Національний Технічний Університет України "КПІ їм. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
Неділя, 24 червня 2018
Головна Науково-педагогічний колектив
 

Бик Михайло Володимирович
 доцент, к.х.н. 

Закінчив у 2001 році Технологічний університет Поділля м. Хмельницький за спеціальністю «Технічна електрохімія». У 2001 році вступив до аспірантури НТУУ «КПІ» на кафедру Технології електрохімічних виробництв, яку закінчив у 2004 році. На кафедрі ТЕХВ НТУУ «КПІ» працює з 2001 року. У 2007 році захистив дисертаційну роботу на здобуття ступеня кандидата хімічних наук по спеціальності 02.00.05 – Електрохімія "Іонізація заліза в умовах катодної поляризації та вплив на цей процес концентраційних змін у приелектродному шарі". 

ITELLECT  сторінка викладача

    Лекції з дисциплін: 
   
  – Вступ до фаху,
     – Захист обладнання від корозії на стадії проектування.

    Наукова робота: 
     
- Дослідження процесів іонізації заліза в умовах катодної поляризації та вплив на цей процес концентраційних змін у приелектродному шарі.
     - Вивчення кінетики електродних процесів, аномальних явищ в електрохімії, інгібіторів корозії.
     - Електрохімічне отримання напівпровідникових матеріалів для фотоелектричних перетворювачів.

Опубліковані роботи за останні 5 років:

1. Ткаленко Д.А., Вишневская Ю.П., Носков А.В., Бык М.В. Кинетика формирования защитных слоев на металлах в присутствии органических ингибиторов коррозии // II Международная научно-техническая конференция «Современные методы в теоретической и экспериментальной электрохимии». г. Плесс, Российская федерация; 20-25 июня 2010г.
2. Д.А. Ткаленко, Ю.П. Вишневська, Л.С. Цибульська, С.К. Позняк, М.В. Бик Комплексоутворюючі інгібітори корозії металів у кислих середовищах // Х Міжнародна конференція-виставка Проблеми корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів «Корозія – 2010» Львів 08.червня 2010 р.
3.Ю.П. Вишневская, Я.Д. Лампека, Д.А. Ткаленко, М.В. Бык Влияние 5-бензил-4,6-диоксо-1,9-диамино-3,7-диазанонанa на скорость ионизации железа в сернокислотных растворах «Физикохимия поверхности и защита металлов», №3, 2010.
4.Д.А. Ткаленко, Ю.П.Вишневська, М.В. Бик «Урахування комплексоутворення при визначенні порядків реакції анодного розчинення заліза у сульфатних та хлоридних розчинах електролітів» // „Доповіді Національної академії наук України” №1, 2010, с. 155 – 158.
5.Вишневская Ю.П., Цирулева Ю.С., Ткаленко Д.А., Бык М.В. Устойчивость и растворимость металлокомплексов как критерии выбора ингибиторов коррозии металлов // конференція «ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ И НАНОХИМИЯ» - Судак,  10 жовтня 2009р.
6. Вишневская Ю.П., Ткаленко Д.А., Бык М.В., Цыбульская Л.С., Позняк С.К. Коррозия металлов и катодное восстановление кислорода в присутствии органических ингибиторов, «Вісник національного технічного університету «ХПІ», 21, 2009, с.7-11.
7. Д.А. Ткаленко, Ю.П Вишневська, М.В. Бик, член-кореспондент НАН України В.Д. Присяжний Новий підхід до вибору інгібіторів корозії металів у водних розчинах кислот „Доповіді Національної академії наук України”, №6, 2009, c. 161-163.

Методична робота:
Працює в співавторстві над виданням методичних вказівок до виконання лабораторних робіт з курсу «Вступ до фаху» та Ч. 2 лабораторних робіт з курсу «Технологія нанесення гальванічних покриттів».

Куратор групи ХЕ-71.

Відповідальний за міжнародне співробітництво.

Зв’язок:
тел.: + 38 044 454 9734, 454 9737
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду