Національний Технічний Університет України "КПІ їм. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
Четвер, 19 жовтня 2017

ВІТАЄМО!!! УЩАПОВСЬКИЙ ДМИТРА ЮРІЙОВИЧА З ЗАХИСТОМ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА ТЕХНІЧНИХ НАУК. Тема роботи «ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЕЛЕКТРОЕКСТРАКЦІЇ МІДІ В КОМПЛЕКСНІЙ ПЕРЕРОБЦІ ОКСИДНОЇ РУДИ З ОТРИМАННЯМ ВИСОКОЛІКВІДНИХ ПРОДУКТІВ»

31 травня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.13 КПІ ім. Ігоря Сікорського відбудеться захист дисертації Ущаповського Дмитра Юрійовича на тему: “Інтенсифікація процесу електроекстрації міді в комплексній переробці оксидної руди з отриманням високоліквідних продуктів” за спеціальністю 05.17.03 – технічна електрохімія на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. 

Науковий керівник: Лінючева Ольга Володимирівна доктор технічних наук, профессор.

alt

Вітаємо !!! Фроленкову С.В., Васильєва Г.С., Воробйову В.І. з Премією Президента України для молодих вчених

Вони прийняли участь у конкурсі зі здобуття премії Президента України 2016 була пред’явлена робота «Нові інгібітори для запобігання корозії».

Роботи, які приймали участь у конкурсі зі здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки 2016 року, були надіслані до відповідних визначених організацій для проведення громадського обговорення на засіданнях вчених (наукових, науково-технічних) рад, які пройшли експертну оцінку фахівців.

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему комплексного збереження металофонду України, що експлуатується в природних та техногенних умовах – у водних або повітряних середовищах різної агресивності. *.pdfВітаємо! Дипломом І ступеня нагороджена Команда Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», яка стала переможцем ІІ-го етапу Відкритої Всеукраїнської студентської Олімпіади з Технічної електро

Вітаємо! Дипломом І ступеня нагороджена Команда  Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», яка буда представлена студентами кафедри "Технології електрохімічних виробництв. Вони стали  переможцями  ІІ-го етапу Відкритої Всеукраїнської студентської Олімпіади з Технічної електрохімії.

За результатами оцінювання конкурсних робіт, виконаних учасниками ІІ етапу Відкритої Всеукраїнської студентської Олімпіади з «Технічної електрохімії» нагороджено:

За високий рівень виконаних робіт нагородили дипломами відповідного ступеня студентів, що посіли перші місця в загальному рейтингу:

Дипломом І ступеня – Калініна Івана Романовича (БГТУ);

Дипломом ІІ ступеня – Криницького Артема Валерійовича (КНУТД);

Дипломом ІІІ ступеня – Фіногенова Олексія Михайловича (НТУ «ХПІ»);

Дипломом ІІІ ступеня – Мигаса Сергія Володимировича (КПІ ім. Ігоря Сікорського).

 

За високий рівень командної роботи:

Дипломом І ступеня – команду Національного технічного університету Україну «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

Дипломом ІІ ступеня – Київського національного університету технологій та дизайну;

Дипломом ІІІ ступеня – Українського державного хіміко-технологічного університету;

Дипломом ІІІ ступеня – Білоруського державного технологічного університету;

Дипломом ІV ступеня – Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;

Дипломом V ступеня – Хмельницького національного університету.

 

За високий рівень виконання роботи в окремій секції Олімпіади нагородити дипломами:

в секції «Теоретична електрохімія» – Криницького Артема Валерійович (КНУТД);

в секції «Гальваніка» – Лісовського Івана Валерійовича (КНУТД) та Мигаса Сергія Володимировича (КПІ ім. Ігоря Сікорського);

в секції «Хімічні джерела струму» – Черниша Дениса Михайловича (КПІ ім. Ігоря Сікорського);

в секції «Корозія» – Калініна Івана Романовича (БГТУ).

 

та грамотами за оригінальні олімпіадні роботи:

в секції «Теоретична електрохімія» – Підбуртного Михайла Олександровича (КПІ ім. Ігоря Сікорського);

в секції «Хімічні джерела струму» – Вайло Євгенію Володимирівну (УДХТУ).

 

За старанність та намагання досягти успіху нагородити Грамотою «За волю до перемоги» Новицьку Наталію Леонідівну (Хмельницький національний університет)

 


Кафедра технології електрохімічних виробництвВітаємо !!!  Доцента Фроленкову С.В., асистента Васильєва Г.С. і асистента Воробйову В.І. з
Премією Президента України для молодих вчених

ІІ етап Відкритої всеукраїнської студентської олімпіади з "Технічної електрохімії" 

      Згідно наказу Міністерства  освіти і науки України № 271 від 21.02.2017 року  Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» призначений базовим вищим навчальним закладом з проведення 2 етапу Відкритої всеукраїнської студентської олімпіади 2016-2017 навчального року з "Технічної електрохімії" напрям підготовки «Хімічна технологія та інженерія».

Підсумки ІІ етапу Відкритої всеукраїнської студентської олімпіади з "Технічної електрохімії"

ІІ-ий Студентський сателітний регіональний симпозіум 
"Перспективні матеріали та процеси в прикладній електрохімії"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Кафедра технології електрохімічних виробництв (ТЕХВ) є однією з провідних у НТУУ "КПІ". Заснована у 1929 році під керівництвом професора М. О. Рабіновича. Перша навчальна група складалась з 6 осіб і була сформована з студентів кафедри технології неорганічних речовин.

      Наукові досягнення Л.І. Антропова і його учнів одержали високу міжнародну оцінку. Підручник «Теоретична електрохімія» (Л.І. Антропова) став настільною книгою багатьох електрохіміків. Світова електрохімічна громадськість віднесла Л.І. Антропова до числа 12 учених, що заклали фундамент сучасної електрохімії, а створену ним Київську наукову школу до числа провідних наукових  електрохімічних шкіл миру.

      Кафедру очолює доктор технічних наук, професор Лінючева О.В. 
      На кафедрі працює 3 доктори наук, 12 кандидатів наук, серед яких 5 професори і 7 доцентів. 
    Кафедра складається з 12 штатних викладачів, наукових співробітників - 3, навчально-допоміжного персоналу – 7. Кількість студентів складає 146.


 Сьогодні на кафедрі ТЕХВ займаються фундаментальною підготовкою з теорії електрохімічних процесів, матеріалознавства; проектуванням новітніх технологій на основі сучасних матеріалів; розробкою нових технологій з захисту металів від корозії.

   Спеціалісти-електрохіміки здатні вирішувати на високому рівні питання виробництва, проводити екологічний контроль навколишнього середовища, впроваджувати у виробництво нові прилади для вимірювання корозії на базі розроблених корозиметрів, проектувати нові види сенсорів, впроваджувати технології нанесення гальванопокриттів, проводити наукові дослідження в галузі суміжних технологій.

     Навчання проводиться за спеціальністю 161. «Хімічні технології та інженерія» 

                                     за спеціалізацією:  « Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів»

Підготовка здійснюється за трьома рівнями:

                                                                    Бакалавр (3 роки10 місяців навчання) за сертифікатами ЗНО

                                                                                            Бакалавр (2 роки 10 місяців навчання) за дипломом молодшого спеціаліста

                                                                    Магістр (2 роки ) 
                                                                     PhD (аспірантура після рівня магістр)

Форми навчання: денна, заочна, за контрактом (за кошти фізичних та юридичних осіб)

Навчання БЕЗКОШТОВНЕ !!!

    Студенти мають можливість після IV курсу (одержання диплома бакалавра) здобути подвійний диплом магістра українського та європейського зразків, а саме: одночасно навчатися у магістратурі НТУУ «КПІ» та Університеті Ле Манн (Франція). Навчання проводиться французькою мовою. Перед виїздом до Франції діють мовні курси.
  Студенти мають можливість отримати другу освіту до основної спеціалізації: одержати диплом з економіки, правознавства, менеджменту на базі КПІ ім. Ігоря Сікорського. 
  Випускники кафедри направляються на роботу на підприємства хімічної, машинобудівної, приладобудівної, радіоелектронної та ін. галузей промисловості, а також в академічні та галузеві НДІ м. Києва та інших міст України.

 Ласкаво просимо на кафедру технології електрохімічних виробництв!