Національний Технічний Університет України "КПІ їм. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
Неділя, 24 червня 2018
Студентам Самостійна робота

Кристалографія

Розділ 1. Основні поняття про кристали

Завдання на СРС:
1. Взаємозв’язок структури (будови) кристалу та його зовнішнього вигляду.
2. Кристалографічні групи антисиметрії.
3. Графічний метод визначення символів граней та ребер.
4. Фактори, які впливають на зовнішній вигляд кристалів.

Розділ 2. Основи кристалохімії

Завдання на СРС:
1. Класифікація кристалічних структур на основі локалізованих в них типів хімічного зв’язку.
2. Приклади структур збудованих на основі щільних упаковок. Прилади структур без щільних упаковок.
3. Класифікація острівних силікатів.

Розділ 3. Фізичні властивості мінералів

Завдання на СРС:
1. Плеохроізм та інтерференційне забарвлення кристалів. Двозаломлення променів.

Розділ 4. Методи дослідження внутрішньої будови кристалів

Завдання на СРС:
1. Визначення структури міді за методом В.Л. Брега.