Національний Технічний Університет України "КПІ їм. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
Неділя, 24 червня 2018
Студентам Самостійна робота

Електроліз іонних розплавів

Розділ 1. Електрохімічні системи та електрохімічні процеси в іонних розплавах

Завдання на СРС:
1. Обгрунтувати кінетичні співвідношення взаємного впливу складу електроліту на параметри електродних процесів у високотемпературних системах та вибір «робочих електродів»; провести аналіз конструкційних та електродних матеріалів, які використовуються в електрохімії розплавлених солей.
2. Скласти рівняння електродних процесів при електролізі розплаву в процесі отримання металевого натрію.

Тема 2.2.Одержання лужноземельних металів

Завдання на СРС:
1. Встановити, які катодні та анодні процеси перебігають при електролізі розплаву при отриманні металічного кальцію, барію, стронцію та інших лужноземельних металів. Скласти рівняння електродних реакцій.
2. Технічно обґрунтувати використання кріолітно – глиноземного розплаву для одержання алюмінію; встановити причини появи анодного ефекту при електрохімічному отриманні алюмінію.

Розділ 3. Електролітичне отримання тугоплавких і вентильних металів, а також лантаноїдів та актиноїдів

Завдання на СРС:
1. Скласти рівняння електродних реакцій в технологічних процесах отримання тугоплавких та вентильних металів.
2. Скласти рівняння електродних реакцій, та баланси струму та напруги на електролізерах в технологічних процесах отримання неметалів електрохімічним способом.
3. Режими алюмініювання з іонних розплавів; скласти рівняння електродних реакцій, які перебігають на електродах технологічних електролізерів.
4. Встановити технологічні режими ненесення гальванічних покриттів з іонних розплавів; скласти рівняння електродних реакцій, які перебігають на електродах технологічних електролізерів.