Національний Технічний Університет України "КПІ їм. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
Неділя, 24 червня 2018
Студентам Самостійна робота

Виробництво хімічних продуктів електролізом

Завдання на СРС
1. Сучасний стан і перспективи розвитку електрохімічних виробництв у хімічній промисловості. Шляхи підвищення економічності електрохімічних виробництв. Витрати електроенергії і шляхи їх зниження. Економічна густина струму. Основи електробезпеки. Методи отримання водню та кисню. Конструкції і матеріали електродів для електролізу води. Електроліз води під тиском.
2. Динаміка і перспективи розвитку хлорних виробництв. Виробництво і якість ОРТА і графітових анодів. Діафрагми. Азбополімерні діафрагми. Моно- і біполярні конструкції електролізерів з осадженою діафрагмою. Особливості експлуатації електролізерів з фільтруючою діафрагмою і анодами ОРТА. Шляхи інтенсифікації електролізерів з осадженою діафрагмою.
3. Властивості іонообмінних мембран і їх технічні характеристики. Модифікація мембран. Шляхи вдосконалення мембранних технологій в електрохімічних виробництвах. Перспективні галузі використання іонообмінних мембран в електрохімічних процесах. Поведінка ртуті в умовах отримання лугів і хлору. Вплив домішок на кінетику виділення водню. Витрати ртуті і шляхи їх зниження.
4. Конструкційні матеріали. Перспективи розвитку хлорної промисловості. Проблема абгазної соляної кислоти. Шляхи зниження витрат електроенергії.
5. Технологічна схема виробництва гіпохлоритів. Застосування хлоратів. Електролізери для виробництва хлоратів. Техніка безпеки в виробництвах кисневмісних сполук хлору. Методи виробництва пероксиду водню.
6. Методи виробництва перманганату калію. Вплив умов електролізу та структури діоксиду мангану на його хімічні та електрохімічні властивості.