Дисципліни та силлабуси

Магістрські дисертації 2021

Магістрські дисертації 2021 Спеціальність 161- Хімічні технології та інженерія Спеціалізація – Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів

Освітній процес розпочинається з 01 вересня 2021/2022 н.р.

За рішенням Адміністративної ради та Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського освітній процес з 01 вересня 2021/2022 навчального року для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання розпочати для УСІХ курсів, крім першого курсу бакалаврів, в ЗМІШАНОМУ режимі навчання