Національний Технічний Університет України "КПІ їм. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
Четвер, 22 лютого 2018

Графік проведення зустрічей студентів зі спеціальності Технічна електрохімія з роботодавцями для визначення першого робочого місця

ГРАФІК

ПРОВЕДЕННЯ ЗУСТРІЧЕЙ СТУДЕНТІВ ХТФ
КПІ  ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО 
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  7(8).05130103 – ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОХІМІЯ

З РОБОТОДАВЦЯМИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
ПЕРШОГО РОБОЧОГО МІСЦЯ

 

 

Дата проведення заходу

 

 

 

Організація
(роботодавец)

 

Представники від

 

організацій

КПІ ім. Ігоря Сікорського
сектору сприяння працевлаштування

 

09.10.17

1415, 163-4

 

ПАТ «Укрпластік»

м. Київ

 

Заст. голови правління

Грабовляк В.І.

Лапенко Н.М.

Федоренко І.В.

Астрелін І.М.

Погребова І.С.

 

21.10.17

1415, 150-4

 

ІБОНХ НАНУ

м. Київ

 

с.н.с.

Охріменко М.В.

Лапенко Н.М.

Федоренко І.В.

Толстопалова Н.М.

Погребова І.С.

 

22.11.17

1500, 162-4

 

ПАТ «ФармДарниця»

м. Київ

 

Кер. відділу кадрів

Лаврик О.В.

Лапенко Н.М.

Федоренко І.В.

Толстопалова Н.М.

Погребова І.С.

 

21.12.17

1415, 150-4

 

ДП Київський завод «АВІАНТ»

 

Головний металург

Вишняк В.А.

Лапенко Н.М.

Федоренко І.В.

Астрелін І.М.

Погребова І.С.

23.12.17

1415, 163-4

ДП "Гальванотехніка" ПАТ «Київський завод «Радар»,

м. Київ

 

Директор

Соколовський Н.Г.

Лапенко Н.М.

Федоренко І.В.

Астрелін І.М.

Погребова І.С.

 

Складено у відповідності до наказу № 1/365 від 03.11.2017 по КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 

Зав. кафедри ТЕХВ, д.т.н. проф.                                  Лінючева О.В.

Відповідальний за працевлаштування

випускників кафедри ТЕХВ,

професор                                                                 Погребова І.С.


ВІТАЄМО!!! УЩАПОВСЬКИЙ ДМИТРА ЮРІЙОВИЧА З ЗАХИСТОМ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА ТЕХНІЧНИХ НАУК. Тема роботи «ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЕЛЕКТРОЕКСТРАКЦІЇ МІДІ В КОМПЛЕКСНІЙ ПЕРЕРОБЦІ ОКСИДНОЇ РУДИ З ОТРИМАННЯМ ВИСОКОЛІКВІДНИХ ПРОДУКТІВ»

31 травня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.13 КПІ ім. Ігоря Сікорського відбудеться захист дисертації Ущаповського Дмитра Юрійовича на тему: “Інтенсифікація процесу електроекстрації міді в комплексній переробці оксидної руди з отриманням високоліквідних продуктів” за спеціальністю 05.17.03 – технічна електрохімія на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. 

Науковий керівник: Лінючева Ольга Володимирівна доктор технічних наук, профессор.

alt

Вітаємо !!! Фроленкову С.В., Васильєва Г.С., Воробйову В.І. з Премією Президента України для молодих вчених

Вони прийняли участь у конкурсі зі здобуття премії Президента України 2016 була пред’явлена робота «Нові інгібітори для запобігання корозії».

Роботи, які приймали участь у конкурсі зі здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки 2016 року, були надіслані до відповідних визначених організацій для проведення громадського обговорення на засіданнях вчених (наукових, науково-технічних) рад, які пройшли експертну оцінку фахівців.

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему комплексного збереження металофонду України, що експлуатується в природних та техногенних умовах – у водних або повітряних середовищах різної агресивності. *.pdf
Кафедра технології електрохімічних виробництвВітаємо !!!  Доцента Фроленкову С.В., асистента Васильєва Г.С. і асистента Воробйову В.І. з
Премією Президента України для молодих вчених

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади
"Eлектрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів" 

      Згідно наказу Міністерства  освіти і науки України № 1572 від 06.17.2017 року Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» призначений базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади "Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів" напрям підготовки «Хімічна технологія та інженерія».

Підсумки ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
"Електрохімічні технології неорганічних і оргінічних матеріалів"

ІІI-ий Студентський сателітний регіональний симпозіум 
"Перспективні матеріали та процеси в прикладній електрохімії"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Кафедра технології електрохімічних виробництв (ТЕХВ) є однією з провідних у НТУУ "КПІ". Заснована у 1929 році під керівництвом професора М. О. Рабіновича. Перша навчальна група складалась з 6 осіб і була сформована з студентів кафедри технології неорганічних речовин.

      Наукові досягнення Л.І. Антропова і його учнів одержали високу міжнародну оцінку. Підручник «Теоретична електрохімія» (Л.І. Антропова) став настільною книгою багатьох електрохіміків. Світова електрохімічна громадськість віднесла Л.І. Антропова до числа 12 учених, що заклали фундамент сучасної електрохімії, а створену ним Київську наукову школу до числа провідних наукових  електрохімічних шкіл миру.

      Кафедру очолює доктор технічних наук, професор Лінючева О.В. 
      На кафедрі працює 3 доктори наук, 12 кандидатів наук, серед яких 5 професори і 7 доцентів. 
    Кафедра складається з 12 штатних викладачів, наукових співробітників - 3, навчально-допоміжного персоналу – 7. Кількість студентів складає 146.


 Сьогодні на кафедрі ТЕХВ займаються фундаментальною підготовкою з теорії електрохімічних процесів, матеріалознавства; проектуванням новітніх технологій на основі сучасних матеріалів; розробкою нових технологій з захисту металів від корозії.

   Спеціалісти-електрохіміки здатні вирішувати на високому рівні питання виробництва, проводити екологічний контроль навколишнього середовища, впроваджувати у виробництво нові прилади для вимірювання корозії на базі розроблених корозиметрів, проектувати нові види сенсорів, впроваджувати технології нанесення гальванопокриттів, проводити наукові дослідження в галузі суміжних технологій.

     Навчання проводиться за спеціальністю 161. «Хімічні технології та інженерія» 

                                     за спеціалізацією:  « Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів»

Підготовка здійснюється за трьома рівнями:

                                                                    Бакалавр (3 роки10 місяців навчання) за сертифікатами ЗНО

                                                                                            Бакалавр (2 роки 10 місяців навчання) за дипломом молодшого спеціаліста

                                                                    Магістр (2 роки ) 
                                                                     PhD (аспірантура після рівня магістр)

Форми навчання: денна, заочна, за контрактом (за кошти фізичних та юридичних осіб)

Навчання БЕЗКОШТОВНЕ !!!

    Студенти мають можливість після IV курсу (одержання диплома бакалавра) здобути подвійний диплом магістра українського та європейського зразків, а саме: одночасно навчатися у магістратурі НТУУ «КПІ» та Університеті Ле Манн (Франція). Навчання проводиться французькою мовою. Перед виїздом до Франції діють мовні курси.
  Студенти мають можливість отримати другу освіту до основної спеціалізації: одержати диплом з економіки, правознавства, менеджменту на базі КПІ ім. Ігоря Сікорського. 
  Випускники кафедри направляються на роботу на підприємства хімічної, машинобудівної, приладобудівної, радіоелектронної та ін. галузей промисловості, а також в академічні та галузеві НДІ м. Києва та інших міст України.

 Ласкаво просимо на кафедру технології електрохімічних виробництв!