-квалификационным уровням: 

- бакалавр химической технологии и инженерии – 3,10 года обучения по направлению на основе ЗНО и 2,10 на основе аттестата "Младший специалист"
- магистр – 2 года обучения;
 – PhD (аспирантура).

Формы обучения: дневная, заочная, по контракту (за средства физических и юридических лиц).

Студенты с 3-4 курсов привлекаются к научно-исследовательской работе (НИР) в оснащенных современным оборудованием научных лабораториях кафедры и институтов НАН Украины: Институте общей и неорганической химии, Институте физической химии, Институте химии поверхности, Институте биоорганической химии и нефтехимии и т.п. Выпускники кафедры получают диплом, который ценится как в Украине, так и далеко за ее пределами.

Студенты имеют возможность после IV курса (диплома бакалавра) получить двойной диплом магистра, а именно: одновременно учиться в НТУУ «КПИ» и Университете г. Ман (Франция). Таким образом, по окончании обучения студенты получат украинский и французский дипломы. Для студентов двойного диплома обучение во Франции – бесплатное, предоставляется общежитие (отдельная комната для каждого), выплачивается стипендия в размере 800 евро в месяц. Обучение проводится на французском языке. Перед выездом во Францию действуют языковые курсы. За период обучения студенты имеют возможность получить второе высшее образование экономического или гуманитарного направления. 

Юноши, по желанию, имеют возможность учиться на военной кафедре и получить звание младшего лейтенанта запаса.

Выпускники кафедры имеют широкие возможности в выборе дальнейшего трудоустройства в научно-исследовательские и проектно-конструкторские организации, предприятия химической, нефтехимической, электронной, приборо-, машино- и авиастроительной отраслей промышленности, организации по защите окружающей среды. 

Выпускники кафедры ТЭХП успешно работают на руководящих должностях в институтах НАН Украины, в высших учебных заведениях, отраслевых и проектных институтах, научно-технических комплексах, на предприятиях и заводах г. Киева и других городов Украины.

Выпускники кафедры ТЭХП имеют возможность продолжить обучение в аспирантуре при кафедре и научных учреждениях Национальной академии наук Украины.

Наш адрес:
Украина, 03056, г. Киев-56, проспект Победы, 37, корпус 4, ауд. 144
Тел../факс: +38 044 406 8206,
Тел..: +38 044 454 9737, 454 9734
http://kpi.ua/xtf
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript           

 
Вложения:
ФайлОписаниеРазмер файла
Скачать файл (Reclama TEXV 2017.pdf)Reclama TEXV 2017.pdfРеклама414 Kb
 

'16 корпус НТУУ КПІ

Приймальна комісія Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського http://pk.kpi.ua/

Контактна інформація:
Адреса відбіркові комісії Хіміко-технологічного факультету
вул. Політехнічна, 14, навчальний корпус 16, другий поверх, кімната 126,  м..Київ, 03056,Україна

Телефони для довiдок: +380 44 204 9645+380 44 204 9646

Мірошниченко Юлія Сергіївна : + 050 6436259 ; + 093 5578267
E-mail:  Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

URL: http://pk.kpi.ua
Приймальна комісія для іноземних громадян знаходиться в 31 корпусі

Розклад роботи Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського під час прийому документів

Термін Дні Години
03-07 липня 2017 року Понеділок - п’ятниця 1000-1700
12-26 липня 2017 року Понеділок - п’ятниця 900-1800
Субота 1000-1300
Неділя Вихідний
27 - 31 липня 2017 року Понеділок, четвер 1400-1700
П’ятниця 1000-1300
Субота – неділя Вихідний
01 серпня 2017 року Вівторок 1200-1800
02-04 серпня 2017 року Середа - п’ятниця 900-1800
05 серпня 2017 року Субота 900-1200
07 серпня 2017 року Понеділок 1200-1700
08 - 22 серпня 2016 року Понеділок, середа, четвер 1400-1700
Вівторок, п’ятниця 1000-1300
Субота – неділя Вихідний
Cвяткові дні Вихідний

Увага: у розкладі роботи можливі зміни

Зупинка громадського транспорту - "Вул.Польова" (1, 3 швидкісного трамваю), станція "Політехнічний інститут" (метро). Вулиця Політехнічна - пішохідна. Залишити транспорт можна на спеціалізованих стоянках (схема розміщення автостоянок та докладна інформація про розміщення корпусів, доїзд до Університету).

 

КПІ ім. Ігоря Сікорського  запрошує на підготовчі курси!

Інститут моніторингу якості освіти НТУУ «КПІ» (ІМЯО НТУУ «КПІ») оголошує набір слухачів на підготовчі курси на 2016 – 2017 навчальний рік (ліцензія МОН України: серія АЕ №527265 від 09.09.2014р.)

Підготовчі курси НТУУ «КПІ» традиційно вважаються одними з найкращих в Україні. Цьому сприяє в першу чергу постійна увага та роль, що відводиться підготовчим курсам керівництвом університету. Впродовж останніх двадцятип’яти  років підготовчі курси були і залишаються основним джерелом поповнення студентських лав університету найбільш підготовленою, талановитою та обдарованою молоддю.

За цей час підготовчі курси, іменовані слухачами як нульовий курс університету, закінчили близько 75 тисяч осіб. Додатковий рік, проведений слухачами в стінах університету, знайомство з його славною історією та традиціями, спілкування з провідними вченими та викладачами неоціненно збагатив їх життєвий досвід та допоміг їм в подальшому плавно адаптуватись до рівня вимог факультетів та інститутів, який в НТУУ «КПІ» є традиційно високим. Здобуті та систематизовані знання з фундаментальних дисциплін надали можливість переважній більшості слухачів в майбутньому стати кращими студентами університету.

Серед слухачів підготовчих курсів постійно ведеться ґрунтовна професійно-орієнтаційна робота, яка дозволяє їм прийняти усвідомлене рішення при виборі своєї майбутньої професії. До цієї роботи залучені кафедри, факультети, інститути та наукові підрозділи університету, а також представники вітчизняних та зарубіжних провідних фірм, організацій, установ, підприємств.

Впродовж усіх років пошук та відбір талановитої учнівської молоді для подальшого навчання в університеті ІМЯО НТУУ «КПІ» проводить в тісній співпраці з провідними ліцеями, гімназіями, школами міста Києва та регіонів України.

1. Організація навчального процесу

 • Набір на підготовчі курси ІМЯО НТУУ «КПІ» здійснюється в межах затвердженого ліцензійного обсягу.
 • Початок занять: з 15 вересня, в міру комплектації навчальних груп.
 • Заняття проводяться в навчальних групах на базі університету.
 • Навчання та атестація слухачів здійснюється з трьох конкурсних предметів, що відповідають вибраному слухачами напрямку підготовки.
 • Згідно ліцензії, підготовка здійснюється з наступних предметів: 
  Математика, Фізика, Хімія, Біологія, Географія,  Іноземна мова, 
  Історія України, Українська мова та література.
 • До роботи на підготовчих курсах залучені провідні викладачі університету, які мають багаторічний досвід роботи в системі доуніверситетської підготовки НТУУ «КПІ».
 • Методичне та програмне забезпечення роботи підготовчих курсів дозволяє оптимально синхронізувати протягом навчального року два взаємопов’язаних процеси: поглиблену підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) та приведення рівня знань слухачів з фундаментальних дисциплін до рівня вимог університетських програм.
 • Навчання платне. Оплата здійснюється відповідно до затверджених Кошторисів.
 • З метою проведення поглибленої та цілеспрямованої профорієнтації слухачів, а також врахування при їх підготовці рівня та специфіки вимог окремих підрозділів університету, Факультетам (Інститутам) НТУУ «КПІ» надається право відкриття філій підготовчих курсів ІМЯО НТУУ «КПІ» на своїй базі, шляхом укладання двосторонніх Угод про співпрацю між ІМЯО НТУУ «КПІ» та Факультетом (Інститутом) університету.

2. Атестація слухачів

 • По закінченні навчального року слухач отримує Сертифікат з його підсумковим рейтингом, який є інтегральним показником якості його знань з трьох програмних конкурсних предметів. Цей показник формується впродовж всього терміну навчання, як результат постійного моніторингу Центром тестування та моніторингу знань НТУУ «КПІ» всіх видів навчальних досягнень слухача.
 • Основним видом самостійної роботи слухача підготовчих курсів впродовж навчального року є виконання та захист ним циклу індивідуальних атестаційних робіт (ІАР) з кожного предмету.
 • Очний контроль якості знань слухача з усіх предметів здійснюється у формі підсумкових атестаційних контрольних робіт (ПАКР).
 • На основі отриманого підсумкового рейтингу, при вступі на природничо-математичні та інженерно-технічні напрями підготовки, слухачеві додаються додаткові бали (згідно Умов прийому до ВНЗ України).

3. Форми навчання

 • Очно-заочна (щосуботи з 10-00 до 16-45)
  – форма дистанційного навчання, яка здійснює гнучке поєднання очної та заочної форм і надає можливість підготовки незалежно від місця проживання слухача.
 • Вечірні курси (тричі на тиждень: понеділок – середа – п’ятниця 
  або вівторок – четвер – субота, з 16-10 до 18-35).

4. Терміни навчання:

 • 7 місяців (для учнів 11-х класів: однорічний цикл – експрес підготовка)
 • 14 місяців (для учнів 10-х класів: дворічний цикл підготовки)
 • 21 місяців (для учнів 9-х класів: трирічний цикл підготовки)

5. Порядок зарахування на підготовчі курси

Записатись на підготовчі курси можна особисто за адресою: 
Київ, вул. Політехнічна, 14, корпус 16, кімната 129.Открытая Всеукраинская студенческая олимпиада по "Технической электрохимии"

16-19 мая 2017 


Участники олимпиады должны иметь при себе студенческий билет, паспорт, микрокалькулятор.
Билетами на проезд оргкомитет не обеспечивает. Проживание и питание за средства участников.
Проезд от железнодорожного вокзала «Центральный» метрополитеном до станции «Политехнический институт».

Адрес оргкомитета: 03056, г. Киев, КПИ им. Игоря Сикорского, проспект Победы, 37,  корпус 4, второй этаж, к.  230, деканат  химико-технологического факультета, тел.:  (044) 2048573, 0964708035,  Репик Елена Олеговна.

Ответственный секретарь организационного комитета олимпиады – к.т.н., доцент кафедры ТЭХП  Косогин Алексей Владимирович;  т. (044) 204 8206,  (097) 715 7884, (099) 100 2843,   e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

КПІ ім. Ігоря Сікорського  запрошує на підготовчі курси!

Інститут моніторингу якості освіти НТУУ «КПІ» (ІМЯО НТУУ «КПІ») оголошує набір слухачів на підготовчі курси на 2016 – 2017 навчальний рік (ліцензія МОН України: серія АЕ №527265 від 09.09.2014р.)

Підготовчі курси НТУУ «КПІ» традиційно вважаються одними з найкращих в Україні. Цьому сприяє в першу чергу постійна увага та роль, що відводиться підготовчим курсам керівництвом університету. Впродовж останніх двадцятип’яти  років підготовчі курси були і залишаються основним джерелом поповнення студентських лав університету найбільш підготовленою, талановитою та обдарованою молоддю.

За цей час підготовчі курси, іменовані слухачами як нульовий курс університету, закінчили близько 75 тисяч осіб. Додатковий рік, проведений слухачами в стінах університету, знайомство з його славною історією та традиціями, спілкування з провідними вченими та викладачами неоціненно збагатив їх життєвий досвід та допоміг їм в подальшому плавно адаптуватись до рівня вимог факультетів та інститутів, який в НТУУ «КПІ» є традиційно високим. Здобуті та систематизовані знання з фундаментальних дисциплін надали можливість переважній більшості слухачів в майбутньому стати кращими студентами університету.

Серед слухачів підготовчих курсів постійно ведеться ґрунтовна професійно-орієнтаційна робота, яка дозволяє їм прийняти усвідомлене рішення при виборі своєї майбутньої професії. До цієї роботи залучені кафедри, факультети, інститути та наукові підрозділи університету, а також представники вітчизняних та зарубіжних провідних фірм, організацій, установ, підприємств.

Впродовж усіх років пошук та відбір талановитої учнівської молоді для подальшого навчання в університеті ІМЯО НТУУ «КПІ» проводить в тісній співпраці з провідними ліцеями, гімназіями, школами міста Києва та регіонів України.

1. Організація навчального процесу

 • Набір на підготовчі курси ІМЯО НТУУ «КПІ» здійснюється в межах затвердженого ліцензійного обсягу.
 • Початок занять: з 15 вересня, в міру комплектації навчальних груп.
 • Заняття проводяться в навчальних групах на базі університету.
 • Навчання та атестація слухачів здійснюється з трьох конкурсних предметів, що відповідають вибраному слухачами напрямку підготовки.
 • Згідно ліцензії, підготовка здійснюється з наступних предметів: 
  Математика, Фізика, Хімія, Біологія, Географія,  Іноземна мова, 
  Історія України, Українська мова та література.
 • До роботи на підготовчих курсах залучені провідні викладачі університету, які мають багаторічний досвід роботи в системі доуніверситетської підготовки НТУУ «КПІ».
 • Методичне та програмне забезпечення роботи підготовчих курсів дозволяє оптимально синхронізувати протягом навчального року два взаємопов’язаних процеси: поглиблену підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) та приведення рівня знань слухачів з фундаментальних дисциплін до рівня вимог університетських програм.
 • Навчання платне. Оплата здійснюється відповідно до затверджених Кошторисів.
 • З метою проведення поглибленої та цілеспрямованої профорієнтації слухачів, а також врахування при їх підготовці рівня та специфіки вимог окремих підрозділів університету, Факультетам (Інститутам) НТУУ «КПІ» надається право відкриття філій підготовчих курсів ІМЯО НТУУ «КПІ» на своїй базі, шляхом укладання двосторонніх Угод про співпрацю між ІМЯО НТУУ «КПІ» та Факультетом (Інститутом) університету.

2. Атестація слухачів

 • По закінченні навчального року слухач отримує Сертифікат з його підсумковим рейтингом, який є інтегральним показником якості його знань з трьох програмних конкурсних предметів. Цей показник формується впродовж всього терміну навчання, як результат постійного моніторингу Центром тестування та моніторингу знань НТУУ «КПІ» всіх видів навчальних досягнень слухача.
 • Основним видом самостійної роботи слухача підготовчих курсів впродовж навчального року є виконання та захист ним циклу індивідуальних атестаційних робіт (ІАР) з кожного предмету.
 • Очний контроль якості знань слухача з усіх предметів здійснюється у формі підсумкових атестаційних контрольних робіт (ПАКР).
 • На основі отриманого підсумкового рейтингу, при вступі на природничо-математичні та інженерно-технічні напрями підготовки, слухачеві додаються додаткові бали (згідно Умов прийому до ВНЗ України).

3. Форми навчання

 • Очно-заочна (щосуботи з 1000 до 1645)
  – форма дистанційного навчання, яка здійснює гнучке поєднання очної та заочної форм і надає можливість підготовки незалежно від місця проживання слухача.
 • Вечірні курси (тричі на тиждень: понеділок – середа – п’ятниця 
  або вівторок – четвер – субота, з 1610 до 1835).

4. Терміни навчання:

 • 7 місяців (для учнів 11-х класів: однорічний цикл – експрес підготовка)
 • 14 місяців (для учнів 10-х класів: дворічний цикл підготовки)
 • 21 місяців (для учнів 9-х класів: трирічний цикл підготовки)

5. Порядок зарахування на підготовчі курси

Записатись на підготовчі курси можна особисто за адресою:

Київ, вул. Політехнічна, 14, корпус 16, кімната 129.

При собі необхідно мати: 2 фото (3 х 4), ксерокопію паспорта (ксерокопію свідоцтва про народження) та ксерокопію Ідентифікаційного номеру.

  Телефони для довідок: 
  (044) 204 85 79,    (044) 204 85 80,    (096) 689 87 84,  (095) 698 40 10.

Інформація для вступників на ОКР бакалавр