Національний Технічний Університет України "КПІ їм. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
Четвер, 22 лютого 2018


2017

Інформація для вступників на ступінь вищої освіти «магістр»

   Магістр - це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми - 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.


Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки

 магістра по спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія"

по спеціалізації  "Електрохімічні технології неорганічних та органічних матеріалів"

           Графік роботи атестаційної комісії прийому студентів на ОКР "магістр" 

           хіміко-технологічного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2017 р. 

Етап

Дата проведення екзамену

Години

Місце проведення

Час на виконання завдання

Консультація

І

14 липня 2017

10.00

136-4

    3 години

13.07.2017


ІІ


13 серпня 2017


10.00


136-4


    3 години

 доцент, 
 Бик Михайло  Володимирович.
 097-708-29-54

Дата проведення екзамену з інземної мови (англ., нем., франц.) 12.07.2017 р


ПОЛОЖЕННЯ

варіант стандарту вищої освіти зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія


2016

ПРО ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів, магістрів;
 за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" 2016

Прийом документів (подання заяв): 11.07-17.07 та  01.08-07.08.2016.

Консультація:  13.07.2016 о 12 -00 годин

Графік роботи атестаційної комісії прийому студентів на ОКР "магістр" та "спеціаліст"
 хіміко-технологічного факультету НТУУ "КПІ" у 2016 р.
за освітньо-професійними рівнем  

Етап Дата проведення екзамену Години Місце проведення Час на виконання завдання Відповідальний.
Телефон
   "Енергоефективна технічна електрохімія иа захист металів від корозії"
І 14 липня 2016
10.00 136-4 3 години доцент, 
Бик Михайло Володимирович.
097-708-29-54


Програми вступних іспитів 2016

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра/спеціаліста по спеціальності 7 (8).05130103 "Технічна електрохімія"

Програма додаткового вступного випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра/спеціаліста для вступників, напрям підготовки (бакалаврат) яких відмінний від: 6.05130101 "Хімічна технологія"


2015

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів, магістрів;
 за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" 2015
 

 Прийом документів (подання заяв): з 06.07 до 09.07 та з 27.07 до 05.08 поточного року;

  – вступні випробування (фахові, з іноземної мови та додаткові): з 10.07 до 15.07 або з 06.08 до 13.08 поточного року згідно з розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії

– атестаційні комісії визначають і оголошують інтегральні рейтинги вступників до 14.08 поточного року;

– термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення: не пізніше 17.08 поточного року;

 – зарахування на навчання за підсумками конкурсного відбору проводиться
   до 21.08 (за державним замовленням) та до 27.08 (за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб).

Програми вступних іспитів 2015

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра/спеціаліста по спеціальності 7 (8).05130103 "Технічна електрохімія"

Програма додаткового вступного випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра/спеціаліста для вступників, напрям підготовки (бакалаврат) яких відмінний від:
6.05130101 "Хімічна технологія"