Національний Технічний Університет України "КПІ їм. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
18.03.2018
Абитуриентам Правила приема

Правові положення
Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені ігоря Сікорського» в 2017 році

Конкурсні предмети, вагові коефіцієнти та розклад вступної кампанії

Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання 
вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки

Етапи вступної кампанії (вступники на основі повної загальної середньої освіти)

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту

29 червня – 26 липня 2017 р., 18-00

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2017 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають творчий конкурс, вступні випробування (співбесіду)

20 липня 2017 р., 18-00

Закінчення прийому заяв та документів на основі ЗНО

26 липня 2017 р., 18-00

Строки проведення творчих конкурсів, вступних випробувань (співбесід)

21 липня – 26 липня 2017 р.

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 12-ї год. 01.08.2017 р.

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 12-ї год. 05.08.2017 р.

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням

не пізніше 12-ї год. 07.08.2017 р.

за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 18.08.2017 р.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО (вступних екзаменів)

Спеціальність для вступу на освітній ступінь «бакалавра»

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів)

Вагові коеф.

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання за квотами, за співбесідою

Хімічні технології та інженерія

1. Українська мова та література

0,2

100

2. Математика

0,35

Один не менше 125 за умови, що інший не менше 100

3. Хімія або біологія

0,35


Інформація для вступників на перший курс


Магістр - це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми - 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.


Общие положения