Національний Технічний Університет України "КПІ їм. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
Четвер, 24 травня 2018
Головна Науково-педагогічний колектив
 

Ткаленко Дмитро Анатолійович
професор, д.х.н. 

У 1963 році закінчив Київський політехнічний інститут. Закінчив навчання в аспірантурі КПІ у1967 році. На кафедрі ТЕХВ працював з 1967 по 1978 рік, а потім з 1993 року по цей час. У 1970 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за напрямком 02.00.05 – Електрохімія «Дослідження електродних процесів у лужних розплавах». У 1988 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за напрямком 02.00.05 – Електрохімія «Макрокінетика катодних процесів у нітратних та гідроксидних розплавах».

    Лекційні курси:
     Електроліз іонних розплавів;
     Прилади і методи дослідження в електрохімії;
     Теоретичні основи електрохімічних методів. 

    Наукова робота: 
 
   Наукові дослідження пов’язані з розвитком кінетики електродних процесів в іонних розплавах, апротонних електролітах та водних розчинах електролітів. 
    Практична спрямованість наукових робіт – хімічні джерела струму, електрохімічний синтез оксидних матеріалів, електрохімічна обробка поверхні металів, захист металів від корозії. 

    Науковий керівник декількох проектів ДНТП, ДФФД та Міносвіти. 

     Автор понад 300 наукових праць,
у тому числі 2-х монографій:
     1. Ткаленко Д.А. Электрохимия нитратных расплавов. – К.:Наукова думка,1983. -224 с.
     2. Ткаленко Д.А. Макрокинетика катодных процессов в гидроксидных и нитратных расплавах. – К.:Наукова думка, 1993. - 196 с

  51 винаходу.
  Співавтор «Енциклопедії з матеріалознавства» (розділ «Електроліз іонних розплавів», ІПМ НАНУ). 

    Публікації за останні 5 років:
1. Вишневська Ю.П., Ткаленко Д.А., Позняк С.К., Бик М.В., Цибульська Л.С. Коррозия металлов и катодное восстановление кислорода в присутствии органических ингибиторов // Вісник національного технічного університету «ХПІ», т.29, 2009, с. 7-11 
2. Ткаленко Д.А., Вишневська Ю.П., Бик М.В., Присяжний В.Д. Новий підхід до вибору інгібіторів корозії металів у розчинах кислот// Доповіді  НАН України , №6, 2009, с. 161-163
3. Бик М.В., Вишневська Ю.П., Ткаленко Д.А. Хімічне розчинення» як результат відхилення від принципу незалежності перебігу суміщених реакцій // Вісник національного технічного університету „ХПІ” №15, 2008, с. 13-16
4. Ткаленко Д.А., Вишневская Ю.П., Бык М.В. Влияние анионного состава электролитов на процесс анодного растворения металлов подгруппы железа // Физико-химия поверхности и защита метал лов, №4, 2008, c. 445-448
5. Yu.P. Vishnevskaya, D.A. Tkalenko, M.V. Byk, V.V. Rupp. To the Tafel Slopes at the Anodic Dissolution of Iron in Sulfuric Electrolytes” // Protection of metals. 2007.-V 43, №5, p.

    Член Спеціалізованих наукових рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій при НТУУ (КПІ) (Д 26.002.13) та при Інституті загальної та неорганічної хімії НАН України (Д 26.218.01 ).

    Відповідальний за наукову роботу студентів та за організацію роботи магістрантів. Член ДЕК із захисту магістерських дисертаційних робіт

Зв’язок:
тел.: + 38(044) 454 97 37
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду