Національний Технічний Університет України "КПІ їм. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
Неділя, 24 червня 2018
Головна Науково-педагогічний колектив

alt

Фроленкова Світлана Василівна
доцент, к.т.н.

У 2004 році закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».
Закінчила навчання в аспірантурі НТУУ «КПІ» у 2009 році. На кафедрі ТЕХВ працює з 2009 року.
У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
за напрямком 05.17.14 – Хімічний опір матеріалів та захист від корозії,
«Комбіновані пасиватори на основі оксоаніонів для протикорозійного захисту маловуглецевих сталей»

INTELLECT сторінка викладача

Зв’язок:
тел.: + 38 044 454 9734, 454 9737
e-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

   

 Лекційні курси:
     
Кристалографія,(*.pdf)
     Електроліз іонних розплавів.(*.pdf)

    Наукова робота: 
   
 - Розробка способів захисту металів від корозії у нейтральних та кислих середовищах з використанням органічних та неорганічних інгібіторів, зокрема інгібіторів пасивуючого типу.
     - Розробка конверсійних покриттів для захисту металів від атмосферної корозії.

    Друковані праці:

 1. Оцінка захисних властивостей пасивних плівок з використанням боратного буфера як контрольного середовища / М.І.Донченко, С.В.Фроленкова, Т.І.Мотронюк, Ю.С.Герасименко // Фізико-хімічна механіка матеріалів . Проблеми корозії та протикорозійного захисту металів, спец. випуск №5  – 2006, №5. – С. 400 –404.   (*.pdf)
 2. Електрохімічне відновлення іонів молібдату при формуванні захисних конверсійних покриттів на сталі / М.І.Донченко, О.Г.Срібна, С.В.Фроленкова, С.В.Будько // Фізико-хімічна механіка матеріалів. Проблеми корозії  та протикорозійного захисту металів. Спец. вип. № 7. - 2008. – С. 587 – 592.  (*.pdf)
 3. Оксидні конверсійні покриття і їх захисні властивості при корозії маловуглецевої сталі / С.В.Фроленкова, М.І.Донченко, О.Г.Срібна, Лисенко О.Ю. // Наукові вісті НТУУ«КПІ». - 2009. – № 3. –  С.123 - 131.  (*.pdf)
 4. Пасивація маловуглецевої сталі в розчині тетраборату натрію / С.В.Фроленкова,  М.І.Донченко,  Т.І.Мотронюк // Вопросы  химии и химической технологии № 4 (2). – 2011. – С.250 – 252. (*.pdf)
 5. Механизм пассивации углеродистой  стали оксометаллатами и галогенатами  в водных растворах / М. И. Донченко, С. В. Фроленкова, Т. И. Мотронюк //  Вопросы химии и химической технологии.2016,  Т.2, с. 26 -31.  (*.pdf)
 6. Донченко М.І. Стабільність та захисна дія пасивуючих плівок на маловуглецевій сталі / М.І.Донченко, С.В.Мордюк, О.Г.Срібна, Р.М.Редько // Вісник НТУ «ХПІ».– 2005.– Т.15.-С.55 – 58. 
 7. Донченко М.І. Пасивуюча обробка заліза та маловуглецевої сталі для тимчасового захисту від атмосферної корозії / М.І.Донченко, С.В.Фроленкова,  О.Г.Срібна, Н.А.Білоусова // Фізико-хімічна механіка матеріалів.  Спец. вип. № 6. - 2007. –– С. 124 – 129. 
 8. Донченко М.І. Захист сталі від корозії в охолоджуючому розчині на основі ацетату калію / М.І.Донченко, С.В.Фроленкова,  В.І.Супрунчук // Вісник НТУ “ХПІ”. - 2008. – № 15. – С. 43 –47. 
 9. Фроленкова С.В. Утворення оксидних конверсійних плівок в розчинах на основі бури / С.В.Фроленкова, М.І.Донченко, О.Ю.Лисенко // Вісник НТУ “ХПІ”. - 2008.  – № 32. – С. 168 – 172. 
 10. Фроленкова С.В. Вплив оксоаніонів на анодну і хімічну пасивацію сталі в слабо мінералізованій воді / С.В.Фроленкова, М.І.Донченко // Наукові вісті НТУУ«КПІ». - 2008. – № 6. –  С.119 - 127.
 11. . Фроленкова С.В. Оксидні конверсійні покриття і їх захисні властивості при корозії маловуглецевої сталі / С.В.Фроленкова, М.І.Донченко, О.Г.Срібна, Лисенко О.Ю. // Наукові вісті НТУУ«КПІ». - 2009. – № 3. –  С.123 - 131. (*1.pdf)
 12. Фроленкова С.В.Гальмування корозії сталі в слабо кислих нітратних розчинах шляхом хімічної пасивації. / Фроленкова С.В., Донченко М.І., Срібна О.Г., Редько Р.М.//  Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Збірник наукових праць. Тематичний випуск “Хімія, хімічна технологія та екологія – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2009 – № 21 – С. 109 – 114.
 13. Фроленкова С.В. Окиснювальні та адсорбційні властивості оксоаніонів в умовах корозії сталі/ Фроленкова С.В., Донченко М.І., Срібна О.Г., Редько Р.М.//  Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Збірник наукових праць. Тематичний випуск “Хімія, хімічна технологія та екологія – Харків: НТУ “ХПІ”.– 2010– № 30– С. 174 – 178.
 14. Пат. 16735 Україна,  МПК (2006) С 23 F11/04. Інгібітор пасивувального типу для захисту маловуглецевої сталі від корозії у кислих нітратних розчинах. / М.І.Донченко, О.Г.Срібна, С.В.Фроленкова, Р.М.Редько.; заявник та володар патенту НТУУ«КПІ» - № u200602591; заявл.10.03.2006; опубл. 15.08.2006, Бюл. № 8.

Куратор групи ХЕ-61