Національний Технічний Університет України "КПІ їм. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
Неділя, 24 червня 2018
Студентам Самостійна робота

Виробництво плат друкованого монтажу

Розділ 1. Вступ. Конструкційні матеріали для виготовлення друкованих плат

Завдання на СРС:
1. Поліімідні фольговані матеріали. Дефекти матеріалів основи БДП. Методи контролю прокладної склотканини.

Розділ 2. Механічна обробка в процесах виготовлення друкованих плат

Завдання на СРС:
1. Підготовка поверхні фольгованих заготовок у виробництві друкованих плат.

Розділ 3. Способи виготовлення друкованих плат

Завдання на СРС:
1. Класифікація методів виготовлення друкованих плат.
2. Технологія виготовлення рельєфних друкованих плат.
3. Технологія виготовлення друкованих плат тентінг-методом.

Розділ 4. Виготовлення багатошарових друкованих плат

Завдання на СРС:
1. Виготовлення БДП методом відкритих контактних площадок

Розділ 5. Нанесення захисного рельєфу

Завдання на СРС:
1. Фізико-хімічні основи фотолітографії
2. Механізм трафаретного друку та отримання рисунка.

Розділ 6. Хімічна металізація у виробництві друкованих плат

Завдання на СРС:
1. Комплексоутворення іонів міді в розчинах хімічного міднення
2. Методи контролю процесу хімічного міднення.

Розділ 7. Гальванічні процеси у виробництві друкованих плат

Завдання на СРС:
1. Методи очищення електролітів міднення від шкідливих домішок.
2. Вплив різних чинників на склад сплаву олово-свинець.
3. Керування автоматизованими гальванічними лініями.

Розділ 8. Травлення міді у виробництві друкованих плат

Завдання на СРС:
1. Фізико-хімічні основи травлення міді.

Розділ 9. Процеси остаточної обробки друкованих плат

Завдання на СРС:
1. Методи випробовування та виявлення дефектів друкованих плат.

Розділ 10. Шляхи і напрямки подальшого удосконалення технології виготовлення друкованих плат

Завдання на СРС:
1. Створення оптимальних маловідходних і безвідходних технологій процесів хімічного міднення друкованих плат.
2. Термічні процеси металізації у виробництві друкованих плат.