Національний Технічний Університет України "КПІ їм. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
Неділя, 24 червня 2018
Головна Науково-педагогічний колектив

Фатєєв Юрій Федорович
доцент, кандидат хімічних наук, 
Заслужений викладач НТУУ «КПІ» і «Хіміко-технологічного факультету»
Член Методичної ради НТУУ «КПІ»  (Експертна рада з навчальних видань НТУУ «КПІ»)

У 1962 році закінчив Київський політехнічний інститут. Закінчив навчання в аспірантурі НТУУ «КПІ» у 1968 році. На кафедрі ТЕХВ працює з 1968 року. У 1975 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за напрямком 02.00.64 – Фізична хімія «Механізм і кінетика розчинення алюмінію в лужних розчинах»

 INTELLECT сторінка викладача

     Лекційні курси: 
   
  Корозія та захист металів від корозії,
     Інгібітори корозії металів.

     Напрямки наукової роботи:
    - Дослідження електродних процесів на алюмінії в малоконцентрованих водних і неводних розчинах електролітів.
    -  Дослідження корозії металів в нейтральних та лужних середовищах.
    - Розробка методик дослідження корозійної стійкості захисних анодних покриттів на алюмінії та контактної корозії металів.

    За останні 5 років опубліковано:
1. Фатєєв Ю.Ф., Стремецький О.І. Особливості виділення водню з розчинів фосфорної кислоти в присутності однозаміщених фосфатів // Вестник национального технического университета “ХПИ”. – 2005. – №15. – С.151-154
2. Фатєєв Ю.Ф., Кальмутский Я.А., Корозія контактних пар металів під тонкими шарами електролітів. /«Фізико-хімічна механіка матеріалів. Спеціальний випуск №6». Електрохімічний захист і корозійний контроль. Сєверодонецьк-Львів, 2007. -с.74-79.
3. Стремецький О.І., Фатєєв Ю.Ф. //«Фізико-хімічна механіка матеріалів. Спеціальний випуск №6». Електрохімічний захист і корозійний контроль. Сєверодонецьк-Львів, 2007. -с.224-229.

    Методичні розробки:
1. «Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт «Методи визначення швидкості корозії металів. Частина I. Гравіметричний і об’ємний методи» для студентів спеціальності 7.091603 - “Технічна електрохімія” всіх форм навчання». Панасенко В.Ф., Погребова І.С. НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка» 2009г. -44 с.
2. «Методи визначення швидкості корозії металів. Частина ІІ. . Метод поляризаційних кривих»» для студентів спеціальності 7.091603 - “Технічна електрохімія” всіх форм навчання». Погребова І.С. Панасенко В.Ф. НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка» 2009г. -44 с.

   Куратор групи  ХЕ–62

   Зв’язок:
тел.: + 38 044 454 9734
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду