Національний Технічний Університет України "КПІ їм. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
Неділя, 24 червня 2018
Головна Науково-педагогічний колектив
 

Яцюк Леонід Андрійович
доцент, кандидат хімічних наук

У 1972 році закінчив Київський політехнічний інститут. Закінчив навчання в аспірантурі НТУУ «КПІ» у 1975 році. На кафедрі ТЕХВ працює з 1976 року. У 1975 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за напрямком 05.17.03 – Електрохімічні виробництва «Прямі катодні вимірювання нульових точок металів»

ITELLECT сторінка викладача


    Лекції з дисциплін: 
    Технологія нанесення неметалевих покриттів,
    Виробництво друкованого монтажу.

    Напрямки наукової роботи:
   - Розроблення нових методів визначення "нульових точок металів" і потенціалів незарядженої поверхні твердих електродів;
   - Дослідження нових перспективних матеріалів для хімічних джерел струму. 
   

   Автор близько 30 наукових праць і методичних розробок.

    Друковані праці за останні 5 років:
1. Технологічні та енергетичні розрахунки з гальванотехніки при дипломному проектуванні.  Навчальний посібник. Для студентів спеціальності 7.091603- технічна електрохімія /Уклад. Л.А.Яцюк, В.П. Чвірук, В.Ф. Панасенко, І.Ф. Хірх-Ялан, Т.І. Мотронюк, М.І. Донченко, О.І. Букет, О.В. Лінючева – К.:НТУУ «КПІ», 2008.-100с.
2.  Донченко М.І., Мотронюк Т.І., Хірх-Ялан І.Ф., Яцюк Л.А. Морфологія і властивості мідних покриттів, осаджених в нітратних розчинах.// Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2005,- №15.- С.59-62.
3. В.Г. Хоменко, В.З. Барсуков, Л.А. Яцюк. Аналіз ємності подвійного електричного шару на межі «Електропровідний полімер – розчин» - К. Вісник КНУТД №5, 2010 – С.247-253
4.Методика викладання поняття розсіювальної здатності електроліту як функції властивостей системи катод – електроліт. Доповідь. Букет О.І., Яцюк Л.А.; III Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології - міжнародних; Місце проведення - м. Київ; Дата проведення: 21.04.2010
5. Synthesis and characterization of non-noble electrocatalists for  the oxygen reduction reaction. V. Khomenko, K. Lykhnytskyi, V. Barsukov and L. Yatsuk. International Symposium devoted to the 80-th anniversary of Academician O.O. Chuiko;  Київ, 2010, 18 травеня.
6. The Performance Improvement of Li(CFx)n Batteries. V.Khomenko, V.Barsukov and L.Yatsuk. Emerging Trends and Challenges in Electrochemistry. Pekin University Beijing, China, 2009, august 16 to 21.
7. Сеник І.В., Хоменко В.Г., Барсуков В.З., Яцюк Л.А. Експрес-визначення вмісту іонів важких металів у водних розчинах вдосконаленим методом інверсійної вольтамперометрії // Теханології та дизайн. - Електронне відання, 2012 - № 1. - www.nbuv.gov.ua/e-journals/td/2012_1/2012-1.html. - 11 c.
8. В.Г. Хоменко, В.З. Барсуков, Л.А. Яцюк Разработка высокоэнергоемких и мощных ХИТ системы "Литий-полифторуглерод".- Сборник материалов VIII Международной конференции "Фундаментальные проблемы электрохимической энергетики". - Саратов, 3-7 октября 2011. - С. 42-45.
9. Готується до друку навчальний посібник «Виробництво хімічних продуктів електролізом. Основне обладнання та приклади розрахунків» /Уклад. В.Ф.Панасенко, Л.А.Яцюк, О.В.Косогін, О.В.Лінючева, І.С. Погребова.

     Методичні розробки:
   • Методичні вказівки до виконання дипломного проекту з гальванотехніки освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Напрям 6.091600 «Хімічна технологія та інженерія». Професійна спрямованість «Технічна електрохімія». / Уклад. В.П. Чвірук, В.Ф. Панасенко, Т.І. Мотронюк, О.В. Лінючева, М.І. Донченко, Л.А. Яцюк, О.І. Букет – Київ: НТУУ «КПІ», 2006 – С.66.
   • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з технічної електрохімії, розділ «Хімічні джерела струму» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Напрям 6.091600 «Хімічна технологія та інженерія». Професійна спрямованість «Технічна електрохімія» / Уклад. В.П. Чвірук, Д.А. Ткаленко, І.Ф. Хірх-Ялан, Л.А. Яцюк, О.І. Букет – Київ: НТУУ «КПІ», 2008 – С. 54 (в електронному варіанті). 
   • Розроблена лабораторна робота «Електрохімічне оксидування міді та її сплавів», 2009 р.

    Відповідальній за організацію виробничих практик студентів спеціальності.
    Помічник декана ХТФ із організації виробничих практик студентів.

Зв’язок:
тел.: + 38 044 454 9734
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду