Національний Технічний Університет України "КПІ їм. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
Понеділок, 21 травня 2018
Навчальна робота КМЯПФ

Комплексний моніторинг якості підготовки фахівців в «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

 Рейтинг кафедри технології електрохімічних виробництв (ТЕХВ)
за період з листопада 2016 року по квітень 2017 року за результатами 22 туру

Місце у 22 турі – 19
Спеціальність - технічна електрохімія
Індекс якості підготовки фахівців (ІЯПФ)  – 90,179
Середнє значення індексу якості підготовки фахіців за підсумками трьох останніх турів - XX - XXII складає 87,055


*Базова формула в 11 турі комплексного моніторингу (осінь’ 2010) індекс якості підготовки фахівців (ІЯПФ) по кожній спеціальності визначається як сума індексів: якості залишкових знань за результатами ректорського контролю (РК), якості дипломних робіт (проектів, якості підготовки фахівців за результатами соціологічних опитувань ринку праці та накопичувального індексу

Індекс якості підготовки фахівців (ІЯПФ)

Методика розрахунку враховує використання базових субпоказників:
- Рівень спеціальної фахової підготовки,
- Рівень практичної підготовки,
- Рівень володіння сучасними інформаційними технологіями та програмними продуктами,
- Рівень володіння іноземною мовою,
- Готовність навчатися, уміння засвоювати нове в професії.