Національний Технічний Університет України "КПІ їм. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
Saturday, 21 July 2018
Information for students Self-instruction

Самостійна робота

1. Виробництво плат друкованого монтажу

2. Виробництво хімічних продуктів електролізом

3. Гідроелектрометалургія і гальванопластика

4. Електроліз іонних розплавів

5. Електроліз іонних розплавів 1

6. Електрохімічна обробка металів

7. Електрохімічні технології в електроніці та захисті обладнання від корозії

8. Інгібітори корозії металів

9. Корозія та захист металів1

10. Кристалографія

11. Матеріалознавство

12. Методи захисту металів від корозії

13. Основи осадження і розчинення металів

14. Основи проектування устаткування галузі

15. Прилади і методи дослідження 2

16. Прилади та методи дослідження в електрохімії

17. Сучасні проблемні питання технічної електрохімії

18. Теоретична електрохімія ч.1

19. Теоретична електрохімія ч.2

20. Теоретична електрохімія ч.3

21. Теоретичні основи електрохімічних методів

22. Техніка хімічного експерименту

23. Технологія нанесення неметалевих покриттів

24. Хімічні джерела струму