Національний Технічний Університет України "КПІ їм. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
Thursday, 24 May 2018
Main Scientific-educational staff
 

Tatiana   Motronyuk  
PhD, associate professor  

In 1972 graduated from Kharkov Polytechnical Institute. Works at the EPT department since 1978. In 1989 defended dissertation for the Ph.D. degree in the specialty 05.17.03 - Electrochemical production.

    Lectures:
     Technical Electrochemistry, section "Fundamentals of the processes of deposition and dissolution of metals;
     Нydroelectric metallurgy and galvanoplasty.

      Research:
   The development of environmentally friendly technologies metals electrodeposition and environmental issues of electroplating industries;
   Conducts research on electroplating for improving the quality of copper coatings, increasing the diffraction ability of copper plating electrolytes using time-dependent electrolysis, suppression of contact exchange, the intensification of electrodeposition processes of metals, passivation of metals to improve their corrosion resistance.
    She took part in the development of new types of chemical power sources.

   According to research results issued 5 patents, 32 articles and 138 abstracts.

    Publications in last 5 years:
1. Донченко М.І., Редько Р.М.,Нагорний О., Мотронюк Т.І. Вплив імпульсного струму на електроосадження нікеля із сульфаматних електролітів. Наукові вісті: НТУУ «КПІ». 2008, - №5 – С93-98.
2. Барсуков В.З., Хоменко В.Г., Каташинский А.С., Мотронюк Т.И. Природа и механизм каталитической активности полианилина в реакции восстановления молекулярного кислорода.// Электрохимия, 2004.- т.40, №11.- С. 1364-1368.
3. Донченко М.І., Мотронюк Т.І., Хірх-Ялан І.Ф., Яцюк Л.А. Морфологія і властивості мідних покриттів, осаджених в нітратних розчинах.// Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2005,- №15.- С59-62.
4. Донченко М.І., Фроленкова С.В., Мотронюк Т.І., Герасименко Ю.С. Оцінка захистних властивостей пасивних плівок з використанням боратного буфера як контрольного середовища.// Фізико-хімічна механіка матеріалів Спец. випуск, Львів, 2006 - №5.- С400-404.

    Methodological developments: 
1. “Методичні вказівки до виконання дипломного проекту з гальванотехніки освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”. Напрям 6.091600 “Хімічна технологія та інженерія”. Професійна спрямованість “Технічна електрохімія”. /Уклад. Л.А.Яцюк, В.П.Чвірук, В.Ф.Панасенко, Т.І.Мотронюк, О.В.Лінючева, О.І.Букет. – К: НТУУ “КПІ” , 2006.
2. Панасенко В.Ф., Донченко М.І., Мотронюк Т.І. та ін. «Технічна електрохімія». Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з кредитного модулю “Основи процесів осадженння та розчинення металів” для студентів спеціальності 7.0911603 «Технічна електрохімія». – Київ, НТУУ «КПІ», 2011 р.
    Scientific Secretary of the Specialized Academic Council D.26.002.13
   
 with doctoral and master's theses specialties
     05.17.01 - Technology of Inorganic Materials
     05.17.03 - engineering, electrochemistry,
     05.17.14 - Chemical resistance of materials and corrosion protection,
     05.17.21 - water purification technology.

Contacts:
tel.:  + 38 044 454 9734
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it