Національний Технічний Університет України "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
Четвер, 23 травня 2019
Абітурієнтам

Хіміко-технологічний факультет

готує бакалаврів, магістрів та докторів філософії за освітньою програмою:

Світова хімічна промисловість потребує спеціалістів із сучасним рівнем знань, які забезпечать подальший стрімкий розвиток багатьох її галузей. Інженери-хіміки – фахівці в області хімічної технології, які мають всебічну високоякісну підготовку з дисциплін загальноосвітнього, гуманітарно-економічного, природничо-наукового циклів і дисциплін професійно-орієнтовного спрямування, а отже можуть працювати над розробкою та впровадженням нових або модернізацією наявних технологічних потоків, здатні вивчати наукові проблеми різних виробництв, проводити науково-дослідні роботи направлені на удосконалення технологічних процесів та поліпшення якості кінцевої продукції. Наші випускники – фахівці з високими теоретичними знаннями та практичними навиками. Це спеціалісти, які сьогодні займають керівні посади на багатьох вітчизняних підприємствах, працюють в науково-дослідних інститутах, мають вагомі наукові здобутки.

за освітньою програмою:

Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів

Спеціальність 161

Для абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти вступ відбувається за сертифікатами ЗНО 2019, 2018, 2017 року.

Для вступу на спецільність161 Хімічні технології та інженерія потрібні сертифікати ЗНО
- Українська мова та література – не менше 100 балів
- Математика – не менше 125 балів за умови, що Хімія або Біологія – не менше 100 балів
- Хімія або Біологія – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів

Вагові коефіцієнти предметів ЗНО:
українська мова та література - 0.2;
математика - 0.35;
хімія - 0.35;
біології - 0.35.

Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія входить до галузевого переліку важливих для держави спеціальностей,
тому за умови подачі заяви з першим пріоритетом, конкурсний бал збільшується на 2% (множиться на 1.02).
Враховується сільський коефіцієнт - конкурсний бал множиться на 1.02.

Етапи вступної кампанії:

Для абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти

01-10 липня - Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

10- 22 липня, до 18-00 Прийом заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

26 липня, до 18-00 - оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

31 липня, до 18-00 - закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення (довезення оригіналів до відбіркової комісії)

01 серпня - Терміни зарахування вступників за державним замовленням

06 серпня, до 17-00 - закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб

07 серпня - Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб.

Детальніше про вступ на pk.kpi.ua

Правила прийому до Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені ігоря Сікорського» в 2019 році

Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО)

Вступ на 1 курс (за дипломом молодшого спеціаліста)


Бакалавр - це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС.


Для вступників до магістратури

01 липня - 02 серпня - прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних випробувань

05 - 09 липня, 05 – 09 серпня - вступні випробування

10 серпня – оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування
на місця державного замовлення

14 серпня, до 13-00 - закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування
на місця державного замовлення

16 серпня, до 13-00 – закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками,
які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб

15 серпня - зарахування вступників за державним замовлення

17 серпня - зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

Детальніше про вступ на pk.kpi.ua

Інформація для вступників на ступінь вищої освіти «магістр»

ПРОГРАМА
вступного комплексного фахового випробування
для вступу на програму підготовки магістра
"Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів"
за спеціальностю 161 Хімічні технології та інженерія

ПРОГРАМА
додаткового випробування
для вступу на програму підготовки магістра
"ХІмічні технології неорганічних речовин та водоочищення",
"Хімічні технології органічних речовин",
"Хімічні технології неоргінічних і органічних матеріалів",
"Хімічні технології неорганічних керамічних матеріалів",
" Хімічні технології неорганічних і органічних в’яжучіх композиційних матеріалів",
"Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавкок"

за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія

Магістросвітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою.

Шановні вступники!!!

Ми навчимо:

ЗНАТИ! ВМІТИ! ВОЛОДІТИ!
СТАНЕШ ФАХІВЦЕМ СВОЄЇ СПРАВИ!


Електрохімія – це наука, яка ґрунтується на вивченні реакцій перетворення електричної енергії в хімічну та хімічної енергії в електричну. Енергетичні перетворення є основою багатьох технологічних процесів, направлених на одержання неорганічних та органічних матеріалів, виробництво хімічних джерел струму, покращання екологічного стану навколишнього середовища.

Електрохімічна наука вивчає також різні явища, які пов'язані з переносом заряду на межах фаз у хімічних та біологічних системах. Тому вона включає в себе біоелектрохімію, фотоелектрохімію, радіоелектрохімію тощо.

Студенти одержують фундаментальні знання з теоретичної та прикладної електрохімії з використанням комп'ютерної техніки і на рівні світових вимог на інженерну та магістерську підготовку з:
- технології електрохімічних виробництв – нанесення декоративних та захисних металевих і композитних покриттів, виробництво плат друкованого монтажу та інших елементів для радіоелектронних пристроїв,
- одержання та переробки кольорових та дорогоцінних металів;
- електрохімічного синтезу неорганічних, органічних речовин та лікарських препаратів;
- електрокаталізу, виготовлення різноманітних виробів електрохімічними способами, тощо;
- електрохімічного моніторингу екологічної безпеки та корозійної активності техногенних середовищ;
- створення електрохімічних сенсорів та сенсорних систем для визначення вмісту шкідливих домішок у повітрі, воді та продуктах харчування;
- приладів для визначення швидкості корозії та електрохімічних і комбінованих методів захисту металів від корозії;
- електрохімічної енергетики – створення й виробництво хімічних джерел струму, електрохімічних генераторів та накопичувачів із використанням нетрадиційних джерел енергії;
- електрохімічних методів захисту навколишнього середовища;
- опріснення та очищення води з використанням мембранних та іонообмінних процесів, електрофорезу, електроосмосу та моніторинг навколишнього середовища електрохімічними методами аналізу.


На кафедрі працюють висококваліфіковані спеціалісти. Більшість викладачів (70%) мають 15-річний стаж викладацької роботи у вищій школі.

 Навчання студентів здійснюється

Спеціальністю 161.«Хімічні технології та інженерія»

«ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ НЕОРГАНІЧНИХ ТА ОРГАНІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ»

Підготовка здійснюється за трьома рівнями:

Форми навчання: денна,  за контрактом (за кошти фізичних та юридичних осіб).

Студенти з 3-4 курсів залучаються до науково-дослідної роботи (НДР) в оснащених сучасним обладнанням наукових лабораторіях кафедри та інститутів НАН України: Інституті загальної та неорганічної хімії, Інституті фізичної хімії, Інституті хімії поверхні, Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії тощо. Випускники кафедри отримують диплом, який цінується як в Україні, так і далеко за її межами.
Студенти мають можливість після IV курсу (диплома бакалавра) отримати подвійний диплом магістра, а саме: одночасно навчатися у КПІ ім. Ігоря Сікорського та Університеті м. Ле Ман (Франція), Падуя (Італія). Таким чином, по закінченні навчання студенти отримають український та французький дипломи. Для студентів подвійного диплому навчання у Франції – безкоштовне, надається гуртожиток (окрема кімната для кожного), виплачується стипендія у розмірі 800 євро на місяць. Навчання проводиться французькою мовою. Перед виїздом до Франції діють мовні курси
За період навчання студенти мають можливість отримати другу вищу освіту економічного або гуманітарного спрямування.
 Юнаки, за бажанням, мають можливість навчатися на військовій кафедрі з отримання звання молодшого лейтенанта запасу.
Випускники кафедри мають широкі можливості у виборі подальшої діяльності.
 Звичайними місцями їх працевлаштування є науково-дослідні та проектно-конструкторські організації, підприємства хімічної, нафтохімічної, електронної, приладо-, машино- та авіабудівної галузей промисловості, заклади із захисту навколишнього середовища. 
   Випускники кафедри ТЕХВ успішно працюють на провідних посадах в інститутах НАН України, в вищих навчальних закладах, галузевих та проектних інститутах, науково-технічних комплексах, на підприємствах та заводах м. Києва та інших міст України .
   Випускники кафедри ТЕХВ мають змогу продовжити навчання в аспірантурі при кафедрі та наукових установах Національної академії наук України
.

Наша адреса:
Україна, 03056, м. Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 4, ауд. 144
Тел../факс: +38 044 204 8206,
Тел..: +38 044 204 9737, 204 9734
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду  
         


Attachments:
FileОписFile size
Download this file (Reclama TEXV 2017.pdf)Reclama TEXV 2017.pdfРеклама414 Kb