Національний Технічний Університет України "КПІ їм. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
24.06.2018
Научная работа Аспирантура и докторантура
Notice: Undefined index: view in /var/www/electrochemistry.kpi.ua/htdocs/components/com_content/views/article/view.html.php on line 156 Notice: Undefined index: view in /var/www/electrochemistry.kpi.ua/htdocs/components/com_content/views/article/view.html.php on line 158

Аспірантура та докторантура КПІ імені Сікорського

ПРОГРАМА
 вступного іспиту до аспірантури
 за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії


ПРОГРАМА
 додаткового вступного іспиту 
до аспірантури
за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія 
третього (освітньо-наукового)
рівня вищої освіти
для здобуття наукового ступеня доктор філософії

Повна інформація про вступ до аспірантури у 2018 році розміщена на сайті відділу аспірантури та докторантури у розділах АСПІРАНТУРА, ДОКУМЕНТИ

Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації

  Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється:

 1) за рахунок

  • коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства
  • коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства

 2) іноземців та осіб без громадянства на підставі

  • міжнародних договорів України
  • загальнодержавних програм
  • договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

До відома аспірантів і докторантів

                  

Терміни подання документів до аспірантури

1.     У зв’язку з вимогою звітувати про виконання державного замовлення до МОН України до 15 вересня планується:

     - Оголосити прийом документів до аспірантури з 27 серпня по 31 серпня 2018 року;

     - Вступні випробування до аспірантури провести з 03 вересня по 12 вересня 2018 року, в такій послідовності:

     - 03 вересня – додаткове фахове випробування (у формі співбесіди, оцінка: рекомендований до вступу/ не рекомендований до вступу);

     -  з 03 по 07 вересня 2018 р. –  вступний іспит з іноземної мови;

     -  10, 11 або 12 вересня 2018 р. –  вступний іспит із спеціальності


    До відома всіх викладачів, наукових керівників та аспірантів минулих років  ХТФ про можливість завершити дисертації і захиститись за старими правилами до 31.12.2018 року. При цьому необхідно враховувати, що СВР може приймати не більше 24 захистів на рік.

   З 2019 року необхідно буде вступати повторно до аспірантури (на контрактну форму) та виконувати всі сучасні вимоги підготовки докторів філософії.

         Умови прийому до аспірантури у 2018 році, детальна інформація про перелік необхідних документів, зразки їх оформлення, тощо розміщені на сайті відділу аспірантури та докторантури: www.aspirantura.kpi.ua


        Документи будуть прийматись виключно повним оформленим комплектом.

Программа вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії


Программа додаткового вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії


Щорічно для аспірантів другого року навчання оголошується конкурс на отримання стипендії ім. Грушевського, Президента України, Кабінету Міністрів України. 


  Вимоги до оформлення дисертації

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 №40


Інформація для здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук


Перелік наукових спеціальностей 

ШИФРНАЗВА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
02ХІМІЧНІ НАУКИ
02.00.01Неорганічна хімія
02.00.03Органічна хімія
02.00.04Фізична хімія

05ТЕХНІЧНІ НАУКИ
05.17.01Технологія неорганічних речовин
05.17.03Технічна електрохімія
05.17.06Технологія полімерних та композиційних матеріалів
05.17.08Процеси та обладнання хімічної технології
05.17.11Технологія тугоплавких неметал. матеріалів
05.17.14Хімічний опір матеріалів та захист від корозії
05.17.21Технологія водоочищення


ПРО УМОВИ ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ

До аспірантури з відривом та без відриву від виробництва приймаються громадяни України, що мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Підготовка аспірантів здійснюється тільки цільовим призначенням для кафедр університету, інших вузів країни, підприємств і організацій.
Підготовка аспірантів для підприємств і організацій, вузів недержавної форми власності передбачає відшкодування університету витрат на підготовку, виплату стипендії ( по денній формі) цільовику.

Перелік документів , що подаються для вступу до аспірантури:
- заява про прийом до аспірантури подається на ім’я проректора з наукової роботи(за зразком відділу аспірантури)
- анкета (шаблон знаходиться у розділі "Документи");
- фото 4х6 (1 шт.);
- копія диплому про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра, завірена відділом кадрів за місцем роботи або навчання;
- ксерокопія додатку(ів) до диплому(ів), починаючи з 1 курсу (особи, що закінчили вуз "з відзнакою" ксерокопію додатку не подають);
- копія трудової книжки (в разі її наявності, завіряється відділом кадрів за місцем роботи);
- витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету, інституту про рекомендацію до аспірантури (подають тільки випускники 2011 року, що рекомендовані вченими радами факультетів, інститутів до вступу до аспірантури; всі інші абітурієнти – не подають по цій позиції нічого);
- список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений зав. кафедри за місцем підготовки, (а також ксерокопії 2-3 публікацій) або реферат з обраної наукової спеціальності. Список публікацій або реферат подаються з письмовим висновком ( відгуком) передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди, розгляду реферату або наукових праць;
- медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-у та її ксерокопія;
- паспорт та диплом (оригінали) подаються особисто;
- 30 аркушів паперу (формат А4);
- 2 конверта з маркою (для іногородніх, які перебуватимуть на початку вересня за межами Києва).

Особам, які допущені до складання вступних іспитів до аспірантури, надається додаткова відпустка на 30 календарних днів (приблизно 8 днів на кожний іспит) зі збереженням заробітної плати за місцем роботи на період підготовки і складання іспитів.
Вступники до аспірантури складають конкурсні іспити по спеціальності, філософії, однієї з іноземних мов.
Особи, які склали кандидатські іспити, при представленні посвідчення, звільняються від відповідних вступних іспитів.

Адреса: кiмната 247, 1 корпусу
Телефон: (044) 236-21-49
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
URL: http://aspirantura.kpi.ua

Приймальні години відділу аспірантури та докторантури: 9.00-10.00 та 14.00-17.00