Національний Технічний Університет України "КПІ їм. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
Четвер, 24 травня 2018
Головна Науково-педагогічний колектив
 

Мотронюк Тетяна Іванівна
доцент, кандидат технічних наук

У 1972 році закінчила Харківський політехнічний інститут. На кафедрі ТЕХВ працює з 1978 року. У 1989 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за напрямком 05.17.03 – Електрохімічні виробництва.

ITELLECT сторінка викладача

    Лекційні курси:
     Технічна електрохімія, розділ «Основи процесів осадження та розчинення металів»;
     Гідроелектрометалургія та гальванопластика.

    Наукові дослідження:
     - розробка екологічно безпечних технологій електроосадження металів та вирішення екологічних проблем гальванічних виробництв;
    - проводить дослідження в галузі гальванотехніки з метою покращення якості мідних покриттів, підвищення розсіювальної здатності електролітів міднення з використанням нестаціонарного електролізу, подавлення контактного обміну, інтенсифікації процесів електроосадження металів, пасивації металів для підвищення їх корозійної стійкості.
      Брала участь у розробці нових типів хімічних джерел струму.

    За результатами наукових досліджень опубліковано 5 патентів, 32 статті і 138 тез доповідей. 

    За останні 5 років опубліковано:
1. Донченко М.І., Редько Р.М.,Нагорний О., Мотронюк Т.І. Вплив імпульсного струму на електроосадження нікеля із сульфаматних електролітів. Наукові вісті: НТУУ «КПІ». 2008, - №5 – С93-98.
2. Барсуков В.З., Хоменко В.Г., Каташинский А.С., Мотронюк Т.И. Природа и механизм каталитической активности полианилина в реакции восстановления молекулярного кислорода.// Электрохимия, 2004.- т.40, №11.- С. 1364-1368.
3. Донченко М.І., Мотронюк Т.І., Хірх-Ялан І.Ф., Яцюк Л.А. Морфологія і властивості мідних покриттів, осаджених в нітратних розчинах.// Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2005,- №15.- С59-62.
4. Донченко М.І., Фроленкова С.В., Мотронюк Т.І., Герасименко Ю.С. Оцінка захистних властивостей пасивних плівок з використанням боратного буфера як контрольного середовища.// Фізико-хімічна механіка матеріалів Спец. випуск, Львів, 2006 - №5.- С400-404.

   Методичні розробки: 
1. “Методичні вказівки до виконання дипломного проекту з гальванотехніки освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”. Напрям 6.091600 “Хімічна технологія та інженерія”. Професійна спрямованість “Технічна електрохімія”. /Уклад. Л.А.Яцюк, В.П.Чвірук, В.Ф.Панасенко, Т.І.Мотронюк, О.В.Лінючева, О.І.Букет. – К: НТУУ “КПІ” , 2006. 
2. Панасенко В.Ф., Донченко М.І., Мотронюк Т.І. та ін. «Технічна електрохімія». Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з кредитного модулю “Основи процесів осадженння та розчинення металів” для студентів спеціальності 7.0911603 «Технічна електрохімія». – Київ, НТУУ «КПІ», 2011 р.

    Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.002.13 
     
з захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями: 
     05.17.01 – технологія неорганічних речовин, 
     05.17.03 – технічна електрохімія, 
     05.17.14 – хімічний опір матеріалів та захист від корозії, 
     05.17.21 – технологія водоочищення.

Зв'язок:
тел.: + 38 044 454 9734
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду