Національний Технічний Університет України "КПІ їм. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
Неділя, 24 червня 2018
Студентам Самостійна робота

Інгібітори корозії металів

Розділ 1. Вступ. Загальна характеристика методу інгібіторного захисту металів.

Завдання на СРС:
1. Роль київської школи корозіоністів у становленні та розвитку інгібіторного методу захисту металів [1, 3,10].
2. Використання інгібіторів корозії в технічній електрохімії [1,4,6].

Розділ 2. Механізм дії інгібіторів корозії.

Завдання на СРС:
1. Десорбційний та кінетичний методи визначення адсорбції
2. Кінетика адсорбції інгібіторів.
3. Взаємозв’язок механізму дії інгібіторів з кінетикою адсорбції на металах. 4. Розрахунки парціальних коефіцієнтів гальмування корозії.
5. Роль молекулярного водню в процесах інгібітування кислотної корозії.
6. Критерії водневої перенапруги на різних металах.
7. Вплив різних факторів на електрохімічне виділення металів.
8. Вплив концентрації окислювачів на пасивність металів.
9. Залежність захисної дії сумішей інгібіторів від концентрації їх компонентів.

Розділ 3. Використання інгібіторів корозії.

Завдання на СРС:
1. Механізм розчинення окалини у мінеральних кислотах.
2. Методи обробки водневих та парових систем].
3. Характеристики інгібіторів, які використовують у нафтогазодобувальній та нафтопереробній промисловості.
4. Причини саморозряду ХДС.
5. Економічна ефективність використання інгібітованого паперу. Техніка безпеки при роботі з антикорозійними паперами.