Національний Технічний Університет України "КПІ їм. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
Saturday, 21 July 2018
Information for students Methodical literature

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Гідроелектрометалургія і гальванопластика

Виробництво хімічних продуктів електролізом

Вступ до фаху

Екологічна безпека гальванотехніки

Електроліз іонних розплавів

Електрохімічна обробка металів

Електрохімічні технології в електроніці та захисті обладнання від корозії

Захист обладнання від корозії на стадії проектуванння

Інгібітори корозії металів

Корозія металів 1

Корозія металів 2

Кристалографія

Комп’ютерні технології  в науковій та інженерній діяльності в технічній електрохімії

Матеріалознавство

Обладнання гальванічних цехів

Переддипломна  практика

Прилади і методи дослідження в електрохімії

Сучасні проблемні питання технічної електрохімії

Теоретична електрохімія

Теоретичні основи електрохімічних методів

Технічна електрохімія

Технологія нанесення гальванічних покриттів

Техніка хімічного експерименту

Технологічна практика

 

Науково-технічна бiблiотека ім. Г.І. Денисенка
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»