Національний Технічний Університет України "КПІ їм. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
Неділя, 24 червня 2018
Головна Науково-педагогічний колектив
 

Науково-педагогічний колектив кафедри технології електрохімічних виробництв


Лінючева Ольга Володимирівна
д.т.н., професор, завідувач кафедри,
заступник декана з наукової роботи (з 1999 року)
З 2010 року Національний секретар від України Міжнародного електрохімічного товариства (ISE).
Член експертних рад

Науково-педагогічні працівники

Герасименко Юрій
Степанович
професор, д.т.н.

Мотронюк Тетяна
Іванівна
доцент, к.т.н.

Донченко Маргарита
 Іванівна
професор, д.т.н.

Погребова Інна
Сергіївна
професор, к.х.н.

Косогін Олексій
 Володимирович
доцент,
к.т.н.,
 заст. зав. кафедри

Фатєєв Юрій
 Федорович
доцент, к.х.н.

Яцюк Леонід
Андрійович
доцент, к.х.н.

Букет Олександр
Іванович
доцент, к.т.н.

Бик Михайло
Володимирович
доцент, к.х.н.

Фроленкова  Світлана 
Василівна
доцент, Член ISE

Васильєв  Георгій 
Степанович
асистент, Член ISE

 
Мірошниченко Юлія 
Сергіївна
доцент, Член ISE


Наукові співробітники

Донченко Маргарита
 Іванівна,
д.т.н., пров. наук. спів
р.

Герасименко Юрій
 Степанович
д.т.н.,п
рофесор

Кушмирук Андрій
Іванович
к.т.н., ст.наук. співр
.


Білоусова Ніна
Аркадіївна
к.т.н., ст.наук. співр
.

Васильєв  Георгій
Степанович
асистент, Член ISE

Редько Раіса
Макарівна
науковий співробітник

Ущаповський Дмитро
Юрійович 
асистент


Васильєва Світлана
Михайлівна
аспірант
Член ISE


Учбово-допоміжний склад

Климчук Леонід
 Анатолійович
Зав. лаб. кафедри

Забалуєва Тетяна
 Анатоліївна
провідний інженер

Ващенко Олександр
Миколайович 
провідний інженер

Чередниченко Вікторія
 Генріхівна
інженер ІІ категорії


Дробязко Любов 
Олександрівна
провідний інженер

 

Фарабієв 
Ігор Римович 
провідний інженер