Національний Технічний Університет України "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
Четвер, 15 листопада 2018
Студентам Дистанційне навчання

  Дисципліни:

Вступ до фаху

   РОЗДІЛ 1. Предмет та зміст електрохімії
   РОЗДІЛ 2. Електрохімія в сфері матеріального виробництва
   РОЗДІЛ 3. Хімічний опір матеріалів
   РОЗДІЛ 4. Перспективи розвитку електрохімії

Техніка хімічного експерименту

  Тема 2.3. Вимірювання об’єму та густини речовини
  Тема 2.4. Визначення температури та її регулювання
  Тема 2.5. Нагрівання та охолодження речовин та їх сумішей

Техніка хімічного експерименту
Методичні вказівки до виконання
лабораторних робіт

Лабораторна робота 1. Робота з лабораторним посудом  
Лабораторна робота 2. Робота з терезами та зважування
Лабораторна робота 3. Вимірювання в лабораторній практиці
Лабораторна робота 4. Робота з мірним посудом  
Лабораторна робота 5. Приготування розчинів різної концентрації  
Лабораторна робота 6. Визначення густини та концентрації розчинів  
Лабораторна робота 7. Визначення електродних потенціалів  
Лабораторна робота 8. Робота з газами в лабораторії  

 Техніка хімічного експерименту 
 Методичні рекомедації до виконання курсових робіт

  Загальні положення
  Вимоги до змісту та структури 
  Правила оформлення 
  Перелік тем для виконання 
  Захист курсової роботи

Виробництво хімічних продуктів електролізом  
Методичні рекомедації до виконання курсових робіт

 Загальні положення
 Вимоги до змісту курсової роботи 
 Вимоги до структури курсової роботи
 Правила оформлення курсової роботи 
 Захист курсової роботи
 Рейтингова система оцінювання результатів навчання
 Перелік тем для виконання