Національний Технічний Університет України "КПІ їм. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
Субота, 21 липня 2018
Головна Науково-педагогічний колектив

Ущаповський Дмитро Юрійович

асистент
Закінчив у 2013 році навчання в НТУУ «КПІ».
   У 2017 році захистив дисертацію на здобуття кандидата технічних наук. Тема роботи "Інтенсифікація процесу електроекстракції міді в комплексній переробці оксидної руди з отримання високоліквідних продуктів" *.pdf


e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Науковий керівник – професор д.т.н. Лінючева О.В.

Наукова робота:
- Гідроелектрометалургійне отримання металів.
- Вдосконалення процесу електроекстракції компактної та дисперсної міді.  
- Захисно-декоративні гальванічні покриття кольоровими металами, конверсійні покриття. 
- Корозійний моніторинг з використанням корозійно-вимірювальної техніки.


Статті:

 1. Донченко М.І., Бик М.В., Лінючева О.В., Ущаповський Д.Ю. Ступеневий гальваностатичний режим електроекстракції міді з сульфатних розчинів вилуговування природної руди / Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2012. – №2 – С. 137 – 142.  1.pdf
   http://old.bulletin.kpi.ua/files/2012-2-18.pdf
 2. Донченко М.І., Лінючева О.В., Ущаповський Д.Ю. Одержання мідного порошку електролізом розчинів вилуговування природної руди / Вопросы химии и химической технологи. – 2013. – №4. – С. 188 – 191.  2.pdf
   http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchem_2013_4_46
 3. Донченко М.І., Лінючева О.В., Ущаповський Д.Ю., Бик М.В., Редько Р.М. Отримання компактної міді з карбонатної руди електрохімічним способом / Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2013. – №  6 – С. 103 – 110.  3.pdf
  http://old.bulletin.kpi.ua/files/2013-6-14.pdf
 4. Герасименко Ю.С., Донченко М.І., Білоусова Н.А., Ущаповський Д.Ю.,Редько Р.М. Корозія та захист маловуглецевої сталі у воді з розчиненими агресивними газами, утвореними при згоранні твердого палива / «Фізико-хімічна механіка матеріалів». Проблеми корозії і протикорозійного захисту матеріалів. – Львів,2014. – Спец. вип.. - № 10. – т.2. – С. 625.  4.pdf
 5. Ущаповський Д.Ю., Донченко М.І., Лінючева О.В., Бик М.В., Складанный Д.Н. Разработка высокопродуктивных токовых режимов процесса электроэкстракции меди в виде компактного металла / Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2014. – №6. – Вип. –  72. – С.48 – 55.  5.pdf
  DOI: http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2014.30660
 6. Ущаповський Д.Ю., Лінючева О.В., Донченко М.І., Бик М.В. Комплексна переробка багатих на мідь окислених та карбонатних руд / Сучасні проблеми електрохімії: освіта, наука, виробництво: збірник наукових праць. – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – С. 192 – 193.  6.pdf
  http://library.khpi.edu.ua/files/new_postupleniya/cuprel.pdf
  Лінючева О.В., Донченко М.І., Ущаповський Д.Ю., Бик М.В. Редько Р.М. Захист сталевих деталей від корозії гальванічними покриттями зі сплава Ni - W / Сучасні проблеми електрохімії: освіта, наука, виробництво: збірник наукових праць. – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. С. 247 – 248.  7.pdf
  http://library.khpi.edu.ua/files/new_postupleniya/cuprel.pdf 
 7. Ущаповський Д. Ю., Лінючева О. В., Донченко М. І., Бик М. В., Цимбалюк А. С. Спосіб керування морфологією катодного осаду на основі визначення електрохімічного опору процесу електроосадження міді / Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2016. – № 2 – С.114 – 121.  8.pdf
  DOI: http://dx.doi.org/10.20535/1810-0546.2016.2.60951

Тези доповідей:

 1. Ushapovskiy D. Protective and decorative coatings of copper Oxo- and hydroxocompounds / Innovation in Scients and Technology. Part II. V All-Ukrainian Students Conference. Abstracts. December 16, 2010. – Kyiv, 2010. p. 316.
 2. Ущаповський Д.Ю., Донченко М.І., Редько Р.М./ Тези доповідей V Міжнародної науково-технічної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології» І том 20-22 квітня 2011 р., м. Дніпропетровськ, Україна. – С. 153.
 3. Лінючева О.В., Донченко М.І., Ущаповський Д.Ю., Бик М.В., Редько Р.М / Міжнародна науково-технічна конференція "Технологія- 2012" Тези  Севєродонецьк 6-7 квітня, С.127 – 129.
 4. Донченко М. І., Ущаповський Д.Ю., Редько Р.М. IV Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології. Київ, 4-6 квітня 2012. С.164.
 5. Ущаповський Д.Ю., Лінючева О.В., Донченко М.І., Вихід за струмом при електроекстракції дисперсної міді з гідроелектрометалургійних розчинів / Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Технологія-2013». Северодонецьк, 26-27 квітня 2013. С.134.
 6. Донченко М.И.,Васильев Г.С.,  Ущаповський Д.Ю., Волков Є.И., Белоусова Н.А. Повышение защитных свойств медно-никелевых покрытий / VI Міжнародна науково-технічна конференція студентів аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології». Дніпропетровськ, 24-26 квітня 2013. С. 218.
 7. Ущаповський Д.Ю., Лінючева О.В., Донченко М.І., Буренкова А.Д., Щербина А.В. Алгоритм моделювання електроекстракційного способу отримання металів в компактному вигляді / V Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології. Київ, 9-11 квітня 2014. - С.115.
 8. Ущаповський Д.Ю., Лінючева О.В., Донченко М.І. Визначення граничного струму електроосадження металу на основі квазістаціонарних гальванодинамічних кривих / VII Міжнародна науково-технічна конференція студентів аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології». Дніпропетровськ, 27-29 квітня 2015. С. 21 – 22.
 9. Ущаповський Д.Ю., Лінючева О.В., Донченко М.І., Бик М.В., Цимбалюк А.С. Оптимізація розподілу струму в процесах електроекстракції металів з використанням програмного середовища «Сomsol multiphysics» / VІ Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології. Київ, 20-22 квітня 2016. С.117.
 10. Ущаповський Д.Ю., Цимбалюк А.С., Лінючева О.В., Донченко М.І. Дослідження впливу іонів заліза на процес електроекстракції міді / VІ Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології. Київ, 20-22 квітня 2016. С.116.