Національний Технічний Університет України "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
Четвер, 15 листопада 2018

Науково-дослідні роботи кафедри ТЕХВ, ХТФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського 

Рік 

Назва теми

Керівник

2017- 2018
№2039п
прикладна
Комплекс пристроїв моніторингу та діагностики газоаналітичних систем для визначення ціанистого водню у повітрі
д.т.н., проф. 
Букет О.І.

2016- 2018№2920ф
фундаментальна
Наукові основи та закономірності електрохімічних процесів формування упорядкованих нанорозмірних та мікрорівневих  матеріалів  хемотроніки PDF.
д.т.н., проф. 
Лінючева О.В.

2015 -
 2016
№2800п
прикладна

Електрохімічний пристрій для визначення вмісту діоксиду сульфуру в повітрі та в технологічних газових середовищах    PDF.

д.т.н., проф.
Лінючева О.В.

2015-2016прикладна
«Комплексне фізико-хімічне гальмування корозійних процесів і підвищення ефективності теплообміну у водному середовищі для енергозбереження ресурсів України» PDF.
д.т.н., проф.      Герасименко Ю. С.
 2013 -
 2015
№2614ф
фундаментальна

Наукові засади корозії мікро-і наноструктурних матеріалів в електрохімічних системах сенсорів і суперконденсаторів   PDF.

д.т.н., проф.      Герасименко Ю. С.
д.т.н., проф.
Лінючева О.В.

 2013-
  2014
прикладна
Протикорозійний захист конструкційних сталей у воді з високим вмістом продуктів  згорання газу та твердого палива в теплогенераторах   PDF.
д.т.н., пр.н.с. 
Донченко М.І.

  2013-
  2014
№2664п
прикладна

Створення електрохімічного джерела мікропотоку  сірководню для засобів моніторингу та запобігання забрудненню повітряного середовища

д.т.н., проф.
Лінючева О.В.

 2011-
 2012

фундаментальна

 Створення наукових засад масообмінних процесів у відкритих електрохімічних системах газових сенсорів

   д.т.н., проф.
  Лінючева О.В.

 2011-
 2012

прикладна

  Захист сталі від корозії в умовах роботи нових енергозберігаючих генераторів тепла - контактних водонагрівачів

  д.т.н., пр.н.с. 
  Донченко М.І.

 2011-
 2012

прикладна

  Створення електрохімічних газових сенсорів для визначення сірководню у повітрі та технологічних середовищах

  д.т.н., проф.
  Лінючева О.В.

2010

фундаментальна

  Кінетика процесів іонізації металів при наявності ефектів комплексоутворення і полімерізації.

  д.т.н., проф.
  Ткаленко Д .А.

2010

прикладна


  Електрохімічне формування захисних фазових шарів на поверхні кородуючого металу за участю компонентів корозивного середовища.

  д.т.н., пр.н.с. 
  Донченко М.І.,
 
  д.т.н., проф.      Герасименко Ю. С.

2010

№2287п

  Мініатюрні електрохімічні сенсори та сенсорні системи для визначення кисню в середовищах природного і техногенного походження.

 д.т.н., доцент
 Лінючева О.В.

2010

М92-2008

  Розробка методів захисту від корозійного руйнування стальних конструкцій в системах з оборотним водопостачанням.

 Астрелін І.М.

2010

Г/д

  Проведено випробування електрохімічним методом сталі 03Х12Н14М  на стійкість проти пітінгової корозії (згідно ГОСТ 9.912-89).

 д.т.н., проф.  Герасименко Ю.С.

2010

Г/д

  Оцінка якості водного режиму водогону ВНС другого підйому УЖКГ м. Славутича за показниками корозивності води господарсько-питного призначення.

 д.т.н., проф.  Герасименко Ю.С.

2010

Г/д №84

  Оцінка якості водного режиму за показниками корозивності води об’єктів  КП «Теплопостачання» м. Одеси»

  д.т.н., проф.  Герасименко Ю.С.

2010

Ініціативна тематика  Вплив магнітного поля на електроосадження нікелевих покриттів

  д.т.н., пр.н.с.  
  Донченко М.І.

2010

Ініціативна тематика


  Комбінований захист вуглецевих сталей від корозії на основі використання дифузійних покриттів та інгібіторів

  к.т.н., проф.
  Погребова І.С.

2009

№2285п

  Електрохімічне формування захисних фазових шарів на поверхні кородуючого металу за участю компонентів корозивного середовища.

  д.т.н. пр.н.с.
 Донченко М.І.,  
 д.т.н. проф.
 Герасименко Ю. С.

2009

№ 2114ф


  Кінетика процесів іонізації металів при наявності ефектів комплексоутворення і полімерізації.

  д.х.н., проф.
 Ткаленко  Д.А.

2009

Г/д № 80

  Інтегральна оцінка якості водного режиму водогону Ново-Оболонської ВНС другого підйому (КП „Міськводоканал” м. Суми) за показниками корозивності води господарсько-питного призначення, випробування інгібітору корозії в концентрації, яка визначається за показниками водного середовища заданого складу та розробка рекомендацій до технологічного регламенту обробки води”.

  д.т.н., проф.    Герасименко Ю. С.


Г/д №82

  Оцінка якості водного режиму водогону ВНС другого підйому УЖКГ м. Славутича за показниками корозивності води господарсько-питного

  д.т.н., проф.
Герасименко Ю. С.

2009

Г/д №84


  Оцінка якості водного режиму за показниками корозивності води об’єктів КП «Теплопостачання» м. Одеси.

  д.т.н., проф.  Герасименко Ю. С.

2009

Ініціативна тематика


  Розробка антикорозійних дифузійних покриттів на основі карбідів перехідних металів

  к.т.н.,  проф.
  Погребова І.С.

2009

Ініціативна тематика


  Комбінований захист вуглецевих сталей від корозії на основі використання дифузійних покриттів та інгібіторів

 к.т.н., проф.
 Погребова І.С.

2009

Ініціативна тематика


  Електроосадження нікелевих покриттів в режимі імпульсного струму

  д.т.н. , пр.н.с.
 Донченко М.І.

2009

Ініціативна тематика


  Експрес-аналіз якості діоксидно-марганцевого покриття титанових анодів катодного захисту підземних комунікацій

  к.т.н., доцент
  Букет О.І.

2009

Ініціативна тематика


  Вплив іонної сили кислих фосфатних розчинів на електродні процеси на алюмінії

  к.х.н., доцент
  Фатєєв Ю.Ф.

2008

№2114ф

  Кінетика процесів іонізації металів при наявності ефектів комплексоутворення і полімерізації.

  д.х.н., проф.
  Ткаленко Д.А.

 2008

№2922ф


  Наукові основи створення електрохімічних модулей у складі газових сенсорів та генераторів.

  д.т.н., проф.
  Чвірук В.П.

 2008

Г/д № 58

  Інтегральна оцінка якості водного режиму водогонів за показниками корозивності води господарсько-питного призначення, добір інгібітору корозії за показниками водного середовища заданого складу (за ДСТУ 3895 “Інгібітори корозії металів для водних систем. Електрохімічний метод визначення захисної здатності”), розробка рекомендацій стосовно монтажу технологічного обладнання реагентного господарства Старо-Кримських  фільтрувальних станцій № 1 та №2 КП „Компанія „Вода Донбасу”

  д.т.н., проф.    Герасименко Ю. С.

 2008

Г/д №70

  Інтегральна оцінка якості водного режиму водогонів за показниками корозивності води господарсько-питного призначення, випробування інгібітору корозії в концентрації, яка визначається за показниками водного середовища заданого складу, та розробка рекомендацій до технологічного регламенту обробки води об’єкту ЖКГ

  д.т.н., проф.    Герасименко Ю. С.

2007

№2922ф

  Наукові засади створення електрохімічних модулей у складі газових сенсорів та генераторів

 д.т.н., проф.
 Чвірук В.П.

2007

№2923ф

  Розвиток теорії формування конверсійних покриттів та методів оцінки їх захисної дії в умовах атмосферної корозії.

  д.т.н., пр.н.с.. 
  Донченко М.І.,
  д.т.н., проф.   Герасименко Ю. С.

2007

№2924ф

  Розвиток теорії електрохімічних процесів, що  супроводжуються  каті­онно-аніонною взаємодією та комплексоутворенням.

  д.х.н., проф
  Ткаленко Д.А.

2007

Ф 25/614


  «Розвиток теоретичних основ перехідних процесів газових сенсорів нового покоління».

  д.т.н., проф.
  Чвірук В.П.

2007

Г/д  № 229/25

  Проведення авторського нагляду за пусконалагоджувальними роботами по впровадженню установок магнієвого захисту трубопроводів від корозії типу «Щит».

  д.т.н., пров.н.с.  Герасименко Ю.С.

2007

Г/д № 23

  Проведення авторського нагляду за технічним обслуговуванням установок магнієвого захисту від корозії типу "Щит", обробка даних про швидкість корозії та видача рекомендацій по ефективної експлуатації установок на об’єкті ОСББ “Затишок”.

  д.т.н., пров.н.с.  Герасименко Ю.С.

2007

Г/д №38

  Розробка технології виготовлення титанових діоксидномарганцевих анодів.

  д.т.н., проф.
  Чвірук В. П.

2007

№3.0-07/2

  Визначення чутливості плівок оксиду вольфраму до водню.

  к.т.н., доцент
  Лінючева О.В.,

2007

№4.0-07/2

Визначення чутливості мікроелектродів на основі оксидів титану та цинку до кисню.

  к.т.н., доцент
  Лінючева О.В.,

2007

№ М/91-2005

Дослідження впливу параметрів імпульсного струму і магнітного поля на формування наноструктур магнітних матеріалів.

  д.т.н., пр.н.с.      Донченко М.І.