Національний Технічний Університет України "КПІ їм. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
Понеділок, 21 травня 2018
Навчальна робота Рейтинг викладачів

аціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ») – є дослідницьким університетом.

У процедурі акредитації напрямів, спеціальностей і в Вищих навчальних закладах (ВНЗ) велике значення серед інших показників надається критеріям якості професорсько-викладацького складу.

Найважливішим показником у переліку, так званих, інженерних критеріїв є вимоги до викладачів, які ведуть заняття за акредитованими програмами.

Для визначення рейтингу науково-педагогічних працівників (НПП) запроваджено 1000 бальна система.

Розподіл балів за напрямами діяльності:
- навчально-методична робота (R(н-м),
- науково-інноваційна робота R(н-і),
- організаційно-виховна R(о-в).

Рейтинг науково-педагогічного працівника визначається як сума відповідних балів за виконання певної роботи та досягнення за основними напрямами роботи

Рейтинг науково-педагогічних працівників кафедри ТЕХВ 2015-2016 навчального років
Рейтинг науково-педагогічних працівників кафедри ТЕХВ 2014-2015 навчального років


п\п

П І Б


Посада

Ставка
Вік

Бали виконання
за напрямами


Рейтинг R

R(н-м)

R(н-і)

R(о-в)

1

Лінючева О.В.

Зав. кафедри

1
 51 

1284,8

5590,2

685

7560

2
Бик М.В. 
Доцент
135
911,31023760
2694,3

3

Букет  О.І.

Доцент

0,541

685,18

1089,46

545

2319,64

4
Васильєв Г.С.    Асистент
0,5
26
559,1157240
2171,1

5

Погребова І.С. 

 Професор

1
74

1222,9

643,41

280

2146,31

6

Косогін О.В.  

Доцент

1
36

1068,4

549,96

375

1993,36

7

Мотронюк Т.І.

Доцент

1
67

1032,8

515,52601808,3

8

Нагорний О.В. 

Асистент   

130

923,5

655

45

1623,5

9

Мірошниченко Ю.С.

Асистент   

0,526

607,1

752,37

20

1379,48

10

Герасименко Ю.С

Професор (сум)

0,25
73

358,3

852,5

50

1260,8

11

Фатєєв Ю.Ф.

Доцент

0,5
74

482,3

202

20

704,3
Рейтинг науково-педагогічних працівників кафедри ТЕХВ 201-2014 навчального років

1012

3237,9

630

4879,9