Національний Технічний Університет України "КПІ їм. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
Неділя, 24 червня 2018
Головна Науково-педагогічний колектив
 

Білоусова Ніна Аркадіївна
к.т.н., старший науковий співробітник

У 1980 р. закінчила Київський політехнічний інститут. На кафедрі ТЕХВ працює з 1979 (з студентських років). У 2006 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, спеціальність 05.17.14 – Хімічний опір матеріалів та захист від корозії.

ITELLECT сторінка викладача


   Наукова робота:
- розвиток електрохімічних методів вимірювання швидкості корозії,
- корозійний моніторинг з використанням корозійно-вимірювальної техніки,
- метрологічні дослідження корозійних вимірювань,
- розроблення датчиків визначення корозії у вологій атмосфері та водних середовищах,
- розробка нових технологій протикорозійного захисту з використанням природних компонентів водного середовища, а також інгібіторів корозії, пасиваторів, інгібіторних композицій,
- розроблення нормативно-технічної документації, стандартів з протикорозійного захисту.
Автор 34 наукових праць, з них 1 патент України.

   Друковані праці:
1.Білоусова Н.А., Герасименко Ю.С. / Електролітичні хлорсрібні електроди для датчиків поляризаційного опору // Вопр. химии и хим. технологии. – 2011. - №4 (1). – С.60-63.
2. Донченко М.І., Білоусова Н.А., Редько Р.М. та ін. Гальмування корозії маловуглецевої сталі в мінералізованій воді шляхом електрохімічного розчинення металевого цинк // Вопрос химии и химической технологии. – 2011 – №4 (2). – С. 250 – 252.
3. Белоусова Н.А., Донченко М.И., Редько Р.М., Герасименко Ю.С. Экологически безопасные способы защиты стали от коррозии в воде. 1. Влияние минерализации воды на коррозию малоуглеродистой стали // Энерготехнологии и ресурсосбережение. - 2010. - № 4 .- С.33 – 37.
4.Н. Білоусова, М. Донченко, Ю. Герасименко, Р.Редько, О. Саворона. Анодне розчинення алюмінію для протикорозійного захисту сталі у воді // Фізико-хімічна механіка матеріалів”. Проблеми корозії і протикорозійного захисту матеріалів. – Львів, 2010. – Спец. вип. № 8, т.2.- С.518 -523.
5. Галузевий стандарт ЖКГ: СОУ ЖКГ 41.00-35077234.010:2008 “Системи централізованого господарсько-питного водопостачання та комунального теплопостачання. Захист протикорозійний. Загальні вимоги та методи контролювання” Видання офіційне – Київ 2008. Розроблено: Національний технічний університет України «НТУУ КПІ», м.Київ та Товариство з обмеженою відповідальністю «Проектний інститут «Енергокомунпроект», м.Харків. Розробники: Ю. Герасименко, доктор техн. наук (керівник розробки); С.Омельчук, доктор мед. наук; Н. Білоусова, канд. техн наук; Ю.Загороднюк, К.Загороднюк, Г. Васильєв.
6. Н. Білоусова, К. Атрощенко, Ю. Герасименко . Експресна методика визначення протикорозійної тривкості пасивних покриттів в умовах конденсації вологи // Фізико-хімічна механіка матеріалів. Проблеми корозії і протикорозійного захисту матеріалів. - 2008. – Спец. вип. № 7, т.2.- с.685-689.
7. Г.М. Прокоф’єва, Т.В. Сударушкіна, Н.А. Білоусова. Технічні мийні засоби. Корозійно-захисні властивості окремих інгредієнтів // Хімічна промисловість України. – 2007. - № 4. – с. 21-23.
8. Н.А. Білоусова, Ю.С. Герасименко . Метод подвійної поляризації для визначення швидкості корозії в умовах пасивації та дифузійного контролю // “Фізико-хімічна механіка матеріалів”. Електрохімічний захист і корозійний контроль. – 2001.- Спец. вип. №2.- с.22-26.
9. Белоусова Н.А., Герасименко Ю.С. Неразрушающий контроль качества цинковых покрытий при помощи прибора Р5126 //Защита металлов.- 1999.- Т.35.- №2.- с.178 – 180.

   Організаційна робота: профорг кафедри ТЕХВ.

   Зв’язок:
тел.раб.: +38(044) 454 97 37
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду