Національний Технічний Університет України "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
Четвер, 15 листопада 2018
Студентам Працевлаштування

2018

     У 2017 році випуск студентів спеціальності складав 14 осіб: 9 магістрів та 5 спеціалістів.
     Працевлаштовано 14 випускників кафедри (100%).
На підготовку випускників спеціальності 7(8).05130103 «Технічна електрохімія» 2017 р. на кафедрі на сьогодні є 20 договори на співпрацю та листів - запитів.
Випускники спеціальності 7(8).05130103 у 2017 р. працевлаштовані на такі підприємства, як ДП «ДержККБ «Луч», ПАТ «Інтерекопласт», ТОВ «Гантікор», ПП «Метал-Хімія» та ін.

Працевлаштування випускників проводили за договорами, листами-запитами (в адресу «КПІ ім. Ігоря Сікорського» або кафедри), за індивідуальними запитами та довідками випускників з міст їх реальної праці. З метою працевлаштування випускників спеціальності співробітники кафедри проводили беседи з керівниками організацій, зустрічі студентів з представниками різних підприємств: ПАТ» «Укрпластик», дата проведення - 22.09.2016 (зам.голови правління Грабовляк  В.Г.), ІБНХ НАН України, дата проведення – 19.10.2016 (зав. відділом Пуд О. А), ПАТ «РівнеАзот», дата проведення – 23.11.2016 (нач.відділу кадрів Григор’єв С.О.), ТОВ  «Полімер-колор», м.Бровари, дата проведення -  20.12.2016 (комерційний директор Гредунова Л.М.), ДП "Антонов», філія «Серійний завод «Антонов», дата проведення – 23.12.2016 (гол. металург Вишняк В.А.), ДП»Гальванотехніка» Київський завод «Радар», дата проведення – 23.12.2016 (директор Соколовський М.Г.), ПАТ «Фарм-Дарниця», дата проведення – 23.03.2017  та екскурсія студентів спеціальності «Технічна електрохімія»  на підприємстві (керівник відділу кадрів Лаврик О.В.).

Кожного року студенти проходять технологічну чи переддипломну практики на ряді підприємств м.Києва, таких як ДП: »Гальванотехніка», Київський завод «Радар», "Антонов», філія «Серійний завод «Антонов», «Радіовимірювач», ДККБ «Луч», ВАТ “Меридіан» ім.С.П.Корольова, ІЗНХ та ІВОХНК НАН України, що дозволяє їм детально ознайомитися з місцями  роботи.

На сьогодні на кафедрі створена база даних підприємств – потенціальних роботодавців спеціальності 7(8).05130103 «Технічна електрохімія», яка подана в електронному вигляді на адресу відділу працевлаштування випускників «КПІ» ім.Ігоря Сікорського. До неї входить: 20- державних підприємств (в т.ч. інститути НАН України); 26- ТОВ; 10 ПП України на період 2016-2020 рр.

Проведені зустрічі студентів кафедри ТЕХВ з работодавцями наступних підприємств для визначення першого робочого місця: ПАТ «Укрпластік», дата проведення заходу – 09.10.2017 (заст.голови правління Грабовляк В.І.), ІБОНХ НАНУ, дата проведення – 21.10.2017 (с.н.с. Охріменко М.В.), ПАТ «ФармДарниця», дата проведення – 22.11.2017 (кер.відділу кадрів Лаврик О. В.). Протягом вересня – грудня 2017 р. співробітники кафедри проводили бесіди з майбутніми випускниками про стан ринку праці і потребу у фахівцях  та вакансії на підприємствах. Зібрані відомості про реальні місця роботи випускників кафедри ТЕХВ 2017 року, які були подані в електронному вигляді до сектору сприяння працевлаштуванню випускників та організації практики студентів.


2017

Випускники кафедри розподілялися на роботу на підприємства хімічної, машинобудівної, приладобудівної, радіоелектронної й інших галузей промисловості, а також в академічні й галузеві НДІ м. Києва й інших міст України.


    Основні місця працевлаштування спеціалістів та магістрів:
1. Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.Ф. Вернадського НАН України 
2. Інститут електрозварювання ім. Е.О. Патона НАН України
3. Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України
4. Міжвідомче відділення електрохімічної енергетики НАН України
5. Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України
6. Київський авіаційний завод «Авіант»
7. Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр
8. Закрите акціонерне товариство «Стара фортеця Трейдінг»
9. Механічний завод «Таврида-електрик» м. Севастополь
10. ВАТ «Меридіан»
11. Ювелірні заводи України

2016

       У 2016 році випуск студентів спеціальності складав 18 осіб: 9 магістрів та 9 спеціалістів. Працевлаштовано 18 випускників кафедри (100%). На підготовку випускників СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7(8)05130101 «Технічна електрохімія» 2016 р. на кафедрі складено 55 договорів на співпрацю та листів - запитів.

     Працевлаштування випускників проводили за договорами, листами-запитами (в адресу «КПІ ім..Ігоря Сікорського» чи кафедри) та за індивідуальними запитами. З метою працевлаштування випускників спеціальності співробітники кафедри проводили беседи з керівниками організацій, зустрічі студентів з представниками різних підприємств: ПАТ «РівнеАзот» (нач.відділу кадрів Григор’єв С.О.), ДП»Антонов», філія «Серійний завод «Антонов», (гол. металург Вишняк В.А.), ДП "Гальванотехніка» Київський завод «Радар» (директор Соколовський М.Г.), ПАТ» «Укрпластик» (зам.голови правління Грабовляк  В.Г.), ПАТ «Фарм-Дарниця» (керівник відділу кадрів Лаврик О.В.), ТОВ  «Полімер-колор», м.Бровари (комерційний директор Гредунова Л.М.). Із представниками ПП«Антикорозійні покриття» м.Чернігів (директор Демченко В.Г.) співробітниками та студентами 4,5,6 курсів кафедри проведено «Круглий стіл» з послідуючими екскурсіями студентів на підприємство.

    Кожного року студенти проходять технологічну чи переддипломну практики на ряді підприємств м.Києва таких як ДП: "Гальванотехніка", Київський завод «Радар», »Антонов», філія «Серійний завод «Антонов», « Радіовимірювач», ДККБ «Луч», ВАТ»Мерідіан» ім.С.П.Корольова, ІЗНХ та ІВОХНК НАН України, що дозволяє їм детально ознайомитися з місцями  роботи.

     На сьогодні на кафедрі створена база даних підприємств – потенціальних роботодавців спеціальності 7(8).05130103 «Технічна електрохімія», яка подана в електронному вигляді на адресу відділу працевлаштування випускників «КПІ» ім.Ігоря Сікорськогою До неї входить: 20- державних підприємств (в т.ч. інститути НАН України); 26- ТОВ; 10 ПП України на період 2016-2020 рр.

     В вересні 2016 року проведені бесіди з майбутніми випускниками про стан ринку праці і потребу у фахівцях  та вакансії на підприємствах на період вересень - грудень 2016 року. Зібрані відомості про реальні місця роботи випускників кафедри ТЕХВ 2016 року, які були подані в електронному вигляді до сектору сприяння працевлаштуванню випускників та організації практики студентів.