Дисципліни та силлабуси

Магістрські дисертації 2021

Магістрські дисертації 2021 Спеціальність 161- Хімічні технології та інженерія Спеціалізація – Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів

Освітній процес розпочинається з 01 вересня 2021/2022 н.р.

За рішенням Адміністративної ради та Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського освітній процес з 01 вересня 2021/2022 навчального року для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання розпочати для УСІХ курсів, крім першого курсу бакалаврів, в ЗМІШАНОМУ режимі навчання

Каталоги освітніх компонентів для другого рівня (магістерський)

Каталоги навчальних дисциплін (а також курсових проєктів та робіт, практик, кваліфікаційних робіт) містять анотований перелік дисциплін, які пропонуються для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти

НОРМАТИВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ