Національний Технічний Університет України "КПІ їм. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
Thursday, 24 May 2018
Main Scientific-educational staff

Vasyliev Georgii Stepanovich
Post graduate student
A member of internetional electrochemical society (ISE).
Entered NTUU “KPI” in 2005, the department of electrochemical production technology. Graduated in 2011. Began post graduate aducation in 2011.

Scientific advisor – Dr. Gerasimenko Y.S.

The field of scientific interests: electrochemical corrosion in nutral water media. Investagation, monitoring and protection methods.

Printed works:
Articles:

1. Магнієвий захист від корозії систем гарячого водопостачання. Фізико-хімічна механіка матеріалів. Спеціальний випуск №6 Електрохімічний захист і корозійний контроль. Сєвєродонецьк-2007.
2. Магнієвий захист від корозії систем опалення з контактно-поверхневими теплогенераторами. Фізико-хімічна механіка матеріалів. Спеціальний випуск №7 Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів. Львів-2008.
3. Герасименко Ю.С., Васильєв Г.С. Двоступінчатий метод визначення швидкості корозії металів // Фізико-хімічна механіка матеріалів. - 2009.- №6.- С. 122-126.
4. Васильєв Г. С., Герасименко Ю.С. Захист від корозії трубопроводів тепловодопостачання продуктами анодного розчинення магнію // Фізико-хімічна механіка матеріалів, 2010, Спеціальний випуск №8, С. 675-684.
5. Герасименко Ю. С., Пагер С.М., Васильєв Г.С. Протикорозійні властивості накипу на сталевих поверхнях теплообміну // Фізико-хімічна механіка матеріалів, 2010, Спеціальний випуск №8, С. 727-733. 
6. Герасименко Ю.С., Васильєв Г.С., Королевич О.Я., Ходак А.П. Застосування магнієвого захисту від корозії в опалювальних системах з контактними водонагрівачами міста Олександрії // Наукові вісті, 2010, №2, С. 137-143.

Thesis:
1. Магнієвий захист від корозії систем гарячого водопостачання та опалення. Збірник тез доповідей учасників І Міжнародної (ІІІ Всеукраїнської) конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології. Київ-2008 р.
2. Методы и приборы контроля коррозивности водных техногенных сред. Сборник тезисов участников международной научно-техническая конференция «Ресурсо- и энергосберегающие технологии и оборудование, экологически безопасные технологии». Минск-2008.
3. Black nickel coating electrolytes. Збірник тез доповідей учасників III All-Ukrainian Student’s Foreign Language Conference 2009 “Innovations in Science and Technology”. Київ-2009.
4. Васильєв Г.С., Герасименко Ю.С. Щодо механізму анодного розчинення магнію // Збірка тез доповідей учасників ІІ Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології (Київ). – 2009. – С.103.
5. Пагер С.М., Васильєв Г.С., Герасименко Ю.С. Вплив накипу на швидкість корозії мало вуглецевої сталі // Збірка тез доповідей учасників ІІ Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології (Київ). – 2009. – С.117.
6. Васильєв Г.С., Герасименко Ю.С. Магнієвий захист від корозії в умовах надлишку вуглекислого газу // Молодіжний електрохімічний форум / Тези доповідей науково-технічної конференції. – Харків : НТУ «ХПІ», 2009. – С. 50.
7. Васильєв Г.С., Герасименко Ю.С. Формування осадів на поверхні сталі при підвищенні рН // Збірка тез доповідей учасників ІІ Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології (Київ). – 2010. – С.134.
8. Васильєв Г.С., Герасименко Ю.С. Магнієвий захист від корозії в системах опалення з КВН м. Олександрії // Молодіжний електрохімічний форум / Тези доповідей науково-технічної конференції. – Харків : НТУ «ХПІ», 2010. – С. 50.
9. Васильєв Г.С., Герасименко Ю.С. Вплив швидкості потоку на ефективність магнієвого захисту // V Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених Хімія та сучасні технології / Тези доповідей. – Т.1. – Дніпропетровськ. – 2001. – С. 115. 

Contacts:
tel.: + 38 044 454 9734
e-mail:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it