Національний Технічний Університет України "КПІ їм. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
Середа, 24 травня 2017


2017

Інформація для вступників на ступінь вищої освіти «магістр»

   Магістр - це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми - 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.


Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки

 магістра по спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія"

по спеціалізації "Енергоефективна технічна електрохімія та захист металів від корозії"

          

           Графік роботи атестаційної комісії прийому студентів на ОКР "магістр" 
           хіміко-технологічного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2017 р. 

Етап

Дата проведення екзамену

Години

Місце проведення

Час на виконання завдання

Відповідальний.
Телефон


І


11 липня 2017


10.00


136-4


    3 години

 доцент, 
 Бик Михайло        Володимирович.
 097-708-29-54


ІІ


13 серпня 2017


10.00


136-4


    3 години

 доцент, 
 Бик Михайло  Володимирович.
 097-708-29-54ПОЛОЖЕННЯ

варіант стандарту вищої освіти зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія


2016

ПРО ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ 
за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів, магістрів;
 за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" 2016

Прийом документів (подання заяв): 11.07-17.07 та  01.08-07.08.2016.

Консультація:  13.07.2016 о 12 -00 годин

Графік роботи атестаційної комісії прийому студентів на ОКР "магістр" та "спеціаліст"
 хіміко-технологічного факультету НТУУ "КПІ" у 2016 р.
за освітньо-професійними рівнем  

Етап Дата проведення екзамену Години Місце проведення Час на виконання завдання Відповідальний.
Телефон
   "Енергоефективна технічна електрохімія иа захист металів від корозії"
І 14 липня 2016
10.00 136-4 3 години доцент, 
Бик Михайло Володимирович.
097-708-29-54


Програми вступних іспитів 2016

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра/спеціаліста по спеціальності 7 (8).05130103 "Технічна електрохімія"

Програма додаткового вступного випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра/спеціаліста для вступників, напрям підготовки (бакалаврат) яких відмінний від: 6.05130101 "Хімічна технологія"


2015

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ 
за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів, магістрів;
 за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" 2015
 

 

Прийом документів (подання заяв): з 06.07 до 09.07 та з 27.07 до 05.08 поточного року;

  – вступні випробування (фахові, з іноземної мови та додаткові): з 10.07 до 15.07 або з 06.08 до 13.08 поточного року згідно з розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії

– атестаційні комісії визначають і оголошують інтегральні рейтинги вступників до 14.08 поточного року;

– термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення: не пізніше 17.08 поточного року;

 – зарахування на навчання за підсумками конкурсного відбору проводиться
   до 21.08 (за державним замовленням) та до 27.08 (за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб).


Програми вступних іспитів 2015

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра/спеціаліста по спеціальності 7 (8).05130103 "Технічна електрохімія"

Програма додаткового вступного випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра/спеціаліста для вступників, напрям підготовки (бакалаврат) яких відмінний від:
6.05130101 "Хімічна технологія"

Графік
проведення фахових вступних випробувань на навчання
за освітньо-професійними програмами підготовки
 спеціаліста, магістра у 2015 році

ЕтапДата проведення екзаменуГодиниМісце проведенняЧас на виконання завданняВідповідальний.
Телефон
7.05130103, 8.05130103    Технічна електрохімія
І11 липня 2015
10.00 136-4    3 годинидоцент, 
Бик Михайло Володимирович.
097-708-29-54
ІІ13 серпня 2015
10.00136-4     3 годинидоцент, 
Бик Михайло Володимирович.
097-708-29-54