Національний Технічний Університет України "КПІ їм. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
Неділя, 24 червня 2018
Наукова робота

        Матеріально-технічне забезпечення кафедри

        1.  Выпрямитель FlexKraft фирмы KraftPowercon (Швеция)

        2. Потенціостат П-5827 М

        3.Потенціостат П-5848

        4.Потенціостат ПИ-50 1.1

        5. Система вимірювальна СН-2-100-УХ Л4.2


Електрохімічні сенсори та сенсорні системи


Керівник - д.т.н., Лінючева О.В.

Розроблені сенсори та генератори уніфікованої серії НТУУ «КПІ», які перевершують кращі світові зразки. На їх основі розробляються прилади та системи для постійного контролю атмосферного повітря на промислових підприємствах, а також у медичних та інших цілях в Україні, Росії, Білорусії та Німеччині.

    Методи та прилади визначення корозійності техногенних середовищ


Керівник - д.т.н., Герасименко Ю.С.

1. Корозійний моніторинг водних техногенних середовищ
1. Створення та удосконалення методів визначення швидкості корозії металів: метод поляризаційного опору, метод нелінійної поляризації та ін.
2. Розробка приладів та засобів корозійного моніторингу: датчиків швидкості корозії, вторинних вимірювальних приладів – корозиметрів. Зокрема, фахівцями кафедри в співдружності з приладобудівними підприємствами м. Києва розроблено індикатори поляризаційного опору Р5126, портативні індикатори швидкості корозії ПІК-1, ПІК-2, стаціонарний індикатор СІК-
3. Оцінка корозійності техногенних середовищ: води водоканалів різних міст України, теплоносіїв систем опалення та гарячого водопостачання міст, зворотного водопостачання підприємств. Видача рекомендацій по зменшенню корозійності.

2. Захист металів від корозії за участю природних компонентів корозійного середовища

   

       
1. Магнієвий метод захисту: сприяння формуванню карбонатних шарів з захисними властивостями на кородуючій поверхні сталі шляхом електрохічного введення іонів магнію. Фахівцями кафедри розроблені установки магнієвого захисту від внутрішньої корозії трубопроводів систем гарячого водопостачання ЩИТ-1, 2, 4 та для систем опалення – ЩИТ-3, 5. Випуск установок налагоджено на малих підприємствах м. Києва. Установки впроваджуються при будівництві житла.


2. Захист теплообмінного обладнання від корозії за допомогою тонких шарів солей жорсткості, сформованих в ультразвуковому полі. Розроблені ультразвукові апарати для вилучення та запобігання утворення накипу на теплообмінних поверхнях типу ЗВУК-3.

Електроосадження металів та сплавів


Керівник - д.т.н., Донченко М.І.

Дослідження в області контактного обміну дозволили вирішити проблему вилучення кольорових і важких металів із стічних вод гальванічного виробництва.
Запропоновано технологічні процеси й конструкцію устаткування для осадження з розчинів домішок у вигляді компактних металів, придатних для утилізації.
Більшість розробок впроваджено в промисловість.
Поряд із цим виконані фундаментальні роботи з подальшого розвитку теорії електроосадження металів і співосадження сплавів у присутності ПАР.
Ведуться роботи з електросадження покриттів в умовах нестаціонарного електролізу. Виконані дослідження дозволили регулювати властивості покриттів і поліпшити технологічні характеристики електролітів міднення й сріблення, а також осаджувати з високою швидкістю блискучі покриття з електролітів зі зниженим змістом блискоутворювачів або взагалі без них.


Інгібіторні методи захисту металів


Керівник - к.т.н., Погребова І.С.

Розроблені та впроваджені:
– Інгібітори кислотної корозії чорних і кольорових металів серій КПІ , СП, СПХ;
– Інгібітори корозії для підвищення терміну дії та покращення характеристик хімічних джерел струму;
– Інгібітори корозії анодів марганцево-цинкових елементів (МЦЕ) з сольовими та лужними електролітами;
– Інгібітори корозії анодів свинцево-цинкових і свинцево-кадмієвих резервних елементі;
– Інгібітори-біоциди мікробної корозії металів для замкнених водно-сольових систем;
– Інгібітори корозії для підвищення захисної дії термодифузійних покриттів на сталях;
– Інгібітори корозії металів на основі «зелених технологій»;
– Інгібітори пасивуючого типу;
– Інгібітори корозії обладнання газо- і нафтопромисловості.