Національний Технічний Університет України "КПІ їм. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
Неділя, 24 червня 2018
Головна Науково-педагогічний колектив

Погребова Інна Сергіївна
Професор, кандидат хімічних наук,
Заслужений викладач НТУУ «КПІ»,
Викладач–дослідник – 2010

Закінчила Київський політехнічний інститут. На кафедрі ТЕХВ працює з 1962 року. Закінчила навчання в аспірантурі КПІ у 1967 році. У 1970 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за напрямком 02.00.05 – Електрохімія «Про абсорбцію і механізм дії інгібіторів кислотної корозії металів».

INTELLECT сторінка викладача

   Лекційні курси:
    Теоретична електрохімія 2. Кінетика електродних процесів,
    Технічна електрохімія 1. Кінетика деяких електродних процесів,
    Теорія корозії металів

   Наукова робота:
     Наукові дослідження присвячені створенню сучасної теорії інгібування корозії металів, розробці нових високоефективних інгібіторів електрохімічної та мікробної корозії металів, комбінованих методів антикорозійного захисту.
     Розроблені теоретичні основи захисної дії поліфункціональних органічних інгібіторів корозії та їх комбінацій з солями металів, наукові принципи їх раціонального вибору цілеспрямованого синтезу.
     Створені, пройшли промислову апробацію та впровадженні в промисловість:
        - нові високоефективні інгібітори кислотної та мікробної корозії чорних і кольорових металів типу КПІ, СП, СПХ.
        - Комбіновані засоби антикорозійного захисту вуглецевих сталей на базі використання дифузійних покриттів та інгібіторів корозії.

   Підготувала 6 кандидатів наук.

     Автор близько 200 наукових та науково-методичних праць, серед яких одна монографія, два  наукових огляди, брошура. Має 27 авторських свідоцтв та патентів України.

     Друковані праці за останні роки:
1.І. Погребова, Т. Лоскутова, В. Хижняк Отримання, будова та захисні властивості хромованих дифузійних покриттів на вуглецевих сталях Фізико хімічна механіка матеріалів «Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів», Львів 2010 р, с.250-255.
2.Лоскутова Т. В., Хижняк В. Г., Погребова І. С., Бобіна М. М. Жаростійкість карбідних покриттів, отриманих при послідовному насиченні сталі У8А хромом та титаном. «Наукові вісті НТУУ»КПІ»»,№6, с.93-96, 2009.
3.Юрченко Р.И., Погребова И.С., Пилипенко Т.Н., Шубина Т.Е. Антикоррозионные свойства 1-фенацилметил-2-акрилкарбамидо (арилтио-карбамидо)пиридиний бромидов // Журнал прикладная химия – 2006. -  Т. 79, вып. № 12. – С. 1993–1997.
4.Юрченко Р.И., Погребова И.С., Пилипенко Т.Н. Защитное действие 1-фенацилметил-2-ацилтиокарбамидопиридиний бромидов при кислотной коррозии стали // Журнал прикладная химия  – 2007. -  Т. 80, вып. № 4. – С. 691–692.
5.M. Arshuk, V. Khyzhnyak, T. Loskutova, I. Pogrebova, O. Dubinina The structure, phase and chemical composition of stainless steel (0,12%C, 18%Cr, 10%Ni) after titanizing and titanium alitizing/ International Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus, Special number,.p.73-76, Varna, Bulgaria, 2010

      Навчальні посібники:
1.  Виробництво хімічних продуктів електролізом: основне обладнання та приклади розрахунків: навч. посіб./ Уклад. І.С.Погребова., В.Ф.Панасенко, Л.А.Яцюк, О.В.Лінючева та ін. К.: НТУУ "КПІ",  2012 р., -156. 

2. Інгібітори корозії металів. Навча. посіб. – К.: "Хай-Тек Пресс", 2012. -296с.

     Методичні розробки:
1. «Методи визначення швидкості корозії металів. Методичні вказівки до виконання лабороторних робіт. Частина І. Гравіметричний та об’ємний методи»./Уклад. Ю.Ф.Фатєєв, В.Ф.Панасенко, І.С.Погребова.- 2009 р., с.-44.
2. «Методи визначення швидкості корозії металів. Методичні вказівки до виконання лабороторних робіт. Частина ІІ. «Метод поляризаційних кривих»./Уклад. І.С.Погребова. Ю.Ф.Фатєєв, В.Ф.Панасенко - 2009 р., с.-44.

  Зв’язок:
тел.: + 38 044 204 9734
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду