Національний Технічний Університет України "КПІ їм. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
Четвер, 24 травня 2018
Головна Науково-педагогічний колектив
 

Букет Олександр Іванович
доцент, кандидат технічних наук,
Молодий викладач-дослідник 2006, 2007 і 2008 р.,
стипендіат Кабінету Міністрів України
лауреат Премії Президента України для молодих вчених 2007 р. за роботу “Електрохімічні сенсори нового покоління для моніторингу екологічної безпеки повітряного середовища”,
Член міжнародного електрохімічного товариства (ISE)

ITELLECT  сторінка викладача

У 1996 році закінчив НТУУ “Київський політехнічний інститут ”. Закінчив навчання в аспірантурі НТУУ “КПІ” у 2000 році. На кафедрі ТЕХВ працює з 1994 року за сумісництвом, з 1996 – штатний стажист-дослідник. У 2002 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за напрямком 05.17.03 – Технічна електрохімія “Електрохімічний сенсор озону для моніторингу повітряного середовища ”.

   Лекційні курси:
   Основи проектування устаткування галузі;
   Методи захисту обладнання від корозії;
   Теоретична електрохімія. ч.2. “Кінетика електродних процесів”.

   Наукова робота:  розробка техніки та технологій захисту обладнання від корозії
                            сенсори окиснювальних киневмисних газів.

    Друковані праці за останні 5 років (15 статей, 1 патент, 30 доповідей):
1. Чвірук В.П., Букет О.І., Косогін О.В., Лінючева О.В. Поведінка пористого титану в сенсорних системах у присутності кисню та озону // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2006. – №5. –Т.2. – С. 461–466.
2. Чвирук В.П., Недашковский В.А., Линючева О.В., Букет А.И. Массоперенос в амперометрических газовых сенсорах // Электрохимия. – 2006. – №1. – С. 80–90.
3. В.П. Чвирук, А.И. Букет, В.А. Недашковский, О.В. Линючева Мониторинг экологической безопасности воздушной среды системой некалиброванных амперометрических сенсоров // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2007. – №5. – С. 60–64.
4. Лінючева О.В., Букет О.І., Кушмирук А.І. Вплив адсорбції визначуваного компонента на час перехідних процесів в амперометричних газових сенсорах // Наукові вісті НТУУ "КПІ". – №3 (65) – 2009. – С. 131-137
5. Лінючева О.В., Букет О.І., Ващенко О.М., Татарченко Г.О. Вплив поляризації допоміжного електрода на час перехідних процесів в амперометричних газових сенсорах // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2010. – №3. – С. 94-99.
6.Лінючева О.В., Букет О.І., Косогін О.В., Кушмирук А.І. Використання математичних моделей для кількісного прогнозування поведінки відкритих систем амперометричних сенсорів // Вопр. химии и хим. технологии. – 2011. - №4(2). – С.17-20.
7.Букет О.І., Ващенко О.М.Принципи проектування робочого електрода амперометричного газового сенсора кисню // Вопр. химии и хим. технологии. – 2011. - №4. – С.84-88.

   Методичні розробки:
1. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту з гальванотехніки освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”. Напрям 6.091600 “Хімічна технологія та інженерія”. Професійна спрямованість “Технічна електрохімія”. / Уклад. Л.А. Яцюк, В.П. Чвірук, В.Ф.Панасенко, Т.І. Мотронюк, О.В. Лінючева, М.І. Донченко, О.І. Букет. – К: НТУУ "КПІ", 2006. – 66 с.
2. Випробування хімічних джерел струму. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технічна електрохімія». Розділ: Хімічні джерела струму./Уклад. І.Ф. Хірх-Ялан , В.П. Чвірук, Д.А. Ткаленко, Л.А. Яцюк, О.І.Букет.-К: НТУУ «КПІ», 2008.- 58 с.
3. Технологічні та енергетичні розрахунки з гальванотехніки при дипломному проектуванні освітньо-кваліфікаційного рівня "СПЕЦІ­АЛІСТ".Навчальний посібник. Спеціальність 7.091603 - ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОХІМІЯ. /Уклад. Л.А.Яцюк, В.П.Чвірук, В.Ф.Панасенко, І.Ф.Хірх-Ялан, Т.І.Мотронюк,  М.І.Дон­ченко, О.І. Букет, О.В.Лінючева.– К.: НТУУ"КПІ", 2008. – 100 с.

   Куратор групи ХЕ-01

   Організаційна робота:
 – відповідальний кафедри ТЕХВ за навчально-виховну роботу;
 – відповідальний кафедри ТЕХВ за роботу з абітурієнтами;
 – секретар атестаційної комісії НДЧ ХТФ НТУУ “КПІ”.

Зв’язок:
тел.: + 38 044 454 9734
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду