Національний Технічний Університет України "КПІ їм. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
Неділя, 24 червня 2018
Головна Науково-педагогічний колектив

Ващенко Олександр Миколайович
провідний інженер,
член Міжнародного електрохімічного товариства (ISE)

У 2008 році закінчив Національний технічний університет України «КПІ», кафедру технології електрохімічних виробництв.
Вступив до аспірантури у 2010 році.

   Науковий керівник – к.т.н. Букет О.І.

   Сфера наукових інтересів:
   - електрохімічні сенсори та сенсорні системи для моніторингу повітряного середовища природного та техногенного походження;
   - технологія нанесення гальванічних покриттів на легкі метали;
   - системи захисту підземних комунікацій від корозії.

   Друковані праці:
   1. О.І. Букет, канд. техн. наук, О.М. Ващенко, В.П. Чвірук, докт. техн. наук, НТУУ „КПІ", Київ. «Кінетика електродних процесів в амперометричних сенсорах кисню». Вісник Національного технічного університету "ХПІ" 15'2008.
   2. В.П. Чвірук, докт. техн. наук, О.М. Ващенко, НТУУ „КПІ, м. Київ. «Перехідні процеси в сенсорних системах з газодифузійними електродами». Вісник Національного технічного університету "ХПІ" 16'2008.
   3. О.І. Букет, канд. техн. наук, О.М. Ващенко, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". «Кінетика анодних процесів в амперометричних сенсорах кисню» Вісник Національного технічного університету "ХПІ" 32'2008.
   4. О.І. Букет, канд. техн. наук, О.М. Ващенко, аспірант «Елімінування електромоторного ефекту амперметричного сенсора кисню» Вісник Національного технічного університету "ХПІ" 30'2010.
   5. Лінючева О.В., Букет О.І., Ващенко О.М., Татарченко Г.О. «Вплив поляризації допоміжного електрода на час перехідних процесів в амперометричних газових сенсорах» // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2010. - №3. – С.94-99.

   Тези доповідей:
   1. Букет О.І., Ващенко О.М. «Кінетика анодних процесів в сенсорах кисню гальванічного типу» Збірник тез доповідей І міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології 2008.
   2. Букет О.І., Ващенко О.М., Бутенко О.С. «Електрохімічна комірка для моніторингу кисню у водному середовищі» Збірник тез доповідей ІІ міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології 2009.
   3. Букет О.І., Ващенко О.М., Головерса Є.В. «Перехідні процеси в електрохімічних комірках для визначення кисню у водному середовищі». Збірник тез доповідей ІІ міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології 2009.
   4. Букет О.І., Ващенко О.М. «Калібрування амперометричних сенсорів для моніторингу водного середовища». Збірник тез доповідей ІІ міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології 2009.
   5. Букет О.І., Ващенко О.М. «Триелектродна електрохімічна комірка для безеталонного моніторингу розчиненого у воді кисню». Збірник тез доповідей ХІІ міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених Екологія. Людина. Суспільство. 2009.
   6. Букет О.І., Ващенко О.М. «Експрес-аналіз якості діоксидно-марганцевого покриття титанових анодів катодного захисту підземних комунікацій». Матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з міжнародною участю «Технологія – 2009».
   7. Букет О.І., Ващенко О.М. «Перехідні процеси у відкритих електрохімічних системах для моніторингу розчиненого у воді кисню». Збірник тез доповідей науково-технічної конференції МЕФ – 2009.
   8. Букет О.І., Ващенко О.М. «Елімінування електромоторного ефекту амперметричного сенсора кисню» Збірник тез доповідей науково-технічної конференції МЕФ – 2010.
   9. Букет О.І., Ващенко О.М., Головерса Є.В. «Вплив координаційних сполук свинцю на корозію підземних комунікацій» Збірник тез доповідей ІІІ міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології 2010.
  10. Ващенко О.М., Букет О.І., Головерса Є.В. «Пероксидазні властивості гідрокарбонатного комплексу свинцю у катодному відновленні кисню» Збірка тез доповідей ХІ всеукраїнської конференції студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії» 2010.
   11. Букет О.І., Ващенко О.М., Головерса Є.В., Бутенко О.С. «Визначення перекису водню у воді амперметричною сенсорною системою» Збірник тез доповідей ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених Екологія. Людина. Суспільство. 2010
  12. Букет О.І., Ващенко О.М., Головерса Є.В., Бутенко О.С. «Проблема безеталонного моніторингу кисню у водному середовищі» Збірник тез доповідей ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених Екологія. Людина. Суспільство. 2010.
13.Букет О.І., Ващенко О.М.Принципи проектування робочого електрода амперометричного газового сенсора кисню // Вопр. химии и хим. технологии. – 2011. - №4. – С.84-88.

Зв’язок:
тел.: + 38 044 454 9737
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду