Національний Технічний Університет України "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Кафедра технології електрохімічних виробництв

Хіміко-технологічний факультет

Ukrainian (UA)Russian (RU)English (United Kingdom)
Четвер, 15 листопада 2018
Студентам Документи

2018

Напрям 6.051301 - Хімічна технологія

Гр.ХЕ-41

Прізвище, ім’я, по   батькові студента

Тема дипломного проекту

Посада, ПІБ керівника

1

Алабут

Орина Геннадіївна

Гальванічні покриття в прила­добудуванні. Розробка технології нанесення мідного покриття на сталеві деталі 

Реферат

Abstract

к.т.н. доц.

Косогін О.В

2

Бабюк

 Наталія Віталіївна

 

Гальванічні покриття в приладо­будуванні. Розробка технології нанесення матового цинкового покриття на сталеві деталі

Реферат

Abstract

к.т.н. доц.

Косогін О.В

3

Беспалюк Анатолій Олександрович

Гальванічні покриття в приладо­будуванні. Розробка технології осадження олова на струмо­провід­ний рисунок плат друкованого монтажу

Реферат

Abstract

к.т.н. доц.

Мотронюк Т.І.

 

4

Гаркуша Анастасія Миколаївна

Гальванічні покриття в приладо­будуванні. Розробка техно­логії нанесення срібного пок­риття на  деталі побуту

Реферат

Abstract

к.х.н. доц.

Фатєєв Ю.Ф.

5

Ірфан

 Паша  Софія Мухаммедівна

Гальванічні покриття в машино­будуванні. Розробка технологіч­ного процесу нанесення блиску­чого цинкового покриття на ста­леві деталі

Реферат

Abstract

к.т.н. доц.

Букет О.І.

6

Калінчук

Олена

Олександрівна

Гальванічні покриття в приладо­будуванні. Розробка технології нанесення покриття зі сплаву олово-кадмій на сталеві деталі

Реферат

Abstract

к.т.н. доц..

Косогін О.В

7

Коваль

Олександр Віталійович

Гальванічні покриття в машино­будуванні. Розробка технології нанесення цинкового покриття на дрібні деталі

к.т.н. ас.

 Ущаповський Д.Ю.

8

Кордиш

Олексій Миколайович

Гальванічні покриття в приладо­будуванні. Розробка техноло­гічного процесу попереднього гальванічного міднення плат друкованого монтажу

Реферат

Abstract

к.т.н. доц.

Мірошниченко Ю.С.

9

Кузьменко

Олег Миколайович

Гальванічні покриття в машино­будуванні. Розробка технології нанесення хромового покриття на нікелевий підшар

Реферат

Abstract

к.т.н. доц.

Букет О.І.

10

Купченко

Олексій

 Валерійович

Гальванічні покриття в приладо­будуванні. Розробка технології нанесення мідного покриття на струмопровідний рисунок плат друкованого монтажу

к.т.н. доц.

Фроленкова С.В.

11

Лапа

Максим Олександрович

Гальванічні покриття в приладо­будуванні. Розробка техноло­гіч­ного процесу нанесення нікелевого покриття на латунні деталі

Реферат

Abstract

к.т.н. доц.

Букет О.І.

12

Мазанка Вероніка Михайлівна

Гальванічні покриття в маши­нобудуванні. Розробка технології нанесення цинкового покриття на  сталеві деталі  в барабані

Реферат

Abstract

к.т.н. доц.

Косогін О.В

13

Матвєєв

 Олександр Михайлович

Гальванічні покриття в маши­нобудуванні. Розробка технології нанесення пористого хромового покриття на сталеві деталі

Реферат

Abstract

к.т.н. доц.

Косогін О.В

14

Нагорний

Антон

Артурович

Гальванічні покриття в маши­нобудуванні. Розробка технології нанесення покриття зі сплаву мідь-цинк на сталеві деталі

Реферат

Abstrac

к.т.н. доц.

Букет О.І.

 

15

Накоренок

Марина

 Юріївна

Гальванічні покриття в приладо­будуванні. Розробка технології нанесення сплаву олово-бісмут на плати друкованого  монтажу

к.т.н. ас.

Ущаповський Д.Ю.

16

Підвашецький

Гліб

Юрійович

Гальванічні покриття в маши­нобудуванні. Розробка технології нанесення нікелевого покриття на дрібні сталеві деталі

к.т.н. ас.

Ущаповський Д.Ю.

17

Поліщук

 Іванна Олександрівна

Гальванічні покриття в машино­будуванні. Розробка технології нанесення тришарового покрит­тя мідь-нікель-хром на сталеві деталі

Реферат

Abstrac

к.т.н. ас.

Ущаповський Д.Ю.

18

Прачова

Катерина

 Сергіївна

Гальванічні покриття в світло­технічній промисловості. Розробка технології нанесення мідного покриття на сталеві деталі склад­ної конфігурації

Реферат

Abstrac

к.т.н. ас.

Ущаповський Д.Ю.

19

Пушкін

 Станіслав Олександрович

Гальванічні покриття в машино­будуванні. Розробка технології нанесення цинкового покриття на опорні різьбові деталі

к.т.н. ас.

Ущаповський Д.Ю.

20

Рева

Артем Володимирович

Гальванічні покриття в машино­будуванні. Розробка технології нанесення цинкового покриття на сталеві деталі

к.т.н. ас.

Ущаповський Д.Ю.

21

Саламаха

Олег

Олегович

Гальванічні покриття в маши­но­будуванні. Розробка технології нанесення блискучого покриття бі-нікель на сталеві деталі

к.т.н. ас.

Васильєв Г.С.

22

Табачук

 Олена

Леонідівна

Гальванічні покриття в авіабу­ду­ванні. Розробка технології аноду­вання деталей із алюмі­нієвого спла­ву

Реферат

Abstrac

к.т.н. ас.

Васильєв Г.С.

23

Трусобородська Оксана

Миколаївна

Гальванічні покриття в машино­будуванні. Розробка технології нанесення КЕП на основі нікелю на сталеві деталі

к.т.н. ас.

Васильєв Г.С.

24

Харківський

Євгеній

Євгенійович

Гальванічні покриття в машинобу­дуванні. Розробка технології отри­мання покриттів три-нікель на сталевих деталях

Реферат

Abstract

к.т.н. доц.

Мірошниченко Ю.С.

25

Чорнобрива

Наталія Олександрівна

Гальванічні покриття в машино­будуванні. Розробка технології нанесення сплаву нікель-кобальт на сталеві деталі

Реферат

Abstract

к.т.н. ас.

Васильєв Г.С.


Спеціальність        161 Хімічні технології та інженерія

Спеціалізація: Енергоефективна технічна електрохімія та захист металів від корозії

Гр. ХЕ-61м

№ пп

Прізвище, ім’я, по батькові

Тема магістерської роботи

Посада, прізвище керівника

1

2

3

4

1

Клюс Віра Василівна

Електроосадження висококорозійностійких блискучих нікелевих покриттів з розбавленого електроліту.

Доцент

Фроленкова С.В.

2

Кобернік Неля Анатоліївна

Підвищення експлуатаційних властивостей вуглецевих сталей шляхом нанесення дифузійного покриття за участю Ti, Cr, Al.

Доцент

Косогін О.В.

3

Колосовський Ярослав Вікторович

Високоефективний електролізер на основі протонпровідної мембрани для генерації водню і кисню.

Доцент

Мотронюк Т.І.

4

Леонова Ольга Ігорівна

Протикорозійний захист титану імпульсно-реверсною поляризацією.

Доцент

Букет О.І.

5

Макогонюк Ольга Олександрівна

Електрохімічна система для генерування ціаністого водню.

Доцент

Косогін О.В.

6

Пантелеймонов Радислав Анатолійович

Електрохімічні системи та їх оптимізація для термоелектричних елементів на основі суміші Fe-Fe3O4-C-NaOH.

Доцент

Мотронюк Т.І.

7

Підбуртний Михайло Олександрович

Пітингостійкість аустенітної сталі AISI 430 в умовах ультразвукової вібрації.

Асистент

Васильєв Г.С

8

Цимбалюк Андрій Сергійович

Електрохімічне формування мідного шару під магнітне напилення ніобію на деталі прискорювача частинок.

Професор

Лінючева О.В.

9

Чигиринець Едуард Олександрович

Хімічна та електрохімічна обробка мідного покриття для прискорювача частинок.

Професор

Лінючева О.В.

10

Черниш Денис Михайлович

Властивості електрохімічно сформованих оксидних плівок на титані.

Доцент

Букет О.І.

11

Шведенко Ірина Анатоліївна

Корозійна та електрохімічна поведінка титанового сплаву ВТ6 з комплексним покриттям на основіCr та Al.

Професор

Погребова І.С.


Спеціальність        161 Хімічні технології та інженерія

                       Спеціалізація         Енергоефективна технічна електрохімія та захист металів від корозії   
                                                         (
Energy effective Technical Electrochemistry and Metal Corrosion Protection)

 Група ХЕ– 61c

пп

Прізвище, імя, по батькові

Тема магістерської роботи

Посада, прізвище
керівника

1

2

3

4

1

Животков Роман 
Геннадійович 

     Zhyvotkov Roman

 Гальванічні покриття в машинобудуванні. 
Розробка технологічного процесу  нане­сення  зносостійкого хромового покриття на сталеві деталі в автоматичній лінії   Реферат 

 Galvanic Coatings for Instrumentation. Development the Technological Process for Wear Resistant Chromium Plating on Steel Parts in Automatic Line  Abstract 

Доцент, к.т.н., 
Букет О.І.

2

Матюха Володимир 
Вікторович 

    Matiukha Volodymyr

Гальванічні покриття в авіабу­дуванні. Розробка технологічного про­цесу  нанесення твердих зносостійких оксиднихї покриттів на деталі із алюмінієвого сплаву  на автоматичній лінії  

Galvanic Coatings for Aeronautics. Development the Technological Process for Hard  Wear Resistant Oxide Coatings on Aluminum Alloy Parts in Automatic Line Abstract 

Доцент , к.т.н.,
Мірошниченко Ю.С.

3

Семенюк  Максим 
Олегович

Semeniuk Maksym


Гальванічні покриття в приладо­бу­дуванні. Розробка технологічного про­цесу гальванічного нанесення  цинкового покриття на сталеві деталі в автоматичній автооператорній лінії   Реферат 


Galvanic Coatings for Instrumentation. Development the Technological Process for Zinc Plating on Steel Parts in Automatic Line Abstract 

Асистент , к.т.н. 
Васильєв2017

Спеціальність 8.05130103 – Технічна електрохімія

група  ХЕ – 51м 

пп

Прізвище, імя, по

батькові

Тема магістерської роботи

Посада, прізвище
керівника

1

2

3

4

1

Бондар Андрій
Сергійович

Газова та електрохімічна корозія сталі 80 з багатошаровими покриттями системи Ti-Cr-Al  Реферат 

 Газовая и электрохимическая коррозия стали 80 с многослойными покрытиями системы Сг-Т1-А1 Реферат 

 High temperature and electrochemical corrosion of steel 80 with multilayer coatings of the Cr-Ti-Al system   Abstract 

Професор
Погребова І.С.

2

Дудко Вадим
Олександрович

Чутливі шари біосенсора з використанням ферментного препарату для визначення глюкози.  Реферат 

Biosensor for glucose determination with usage of the enzyme-sensitive layers. Abstract 

Доцент 
Мотронюк Т.І.

3

Зінчук Ольга
Володимирівна

Електрохімічний шум титанових електродів хемотронних пристроїв та методи його зниження. Реферат 

Электрохимический шум титановых электродов хемотронных устройств и методы его снижения. Реферат.

Electrochemical Noise of Ti Electrodes in Chemotronic Devices and Methods for Its Reduction. Abstract 

Доцент 
Букет О.І.

4

Котляренко Аліса
Олександрівна

Комбінаційний інгібітор атмосферної корозії сталі на основі екстракту жмиху винограду.Реферат 

Комбинационный ингтбитор атмосферной коррозии стали на основе экстракта жмыха винограда. Реферат .

Combinational inhibitor atmospheric corrosion of steel based on grape pomace extract. Abstract 

Професор
Лінючева О.В.

5

Кучирка Олена 
Петрівна

Фізико-хімічні умови нанесення на сплави та захисні властивості покриттів за участю титану, хрому, алюмінію. Реферат 

Физико-химические нанесения  на сплавы  и  защитные  свойства покрытий с  участием хрома, алюминия Реферат 

Physico-chemical conditions for the imposition on alloys and protective properties of coatings involving titanium, iiromium, aluminum. Abstract 

Професор
Погребова І.С.

6

Кушнірчук Сергій
Анатолійович

Підвищення корозійної стійкості пластинчатих теплообмінників шляхом ультразвукової вібрації робочої поверхні в умовах накипоутворення.  Реферат 

Повышение коррозионной стойкости пластинчатых теплообменников путем ультразвуковой вибрации рабочей поверхности в условиях накипеобразования. Реферат .

Increasing corrosion resistance of plate heat exchangers by ultrasonic vibration of the working surface in scale forming conditions. Abstract  

Асистент
Васильєв Г.С.

7

Талашок Інна 
Валентинівна

Продукт екстракції шроту ріпаку як інгібітор корозії сталі в нейтральному водному середовищі.  Реферат 

Продукт   экстракции   шрота   рапса   как   ингибитор   коррозии   стали   в нейтральной водной среде. Реферат .

Product extraction rapeseed meal as an inhibitor of corrosion of steel in neutral aqueous medium. Abstract 

Доцент
Мотронюк Т.І.

8

Третяк Дарина 
Василівна

Біосенсор для визначення сечовини на основі гетероструктур неорганічного походження.  Реферат 

Urea determination biosensor based on inorganic heterostructures. Abstract  .

Професор
Лінючева О.В.

9

Яцишина  Наталія Юріївна

Комбінований захист від корозії та накипоутворення обладнання тепломереж з використанням ультразвуку та антискалантів  Реферат .

Комбинированная защита от коррозии и накипеобразования оборудования теплосетей с использованием ультразвука и антискалантов. Реферат .

Combined protection against corrosion and scale generation of heating systems using ultrasound and anti-scalals. Abstract 

Професор
Герасименко Ю.С.


Напрям 6.051301 - Хімічна технологія

 група  ХЕ-31


п/п

Прізвище, ім’я, по   батькові сту­дента

           Тема дипломного проекту

Посада,
ПІБ керівника

1

             2

                                 3

               4

1.

Андрійченко Тетяна 
Сергіївна

Гальванічні покриття в авіабу­дуванні. Розробка технологічного про­цесу  нанесення блискучого захисно-декора­тивного хромо­вого покриття  на сталеві деталі  Реферат.

Гальванические покрытия в авиастроении. Разработка технологического процесса нанесения блестящего защитно-декоративного хромового покрытия на стальные детали  Реферат .

Galvanic coatings in aircraft industry. The development of technological process for shiny protective–decorative chromium coating on steel details  Abstract 

к.т.н., доц. 

Фроленкова С.В. 


 

2.

Брайченко Сергій Сергійович


Гальванічні покриття в приладо­бу­дуванні. Розробка технологічного про­цесу гальванічного нанесення сплаву олово-свинець на плати друкованого монтажу. Реферат.

Гальванические покрытия в приборостроении. Разработка технологического процесса нанесения сплава олово-свинец на платы печатного монтажа. Реферат.

Electroplatingindevisemaking. Development of Technological process of applying tin-leadalloy for printed circuitboards Abstract 

к.х.н., доц. 

Фатєєв Ю.Ф.


 

3.

Гаврилова Олена Геннадіївна


Гальванічні покриття в приладобудуванні. Розробка технологічного про­цесу  нане­сення  пластичного хромо­вого покриття  на сталеві деталі в стаціонарній ванні  Реферат

Гальванические покрытия в приборостроении. Разработка технологии нанесения пластического хромового покрытия на стальные детали в стационарной ванне. Реферат

Galvanic plating in instrumentation. The development of technological process for chromium plating on steel parts in stationary electrolyzer. Abstract 

к.т.н., ас. 

Васильєв Г.С.


 

4.

Ганич Денис 
Валерійович

 Гальванічні покриття в авіабу­дуванні. Розробка технології нанесення  оксидних покриттів на деталі із алюмі­нієвого сплаву з високими діелектричними властивостями. Реферат

Гальванические покрытия в авиастроении. Разработка технологии нанесения оксидных покрытий на детали из алюминиевого сплава с высокими диэлектрическими свойствами. Реферат

GalvanischeÜberzügen in Flugzeugbau. Entwicklung der OxidirungTechnologie auf des Aluminiumlegierung-Bauteilesmit der hohedielektrische Eigenschaft. Abstract 

к.т.н., доц. 

Мірошниченко Ю.С. 


 

5.

Діуліна Єлизовета Ігорівна


Гальванічні покриття в приладобуду­ванні. Розробка технологічного процесу гальва­ніч­ного осаджен­ня олова на струмо­про­відний рисунок плат друко­ваного монтажу. Реферат

Гальванические покрытия в приборостроении.
Разработка технологического процесса гальванического осаждения олова на токопроводящий рисунок плат печатного монтажа. 
Реферат

Electroplating in device making. Development of technological process galvanic precipi-tation of tin on the conductive pattern circuit board assembly. Abstract

к.т.н., ас. 

Васильєв Г.С. 


 

6.

Доронкіна Людмила Андріївна


Гальванічні покриття в приладо­будуванні. Розробка технології нанесення срібла на сталеві деталі в стаціонарній ванні. Реферат

Гальванические покрытия в приборостроении. Разработка технологии нанесения серебра на стальные детали в стационарной ванне.Реферат

Electroplating in instrumentation. Development of technology silvering steel parts in the stationary electrolyser Abstract

к.т.н., доц. 

Косогін О.В. 


7.

 

 

Жук Ігор 
Дмитрович

Гальванічні покриття в приладо­будуванні. Розробка технології нанесення мідного покриття на струмопровідний рисунок плат друкованого монтажу.

к.т.н., доц. 

Мірошниченко Ю.С.  

8.

Карась Іванна 
Спартаківна

Гальванічні покриття в приладо­будуванні. Розробка технології нанесення срібного покриття  в стаціонарній ванні. Реферат

Гальванические покрытия в приборостроении. Разработка технологии нанесения серебряного покрытия в стационарной ванне. Реферат

Galvanic coatings in instrument building industry. The development of silver electroplating technological process in stationary plating bath. Abstract

 ас.

Ущаповський Д.Ю.

9.

Ковалець Андрій Григорович

Гальванічні покриття в авіабу­дуванні. Розробка технології формування ематаль-покриттів на алюмінієвих деталяхРеферат

Гальванические покрытия в авиастроении. Разработка технологии формирования эматаль-покрытие алюминиевых деталях. Реферат

Electroplating in aircraft. The technology forming ematal coating and aluminum parts onary plating bath. Abstract

к.т.н., доц.

Мірошниченко Ю.С.


10.

 

Коноваленко Олександр Олександрович

Гальванічні покриття в приладо­будуванні. Розробка технології нанесення мідного підшару в тришаровому покритті мідь – нікель – хром. Реферат

Гальванические покрытия в приборостроении. Разработка технологии нанесения медного подслоя в трехслойное покрытие медь-никель-хром. Реферат

GalvanisierenGerätebau. Entwicklung der Technologie der Kupfer-Unterschicht in Dreischicht-BeschichtungKupfer-Nickel-Chrom. Abstract

ас.

Ущаповський Д.Ю.


11.

Коперник Наталія 
Олександрівна

 Гальванічні покриття в машинобудуванні. 

Розробка технологічного процесу  нане­сення  покриття кадмій-олово на сталеві деталі. Реферат

Гальванические покрытия в машиностроении. Разработка технологического процесса нанесения защитного покрытия кадмий-олово на стальные детали. Реферат

Galvanic plating in engineering. Development of technological process of protective cadmium-tin coating on steel details. Abstract

 ас. 

Ущаповський Д.Ю.


 

12.

Корж Марія 
Романівна

Гальванічні покриття в машинобудуванні. Розробка технологічного процесу  нане­сення  цинкового покриття на сталеві детал. Реферат

Гальванические покрытия в машиностроении. Разработка технологического процесса нанесения защитного покрытия на стальные детали. Реферат

Galvanic plating in engineering. Development of technological process of  protective zinc coating on steel details. Abstract

к.т.н., доц.

Мотронюк Т.І.


13.

Мигас Сергій 
Володимирович

 

 Гальванічні покриття в машинобудуванні. Розробка технологічного процесу  нане­сен­ня захисного цинкового покриття на сталеві деталі. Реферат

Гальваническиепокрытия в машиностроении. Разработка технологического процесса нанесения защитного цинкового покрытия на стальне детали. Реферат

Galvanic plating in engineering. Development of technological process of  protective zinc coating on steel details. Abstract

к.т.н., доц.

Фроленкова С.В.


14.

Панченко  Марія 
Ігорівна

 Гальванічні покриття в приладо­будуванні. Розробка технологічного процесу нане­сен­ня нікелевого підшару в тришаровому покритті мідь – нікель – хром. Реферат

Гальванические покрытия в приборостроении. Разработка технологического процесса нанесения никелевого подслоя в трехслойном покрытии медь-никель-хром. Реферат

Electroplating in engineering. Designing of technological process of electroplating of nickel un derlayer in three-layer coating copper-nickel-chrome on steel details. Abstract

к.т.н., доц. 

Мотронюк Т.І.


15.

Пищола Богдан 
Ігорович

 Гальванічні покриття в машинобуду­ванні. Розробка технологічного процесу  нане­сен­ня захисного кадмієвого покриття на  сталеві деталі. Реферат

Гальваническиепокрытия в машиностроении. Разработка технологического процесса нанесения защитного кадмиевого покрытия на стальне детали. Реферат

Electroplatedcoatingsinmachinebuilding. Developmenttechnology of Deposition of cadmium protective coating on small metal partsю Abstract

к.х.н., проф.

Погребова І.С.


 

16.

 

 

Поет Ольга 
Едуардівна

Гальванічні покриття в приладобу­дуванні. Розробка технологічного про­цесу  нане­сен­­ня матових нікелевих пок­риттів  на ста­леві деталі. Реферат

Гальванические покрытия в приборостроении. Разработка технологического процесса нанесения защитного никелевого покрытия на стальные детали.Реферат

Galvanic coatings in instrument making. Development of the technological process of applying a protective nickel coating on steel parts. Abstract

к.т.н., доц. 

Мотронюк Т.І.


17.

 

Поліщук  Анастасія 
Олександрівна

 Гальванічні покриття в машинобудуванні.  Розробка технологічного процесу  нане­сення зносостійкого хромового покриття  на сталеві деталі. Реферат

Гальваническиепокрытия в машиностроении. Разработка технологического процесса нанесения износостойкого хромового покрытия на стальне детали. Реферат

GalvanischeDeckungeninMaschinenbau. Ausarbeitungdastechnologischen Prozessdas Abgrifffest Verchromung Überzug Zufügensaufstählerne Details  Abstract

к.т.н., доц. 

Мірошниченко Ю.С.


 

18.

Рижко Олена 
Анатоліївна

Гальванічні покриття в приладо­бу­дуванні. Розробка технологічного про­цесу  гальва­нічного нанесення сплаву олово-бісмут на плати друкованого монтажу. Реферат

Гальванические покрытия в приборостроении. Разработка технологического процесса гальванического нанесения сплава олово-висмут на платы печатного монтажа. Реферат

Electroplatedcoatingsininstrumentmaking. Developmentoftechnological process of electroplated coatingalloy tin-bismuth on printed circuit boards. Abstract

к.т.н., доц.

Косогін О.В.


 

19.

 

 

Семончук Євген 
Ярославович

 Гальванічні покриття в авіабу­дуванні. Розробка технології процесу електро­ізоляційного анодування алюмі­нієвих деталей  в стаціонарній ванні. Реферат

Гальванические покрытия в авиастроении. Разработка технологического процесса электроизоляционного анодирования алюминия. Реферат

Galvanic plating in engineering. Development of technological process of electrical insulating anodizing of aluminum. Abstract

к.т.н., доц.

Букет О.І.


20.

Сорока  Марія 
Олександрівна 

Гальванічні покриття в машинобуду­ванні. Розробка технологічного процесу  нане­сен­ня захисно-декоративного покриття  під колір золота на  алюмінієві деталі. Реферат

Гальванические покрытия в авиастроении. Разработка технологического процесса электроизоляционного анодирования алюминия. Реферат

Galvanic plating in engineering. Development of technological process of electrical insulating anodizing of aluminum. Abstract

к.т.н., доц.

Букет О.І.


21.

 

 

Федінчик Тетяна 
Вікторівна

Гальванічні покриття в машинобудуванні.

Розробка технологічного про­цесу  нане­сен­­ня матових мідних пок­риттів  на стале­ві деталі. Реферат

Гальваническиепокрытия в машиностроении. Разработка технологического процесса нанесения матових медных покрытий на стальне детали/ Реферат

Electroplating in machineengineering. Designing of technological process of Electroplating of matte copper coatingon steel details. Abstract

к.т.н., доц.

Мотронюк Т.І.


22

Чигрин Олександр 
Михайлович

Гальванічні покриття в машинобудуванні. Розробка технологічного процесу  нане­сення захисного цинкового покриття на дрібні сталеві деталі. Реферат

Гальванические покрытия в машиностроении. Разработка технологического процесса нанесения защитного цинкового покрытия на мелкие стальные детали. Реферат

Galvanic coatings in machine engineering. Development of technical process of application of zinc coating on steel small parts. Abstract

к.х.н., проф.

Погребова І.С. 


23

Щербатюк Іван 
Михайлович

Гальванічні покриття в авіабу­дуванні. Розробка технології нанесення твердих зносостійких оксидних покриттів на деталі із алюмі­нієвого сплаву. Реферат

Гальванические покрытия в авиастроении. Разработка технологии нанесения твердых износостойких оксидных покрытий на детали из алюминияРеферат

Galvanic coverages in aircraft building. Causing of hard oxide coverages on a detail from an aluminium pan. Abstract

к.т.н., доц.

Букет О.І.


24.

Ющенко Ольга 
Олександрівна

Гальванічні покриття в машинобудуванні. Розробка технологічного процесу  нане­сен­ня захисного-декоративного цинкового покриття на сталеві деталі. Реферат

Гальванические покрытия в машиностроении. Разработка технологического процесса нанесения защитно-декоративного цинкового покрытия на стальные детали.Реферат

Galvanic coatings in machine building. Development of the technological process of applying protective and decorative zinc coating on steel parts. Abstract

к.х.н., проф.

Погребова І.С.


 


 Дипломні проекти

дипломні проекти студентів групи ХЕ-51с  

№ п/п

Прізвище, імя,

по-батькові

Тема дипломного проекту

Керівник

1

Глушко Богдана Вікторівна

 

Оптимізація параметрів роботи автоматизованої системи контролю корозивності на основі методу поляризаційного опору.Реферат 

 Оптимизация параметров работы автоматизированной системы контроля коррозивности на основе метода поляризационного сопротивления.Реферат 

Optimization of parameters of work of the automated control system of corrosively based on the method of polarization resistance Abstract 

д.т.н, професор Герасименко Ю.С.

2

Кожушко Емілія Олександрівна

 

Гальванічний цех приладобудівного заводу. Розробка технологічного процесу  нанесення матового нікелевого покриття на деталі зі сплаву ЦАМ в автоматичній лінії. Реферат   

 Гальванический цех приборостроительного завода. Разработка технологического процесса нанесения матового никелевого покрытия на детали из сплава ЦАМ в автоматической линии. Реферат 

 Galvanic shop instrument factory. Development of technological process of applying a matte nickel coating on parts made of  Zamak alloy in fully automatic lines.Abstract 

к.т.н., доцент
 Косогін О.В.

3

Піддубний Сергій Віталійович

 

Гальванічний цех приладобудівного заводу. Розробка технологічного процесу блискучого нікелювання сталевих деталей  в автоматичній лінії.  Реферат 

Гальванические покрытия в приборостроении. Разработка блестящего никелирования стальных деталей.Реферат 

Electroplating of instrument. Development shiny nickel steel details.Abstract  

к.т.н., доцент 

Фроленкова С.В.


4

Дорош Катерина Геннадіївна

 

Гальванічний цех приладобудівного заводу. Розробка технологічного процесу нанесення блискучого цинкового покриття на сталеві деталі в автоматичній лінії.Реферат 

Гальванический цех приборостроительного завода. Разработка технологического процесса нанесения блестящего цинкового покрытия на стальные детали в автоматической линииРеферат 

 Galvanic guild of instrument-making plant. Development of technological process of brilliant zinc-plate of steel details in automatic line. Abstract 

к.т.н., асистент 

Мірошниченко Ю.С.


5

Шульга Тарас Юрійович

 

Гальванічний цех приладобудівного заводу. Розробка  технологічного процесу гальванічного міднення плат друкованого монтажу в автоматичній лінії. Реферат 

 Гальванический цех приборостроительного завода. Разработка технологического процесса гальванического меднения плат печатного монтажа в автоматической линии. Реферат 

Galvanic shop instrument factory.  Development of technological process of galvanic copper plating printed wiring boards in an automatic line.Abstract 

Асистент Мірошниченко Ю.С.


2016

  Бакалаврські дипломні проекти

Напрям 6.051301 – Хімічна технологія 

п/п

Прізвище, ім’я, по   батькові сту­дента

           Тема дипломного проекту

Посада,

ПІБ керівни­ка

1

             2

                                 3

               4

1.

Березовська Анастасія Григорівна

Гальванічні покриття в авіабу­дуванні. Розробка технологічного про­цесу  нанесення блискучого захисно-декора­тивного хромо­вого покриття  на сталеві деталі Реферат   

Galvanic coatings in aircraft industry. The development of technological
process for shiny protective–decorative chromium coating on steel details.
Abstract 

к.т.н., ас.

Мірошниченко Ю.С.

2.

Бойко

Олена

Петрівна

Гальванічні покриття в машинобу­дуванні. Розробка технології декоративного оксидування алюмі­нієвих деталей під колір золота в стаціонарній ванні  Реферат

Electroplating in Mechanical Engineering. The development of decorative
oxidation technology for aluminum details in the color of gold
 Abstract 

к.т.н., ас.

Фроленкова С.В.

3.

Животков

Роман

Геннадійович

Гальванічні покриття в приладобудуванні. Розробка технологічного про­цесу  нане­сення  пластичного хромо­вого покриття  на сталеві деталі в стаціонарній ванні Реферат  

Electroplating in the instrument. Development of technology of ductile chrome steel parts in stationary tub. Abstract 

к.т.н., доц.

Бик М.В.

 

4.

Клюс

Віра

Василівна

Гальванічні покриття в машинобудуванні. Розробка технологічного процесу  нане­сення блискучого цинкового покриття на сталеві деталі Реферат  

Electroplating in mechanical engineering. Designing of technological process of
electroplating of satin nickel coating on steel details.
 Abstract 

к.т.н., доц.

Мотронюк Т.І.

5.

Кобернік

Неля

Анатоліївна

Гальванічні покриття в машино­будуванні. Розробка технологіч­ного процесу нанесен­ня цинкового покриття на дрібні сталеві деталі Реферат  

Electroplating in mechanical engineering. Designing of technological process of
electroplating of satin nickel coating on steel details.
 Abstract

к.т.н., доц.

Косогін О.В.

6.

Коломойцев

Михайло

Олександрович

Гальванічні покриття в приладо­будуванні. Розробка технології нанесення срібла на сталеві деталі в стаціонарній ванні  Реферат 

Galvanic coatings in instrument building industry. The development of technological process for silver
coating on steel parts in stationary electrolyzer.
 Abstract

к.т.н., ас.

Мірошниченко Ю.С.

7.

 

 

Колосовський

Ярослав

Вікторович

Гальванічні покриття в авіабу­дуванні. Розробка технології нанесення твердих зносостійких оксидних покриттів на деталі із алюмі­нієвого сплаву Реферат  

Electroplating in aircraft. Development of technology of solid oxide wear-resistant coatings on aluminum alloy parts. Abstract

к.т.н., ас.

Мірошниченко Ю.С.

 

8.

Кохан

Олександр

Сергійович

Гальванічні покриття в машинобудуванні. Розробка технологічного процесу  нане­сен­ня захисного кадмієвого покриття на сталеві деталі

к.т.н., ас.

Фроленкова С.В.

9.

Кохановський

Ярослав

Володимирович

Гальванічні покриття в машинобудуванні. Розробка технологічного процесу  нане­сен­ня блискучих нікелевих покриттів  на дрібні деталі в ванні дзвонового типу Реферат 

Electroplating in mechanical engineering. Designing of technological process of
electroplating of satin nickel coating on steel details.
 Abstract

к.т.н., ас.

Фроленкова С.В.

10.

 

 

Леонова

Ольга

Ігорівна

Гальванічні покриття в авіабу­дуванні. Розробка технології формування ематаль-покриттів на алюмінієвих деталях Реферат 

Electroplating in aircraft. Development of technology ematalirising of
aluminum details.
 Abstract

к.х.н.,проф.

Погребова І.С.

 

11.

 

 

Макогонюк

Ольга

Олександрівна

Гальванічні покриття в приладо­бу­дуванні. Розробка технологічного про­цесу гальванічного нанесення сплаву олово-свинець на плати друкованого монтажу  Реферат 

Electroplating in devise making. Development of technological process of
applying tin-lead alloy for printed circuit boards.
 Abstract

к.х.н., доц.

Фатєєв Ю.Ф.

12.

Матюха

Володимир

Вікторович

Гальванічні покриття в авіабу­дуванні. Розробка технології нанесення  оксидних покриттів на деталі із алюмі­нієвого сплаву з високими діелектричними властивостями Реферат  

Plating coatings in aircraft engineering. Development of technology of
 oxidation coating on 
details of aluminum alloy with high dielectric property which production is 17000 sq m/year. Abstract

к.т.н., ас.

Мірошниченко Ю.С.

13.

Пантелеймонов

Радислав

Анатолійович

Гальванічні покриття в приладо­будуванні. Розробка технології нанесення мідного підшару в тришаровому покритті мідь – нікель – хром  Реферат  

Galvanic coatings in the device manufacturing. The technological
development of copper underlayer applying in the three-layered coating copper-nickel-chrome.
 Abstract

к.т.н., доц.

Мотронюк Т.І.

14.

Підбуртний

Михайло

Олександрович

Гальванічні покриття в приладо­будуванні. Розробка технології нанесення нікелевого підшару в тришаровому покритті мідь – нікель – хром Реферат  

Galvanic coatings in the device manufacturing. The technological
development of copper underlayer applying in the three-layered coating copper-nickel-chrome.
 Abstract

к.т.н., доц.

Мотронюк Т.І.

15.

Савіна

Руслана

Олександрівна

Гальванічні покриття в машинобудуванні. Розробка технологічного процесу  нане­сення зносостійкого хромового покриття покриття на сталеві деталі  Реферат  

Electroplating in mechanical engineering. Development of the technological
process of electroplating of wear-resistant chrome coating on steel details.
 Abstract

к.т.н., ас.

Фроленкова С.В.

16.

Саєнко

Олександр

Миколайович

Гальванічні покриття в авіабу­дуванні. Розробка технології процесу електро­ізоляційного анодування алюмі­нієвих деталей  в стаціонарній ванні Реферат  

Electroplating in aircraft. The development the technology process of insulating anjdized aluminum details. Abstract

к.х.н., доц.

Фатєєв Ю.Ф.

17.

 

!!!

Семенюк

Максим

Олегович

Гальванічні покриття в авіабудуванні. Розробка технології анодування деталей із алюмінієвого сплаву в стаціонарній ванні Реферат

Electroplating in aircraft. Development of technology of anodizing parts of
aluminum alloy in a stationary bath.
 Abstract

к.х.н., проф.

Погребова І.С.

 

18.

 

Федюк

Андрій Олександрович

Гальванічні покриття в машинобудуванні. Розробка технологічного процесу  нане­сен­ня матових нікелевих покриттів  на сталеві деталі Реферат

Electroplating in mechanical engineering. Designing of technological process of
electroplating of satin nickel coating on steel details.
 Abstract 

к.х.н.,проф.

Погребова І.С.

 

 

19.

Цимбалюк

Андрій

Сергійович

 Гальванічні покриття в машинобудуванні. Розробка технологічного процесу  нане­сен­ня захисного цинкового покриття на сталеві деталі Реферат

Galvanic plating in engineering. Development of technological process of
protective zinc coating on steel details.
 Abstract

к.х.н., проф.

Погребова І.С.

 

20.

 

 

Черниш

Денис

Михайлович

Гальванічні покриття в приладобудуванні. Розробка технологічного процесу попереднього гальванічного міднення плат друкованого монтажу  Реферат

Appliance of electroplating in instruments. Designing of technological
process of coating printed circuit boards with copper.
 Abstract 

к.х.н., доц.

Фатєєв Ю.Ф.

21.

Чигиринець

Едуард

Олександрович

Гальванічні покриття в машинобудуванні. Розробка технологічного процесу  нанесення захисного кадмієвого покриття на дрібні сталеві деталі Реферат

Appliance of electroplating in instruments. Designing of technological
process of coating printed circuit boards with copper.
 Abstract 

к.х.н., проф.

Погребова І.С.

22.

 

 

Шведенко Ірина Анатоліївна

Гальванічні покриття в приладобудуванні. Розробка технології нанесення  покриття олово-бісмут на алюмінієві деталі в стаціо­нарній ванні Реферат

Galvanic coatings in instrument engineering Development of technological
process of causing alloy of tin-bismuth alloy on aluminum parts.
 Abstract

к.х.н., доц.

Фатєєв Ю.Ф.

23.

Яресько Андрій Романович

Гальванічні покриття в приладобудуванні. Розробка технології нанесення матового цинкового покриття на дрібні сталеві деталі в стаціо­нарній барабанній ванні 

к.т.н., ас.

Мірошниченко Ю.С.


 Магістерські дисертації
код і назва спеціальності 8.05130103 «Технічна електрохімія»

 

Прізвище, ім’я, по-батькові

Тема магістерської дисертації

Посада, ПІБ керівника

1

Анікєєва Альона Олександрівна Аникеева Алёна Александровна Alyona

Anikeieva

Інгібітори атмосферної корозії сталі на основі ізопропанольного екстракту гребнів винограду  Реферат

Ингибиторы атмосферной коррозии стали на основе изопропанольного экстракта гребенем винограда  Реферат

Inhibitor of atmospheric corrosion of steel based izopropanolnoho boats grape extract  Abstract

к.х.н., доцент
Фатєєв Юрій Федорович

2

Бутенко Олександр Сергійович Бутенко Александр Сергеевич Оleksandr  Butenko

Електрохімічні характеристики титан-диоксидномангових електродів Реферат

Электрохимические характеристики титан-диоксидно марганцевих электродов  Реферат  

Electrochemical characteristic sof titanium-dioxidemangrovee lectrodes  Abstract

к.т.н., доцент  
Букет Олександр Іванович

3

Вічкань Ірина Юріївна Вичкань Ирина Юрьевна

 Iryna Vichkan

Протикорозійні властивості накипу, утвореного в умовах роботи водогрійного котла Реферат  

Антикоррозионные свойства накипи, образованной в условиях работы водогрейного котла Реферат  

Anticorrosion properties of scale formed in conditions of water heating boiler  Abstract

д.т.н., професор Герасименко Юрій Степанович

4

Дрозд Олеся Ростиславівна

Дрозд Олеся Ростиславовна

Olesia Drozd 

Нанокомпозиційні електрокаталізатори відновлення кисню на основі карбіду вольфраму з 3d–металами  Реферат Нанокомпозиционные электрокатализаторы восстановления кислорода на основе карбидавольфрама с 3d–металлами   Реферат

Oxygen reduction nanocompo site electro catalysts based on tungsten carbide with 3d–metals  Abstract

д.т.н., пофесор 
Лінючева Ольга Володимирівна

5

Козлова Тетяна Богданівна

Козлова Татьяна Богдановна

Tetiana Kozlova

Вплив йонного складу електроліту на властивості електрохімічно синтезованого полі(3-метилтіофену)  Реферат
Влияние ионного состава электролита на свойства электрохимически синтезированного поли(3-метилтиофена) 
Реферат

The in fluency of the ionic composition of the electrolyteonthepropertiesofelectrochemicallysynthesizedpoly(3-methylthiophene)  Abstract

к.т.н., доцент
Мотронюк Тетяна Іванівна

6

Коцюба Олена Сергіївна

Коцюба Елена Сергеевна

Olena Kotsiuba

 

Захисні властивості дифузійних покриттів з бар’єрними шарами на основі карбідів хрому та їх композиції з інгібіторами корозії Реферат  

Защитные свойства диффузионных покрытий с барьерными слоями на основе карбидов хрома и их композиции с ингибиторами коррозии Реферат  

Protective properties of the coating with barrier layers base don chromium carbide sand their compositions with corrosion inhibitors  Abstract

к.х.н., професор
Погребова Інна Сергіївна

7

Полянічко Олександра Андріївна Поляничко Александра Андреевна Оleksandra Polianichko

Медіаторний каталіз відновлення діоксину азоту  Реферат

Медиаторный катализ восстановления диоксида азота   Реферат

Reduction of nitrogen dioxide with help of mediator catalysis  Abstract

к.т.н., доцент
Букет Олександр Іванович

8

Потапенко Олена Володимирівна Потапенко Елена Владимировна Olena Potapenko

Вплив ультразвуку на формування та властивості карбонатних осадів Реферат

Влияние ультразвука на формирование и свойства карбонатних осадков Реферат  

Іn flounce of ultrasound on the formation an properties of carbonates cales   Abstract

д.т.н., професор Герасименко Юрій Степанович

9

Соколовська Марія Володимирівна Соколовская Мария Владимировна Maria Sokolovska

Комбіновані інгібітори електрохімічної та мікробної корозії металів Реферат

Комбинированные ингибиторы электрохимической и микробной коррозии металлов Реферат  

Combined inhibitor sofel ectrochemical and microbial corrosion of metals  Аbstract

к.х.н., професор
Погребова Інна Сергіївна

   

Дипломні проекти рівня "спеціаліст"

Спеціальність  7.05130103 – Технічна електрохімія група ХЕ-4  

№№  п/п

Прізвище, ім.’я, по батькові (ПІБ) студента

Тема дипломного проекту (роботи)

Посада та ПІБ керівника

1

2

3

4

1.

Демченко

Олена Іванівна Demchenko Olena

Гальванічний цех приладобудівного заво­ду. Розробка технологічного процесу нанесення мідного покриття на сталеві деталі в автома­тичній автоопе­ра­тор­ній лінії

  Анотація  

Galvanic Coatings for Instrumentation Plant. Development of Technological Process for Copper Plating on Steel Details in Automatic Line   Abstract

Асистент

Фроленкова С.В.


2.

Дубина Ганна

Ростиславівна


Dubyna Hanna

Гальванічний цех авіабудівного заводу. Розробка технологічного процесу нанесення цинкового покриття на сталеві деталі в автома­тичній автоопе­раторній лінії   Анотація

Galvanic Coatings for Aeronautics.  Development of Technological Process for Zinc Plating on Steel Details in Automatic Line Abstract

Асистент

Мірошніченко Ю.С.


3.

Куліш

Владислав

Сергійович

 Kulish Vladyslav

Гальванічний цех машинобудівного заводу.  Розробка технологічного процесу нанесення кадмієвого покриття на  сталеві деталі в автоматичній  лінії Анотація 

Galvanic Coatings for Mechanical Engineering. Development of Technological Process for Cadmium Plating on Steel Details in Automatic Line  Abstract

Доцент

Бик М.В.

4.

Максимчук Вікторія

Віталіївна


 Maximchuk Viktoriya

Гальванічний цех приладобудівного заво­ду. Розробка технологічного процесу нанесення тришарового покриття мідь-нікель-хром на сталеві деталі в автома­тичній автооператорній лінії  Анотація

Galvanic Coatings for Instrumentation Plant. Development of Technological Process for Three-Layer Copper-Nickel-Chromium Plating on Steel Details in Automatic Line Abstract

Доцент

Бик М.В.

5.

Рак Ольга

Сергіївна Rak Olga

Гальванічний цех  приладобудівного  заво­ду. Розробка технологічного процесу гальванічного нанесення олова на плати друкованого монтажу в автома­тичній автоопе­раторній лінії  Анотація

Galvanic Coatings for Instrumentation Plant. Development of Technological Process for Tin Plating on Printed Circuit Boards in Automatic Line Abstract

Асистент

Мірошниченко Ю.С.

6.

Цівун Денис

Андрійович

 Tsivun Denis

Розробка технології нанесення захисного нікелевого покриття на сталеві деталі теплообмінних апаратів  Анотація

Development of Technological Process for  Protective Nickel Plating on Steel Details for Heat Exchengers Abstract

Асистент

Васильєв Г.С.

7.

Чала Інна

Миколаївна


 Chala Inna

Гальванічний цех приладобудівного заво­ду. Розробка технологічного процесу попереднього гальванічного міднення плат друкованого монтажу в автоматичній авто­операторній лінії  Анотація

Galvanic Coatings for Instrumentation Plant. Development of Technological Process for  pre Copper Plating on Printed Circuit Boards in Automatic Line Abstract

Асистент

Мірошниченко Ю.С.8.

Чередніченко

Анастасія Ігорівна


 Cherednichenko Anastasia

Гальванічний цех машинобудівного заво­ду. Розробка технологічного процесу нанесення цинкового покриття на сталеві деталі в автоматичній лінії  Анотація

Galvanic Coatings for Mechanical Engineering. Development of Technological Process for Zinc Plating on Steel Details in Automatic Line Abstract

Асистент

Фроленкова С.В.


9.

Чирюкін

Богдан Борисович


 Chirukin Bogdan

Вивчення електрохімічної поведінки елек­ тродного матеріалу на основі градієнтної  літій-манганової шпінелі для застосування у літій-йонних акумуляторах нового поко­ління  Анотація

Electrochemical Investigations of Lithium Manganese Spinel as Electrode materials for new Li-Ion Accumulators Abstract

Доцент

Букет О.І.І


1

2

3

4Анікеєва Альона Олександрівна

Леткі інгібітори на основі екстракту гребнів винограду для захисту сталі від атмосферної корозії

к.х.н., доцент
Фатєєв Юрій Федорович


Індивідуальні навчальні плани магістрів 5 курсу 

за Спеціальністю 8.05130103 – Технічна електрохімія
спеціалізацією "Захист металів від корозії"  
студентів групи ХЕ-51м

1. Бондар Андрій Сергійович індивідуальний навчальний план  
2. Дудко Вадим Олександрович індивідуальний навчальний план 
3. Зінчук Ольга Володимирівна  індивідуальний навчальний план
4. Котляренко Аліса Олександрівна індивідуальний навчальний план
5. Кучирка Олена Петріна  індивідуальний навчальний план
6. Талашок Інна Валентинівна  індивідуальний навчальний план
7. Третяк Дарина Василівна індивідуальний навчальний план
8. Яцишина Наталія Юріївна  індивідуальний навчальний план


Індивідуальні навчальні плани магістрів 6 курсу

за Спеціальністю 8.05130103 – Технічна електрохімія 
спеціалізацією "Захист металів від корозії"
студентів групи ХЕ-41м

1. Анікєєва Альона Олександрівна індивідуальний навчальний план  
2. Барановська Олеся Ростиславівна індивідуальний навчальний план
3. Бутенко Олександр Сергійович індивідуальний навчальний план
4. Вічкань Ірина Юріївна індивідуальний навчальний план
5. Козлова Тетяна Богданівна індивідуальний навчальний план
6. Коцюба Олена Сергіївна індивідуальний навчальний план
7. Полянічко Олесандра Андріївна індивідуальний навчальний план
8. Потапенко Олена Володимирівна індивідуальний навчальний план
9. Соколовська Марія Володимирівна індивідуальний навчальний план

Перелік тем курсових робіт студентів групи ХЕ-51с 
з кредитного модуля «Виробництво хімічних продуктів електролізом»

ПІБ

Тема курсової роботи

1

Глушко Богдана Вікторівна

Виробництво кисневмісних сполук хлору. Використання хлоратів в сільському господарстві               Анотація          Abstract

2

Дорош Катерина Геннадіївна

Виробництво водню і кисню електролізом води. Використання водню у виробництві неорганічних продуктів
            Анотація          Abstract

3

Кожушко Емілія Олександрівна

Електролітичне виробництво хлору, лугів і водню. Використання хлору у виробництві полімерних матеріалів
            Анотація          Abstract

4

Піддубний Сергій Віталійович

Електролітичне виробництво хлору, лугів і водню. Використання гідроксиду натрію у виробництві органічних речовин
            Анотація           Abstract

5

Шульга Тарас Юрійович

Електролітичне виробництво хлору, лугів і водню. Використання гідроксиду натрію у виробництві харчових та косметичних продуктів
            Анотація            Abstract

Перелік тем курсових робіт студентів групи ХЕ-51м
з кредитного модуля «Виробництво хімічних продуктів електролізом»

ПІБ

Тема курсової роботи

1

Бондар Андрій
Сергійович

Електролітичне виробництво хлору, лугів і водню.
Використання гідроксиду натрію у виробництві неорганічних речовин.
                    Анотація                 Abstract

2

Дудко Вадим Олександрович

Електролітичне виробництво хлору, лугів і водню.
Використання хлору у виробництві органічних речовин.
                   Анотація                 Abstract

3

Зінчук Ольга Володимирівна

Виробництво кисневмісних сполук хлору. Способи отримання хлоратів у промисловості.
                    Анотація                 Abstract

4

Котляренко Аліса Олександрівна

Виробництво кисневмісних сполук хлору.
Використання хлоратів в целюлозно-паперовій промисловості
                    Анотація                 Abstract

5

Кучирка Олена Петрівна

Виробництво водню і кисню електролізом води.
Використання водню у виробництві харчових продуктів
                    Анотація                 Abstract

6

Кушнірчук Сергій Анатолійович

Електролітичне виробництво хлору, лугів і водню.
Використання гідроксиду натрію у виробництві штучних волокон
                    Анотація                 Abstract

7

Талашок Інна Валентинівна

Електролітичне виробництво хлору, лугів і водню.
Використання хлору у виробництві неорганічних речовин
                    Анотація                 Abstract

8

Третяк Дарина Василівна

Виробництво кисневмісних сполук хлору.
Використання хлоратів в хімічній промисловості
                    Анотація                 Abstract

9

Турунцева Катерина Олегівна

Виробництво водню і кисню електролізом води.
Використання водню у виробництві чистих речовин
                    Анотація                 Abstract

10

Яцишина Наталія Юріївна

Виробництво водню і кисню електролізом води.
Використання водню в металургії
                    Анотація                 Abstract


2015

Теми дипломних проектів

Напрям 6.051301 - Хімічна технологія  Гр. ХЕ-21

п/п

Прізвище, ім’я, по   батькові сту­дента

Тема дипломного проекту

Посада,

ПІБ керівни­кА

1

2

3

4

1.

Березовська Анастасія Григорівна

Гальванічні покриття в авіабу­дуванні. Розробка технологічного про­цесу  нанесення блискучого захисно-декора­тивного хромо­вого покриття  на сталеві деталі

к.т.н., ас.

Мірошниченко Ю.С.

2.

Бойко

Олена

Петрівна

Гальванічні покриття в машинобу­дуванні. Розробка технології декоративного оксидування алюмі­нієвих деталей під колір золота в стаціонарній ванні

к.т.н., ас.

Фроленкова С.В.

3.

Животков

Роман

Геннадійович

Гальванічні покриття в приладобудуванні. Розробка технологічного про­цесу  нане­сення  пластичного хромо­вого покриття  на сталеві деталі в стаціонарній ванні

к.т.н., доц.

Бик М.В.


4.

Клюс

Віра

Василівна

Гальванічні покриття в машинобудуванні.

Розробка технологічного процесу  нане­сення блискучого цинкового покриття на сталеві деталі

к.т.н., доц.

Мотронюк Т.І.

5.

Кобернік

Неля

Анатоліївна

Гальванічні покриття в машино­будуванні. Розробка технологіч­ного процесу нанесен­ня цинкового покриття на дрібні сталеві деталі

к.т.н., доц.

Косогін О.В.

6.

Коломойцев

Михайло

Олександрович

Гальванічні покриття в приладо­будуванні. Розробка технології нанесення срібла на сталеві деталі в стаціонарній ванні

к.т.н., ас.

Мірошниченко Ю.С.

7.Колосовський

Ярослав

Вікторович

Гальванічні покриття в авіабу­дуванні. Розробка технології нанесення твердих зносостійких оксидних покриттів на деталі із алюмі­нієвого сплаву

к.т.н., ас.

Мірошниченко Ю.С.


8.

Кохан

Олександр

Сергійович

Гальванічні покриття в машинобудуванні.

Розробка технологічного процесу  нане­сен­ня захисного кадмієвого покриття на сталеві деталі

к.т.н., ас.

Фроленкова С.В.

9.

Кохановський

Ярослав

Володимирович

Гальванічні покриття в машинобудуванні.

Розробка технологічного процесу  нане­сен­ня блискучих нікелевих покриттів  на дрібні деталі в ванні дзвонового типу

к.т.н., ас.

Фроленкова С.В.

10.


!!!

Леонова

Ольга

Ігорівна

Гальванічні покриття в авіабу­дуванні. Розробка технології формування ематаль-покриттів на алюмінієвих деталях

к.х.н.,проф.

Погребова І.С.


11.


!!!

Макогонюк

Ольга

Олександрівна

Гальванічні покриття в приладо­бу­дуванні. Розробка технологічного про­цесу гальванічного нанесення сплаву олово-свинець на плати друкованого монтажу

к.х.н., доц.

Фатєєв Ю.Ф.

12.

Матюха

Володимир

Вікторович

Гальванічні покриття в авіабу­дуванні. Розробка технології нанесення  оксидних покриттів на деталі із алюмі­нієвого сплаву з високими діелектричними властивостями

к.т.н., ас.

Мірошниченко Ю.С.

13.

Пантелеймонов

Радислав

Анатолійович

Гальванічні покриття в приладо­будуванні. Розробка технології нанесення мідного підшару в тришаровому покритті мідь – нікель – хром

к.т.н., доц.

Мотронюк Т.І.

14.

Підбуртний

Михайло

Олександрович

Гальванічні покриття в приладо­будуванні. Розробка технології нанесення нікелевого підшару в тришаровому покритті мідь – нікель – хром

к.т.н., доц.

Мотронюк Т.І.

15.

Савіна

Руслана

Олександрівна

Гальванічні покриття в машинобудуванні.

Розробка технологічного процесу  нане­сення зносостійкого хромового покриття покриття на сталеві деталі

к.т.н., ас.

Фроленкова С.В.

16.

Саєнко

Олександр

Миколайович

Гальванічні покриття в авіабу­дуванні. Розробка технології процесу електро­ізоляційного анодування алюмі­нієвих деталей  в стаціонарній ванні

к.х.н., доц.

Фатєєв Ю.Ф.

17.


!!!

Семенюк

Максим

Олегович

Гальванічні покриття в авіабудуванні.

Розробка технології анодування деталей із алюмінієвого сплаву в стаціонарній ванні

к.х.н., проф.

Погребова І.С.


18.

!!!

Федюк

Андрій Олександрович

Гальванічні покриття в машинобудуванні.

Розробка технологічного процесу  нане­сен­ня матових нікелевих покриттів  на сталеві деталі

к.х.н.,проф.

Погребова І.С.19.

Цимбалюк

Андрій

Сергійович

Гальванічні покриття в машинобудуванні. Розробка технологічного процесу  нане­сен­ня захисного цинкового покриття на сталеві деталі

к.х.н., проф.

Погребова І.С.


20.


!!!

Черниш

Денис

Михайлович

Гальванічні покриття в приладобудуванні.

Розробка технологічного процесу попереднього гальванічного міднення плат друкованого монтажу

к.х.н., доц.

Фатєєв Ю.Ф.

21.

Чигиринець

Едуард

Олександрович

Гальванічні покриття в машинобудуванні. Розробка технологічного процесу  нанесення захисного кадмієвого покриття на дрібні сталеві деталі

к.х.н., проф.

Погребова І.С.

22.


!!!

Шведенко

Ірина

Анатоліївна

Гальванічні покриття в приладобудуванні. Розробка технології нанесення  покриття олово-бісмут на алюмінієві деталі в стаціо­нарній ванні

к.х.н., доц.

Фатєєв Ю.Ф.

23.

Яресько

Андрій

Романович

Гальванічні покриття в приладобудуванні. Розробка технології нанесення матового цинкового покриття на дрібні сталеві деталі в стаціо­нарній барабанній ванні

к.т.н., ас.

Мірошниченко Ю.С.


6.051301 —Хімічна технологія  
гр. ХЕ-11


п/п 

Прізвище, ім'я, по
батькові студента

Тема дипломного проекту

Посада,
ПІБ керівника

1

Бондар

Андрій Сергійович

Гальванічні покриття в авіабудуванні.  
Розробка технології анодування деталей із алюмінієвого сплаву. 

Electroplating in aircraft. Development of technologyof anodizing parts of aluminum alloy.

Ас.

Мірошниченко Ю.С.

2

Глушко

Богдана Вікторівна


Гальванічні покриття в приладобудуванні.  Розробка технологічного процесу попереднього осадження гальванічного мідніння плат друкованого монтажу.

Electroplating in indtrument manufacture.
The development process galvanic copeer plating pre printed wiring boards.

Ас.

Васильєв Г.С.

3

Дорош

Катерина Геннадіївна

Гальванічні покриття в приладобудуванні.  Розробка технологічного процесу осадження міді на струмо-провідний рисунок плат друкованого монтажу.

Electroplating in indtrument manufacture.
The development of technological process for the deposition of copper conductive pattern on the printed circuit board in assembly.

Ас.

Васильєв Г.С

4

Дудко

Вадим Олександрович

Гальванічні покриття в авіабудуванні.
Розробка технології процессу електроізоляційного анодування алюмінієвих деталей. 

Electroplating in aircraft. The development the technology process of insulating anodized aluminum details.  

Доц. Фатєєв Ю.Ф.

5

Зінчук

Ольга Володимирівна

Гальванічні покриття в машинобудуванні.  Розробка технологічного процесу нанесення цинкового покриття надрібні сталеві деталі.

Galvanic coatings in machine engineering. Development of technical process for application of zinc coating on steel smoll parts.

Ас.

Мірошниченко Ю.С.

6

Кожушко

Емілія Олександрівна

Гальванічні покриття в машинобудуванні. Розробка технології нанесення нікелевого підшару в тришаровому покритті мідь-нікель-хром.

Electroplating Galvanic cjating in mechanical engineering. Develohment of tegnology of nikel sublayer in a three-layer coating Cu-Ni-Cr.

Ас.

Мірошниченко Ю.С.

7

Косминя

Іван Петрович

Гальванічні покриття в машинобудуванні.  Розробка технологічного процесу нанесення захисного цинкового покриття на сталеві деталі.

Galvanic deportment of machine-building factory. Development of technological process of steels zinc plating.

Ас.

Мірошниченко Ю.С.

8

Котляренко

Аліса Олександрівна

Гальванічні покриття в авіабудуванні.  
Розробка технології декоративного оксидування алюмінієвих деталей під колір золота 

Electroplated coatings in aircraft industry. Development of technology decorative oxidation of aluminum details in the color of gold.

Ас.

Нагорний О.В.

9

Кучирка

Олена Петрівна


Гальванічні покриття в приладобудуванні.  Розробка технологічного процесу нанесення сплаву олово-свинець на струмопровідний рисунок плат друкованого монтажу.

Electroplating in dvevice making.
Technology design of lead-tin alloy  plating on the conductive pattern printed circuit board in an automatic line.

Ас.

Нагорний О.В.

10

Кушнірчук

Сергій Анатолійович

Гальванічні покриття в машинобудуванні.  Розробка технологічного процесу нанесення захисно-декоративного хромового покриття на сталеві деталі.

Galvanic coatings in machine-building indastry. The development of technological process for protective-decorative chromium coating on steel parts.

Ас.

Васильєв Г.С

11

Максименко

Олександр Олександрович

Гальванічні покриття в приладобудуванні. Розробка технології нанесення свинцю на сталеві деталі

Ас.

Нагорний О.В.

12

Піддубний

Сергій Віталійович

Гальванічні покриття в приладобудуванні.  Розробка технологічного процесу нанесення матових нікелевих покриттів на сталеві деталі.

Electroplating of instrument. Development process drawing dull nickel steel details.

Доц.

Мотронюк Т.І.

13

Сак

Антон Геннадійович

Гальванічні покриття  приладобудуванні. Розробка технологічного процесу нанесення блискучих нікелевих покриттів на латунні деталі.

Electroplating in instrumentation.
Development of technology of shiny nickel plating on brass parts.

Ас.

Васильєв Г.С.

14

Смик

Анастасія Олегівна


Гальванічні покриття в приладобудуванні.  Розробка технології процесу гальванічного осадження олова на струмопровідний рисунок плат друкованого монтажу.

Electroplating in dvevice making.
Development of technological process galvanicprecipitation of on the conductive pattern of the printed circuit board assembly.

Ас.

Мірошниченко Ю.С.


15

Талашок

Інна Валентинівна

Гальванічні покриття в машинобудуванні.  Розробка технологічного процесу нанесення захисного цинкового покриття на сталеві деталі.

Galvanic deportment in machine-building factory.  Development of technological process of  steel details zinc protective plating. 

Доц.

Мотронюк Т.І.

16

Третяк

Дарина Василівна

Гальванічні покриття в авіабудуванні.  
Розробка технології процесу емалювання алюмінієвих деталей. 

Electroplating in aircraft. Development of technology of technology process ematalirising of aluminum details.

Ас.

Нагорний О.В.

17

Шульга

Тарас Юрійович

Гальванічні покриття в приладобудуванні.  Розробка технології процесу нанесення захисного кадмієвого покриття надрібні сталеві деталі.

Galvanic coatings in machine-building indastry.  Development of technological process for cadmium protective coating on steel details.

Ас.

Мірошниченко Ю.С.

18

Яцишина

Наталія Юріївна

Гальванічні покриття в машинобудуванні.  Розробка технології процесу нанесення захисного кадмієвого покриття на сталеві деталі.

Galvanic deportament of of machine-building factory. Development of technology process of steel details cadmium plating. 

Ас.

Нагорний О.В.


Магістерські роботи

Спеціальність 8.05130103 - Технічна електрохімія
гр.ХЕ-31м


п/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Тема магістерської роботи

Посада, прізвище керівника

1

Григоренко
Дмитро Олександрович

Одержання порошкової міді із відпрацьованих електролітів і розчинів вилуговування методом контактного обміну Реферат 

Extraction of copper powder from used electrolytes and ore leaching solutions by using cementation method Abstract

Доц.
Бик Михайло Володимирович

2

Гулян
Роман Іванови ч

Підвищення експлуатаційних властивостей сталі 45 шляхом нанесення хромотитаноалітованих дифузійних покриттів Реферат 

The improvement of steel 45 operational properties by Chrome-Titan-Aluminum plating Abstract

Проф.
Погребова Інна Сергіївна

3

Жук
Віталій Петрович

Електрохімічний синтез та сенсорні властивості поліаніліну Реферат 

Electrochemical synthesis and sensor properties of polyaniline Abstract

Доц.
Мотронюк Тетяна Іванівна

4

Лисянський
Євген Ігорович

Захист від вуглекислотної корозії маловуглецевої сталі у системах теплопостачання Реферат 

Protection against steel corrosion in water environments with carbon dioxide in heating systems Abstract

Проф.
Погребова Інна Сергіївна

5

Товкач Людмила Леонідівна

Електрохімічний синтез та дослідження властивостей кополімерів 3-метилтіофену та 3,4-етилендіоксотіофену Реферат

Electrochemical synthesis and study of copolymers and 3-methylthiophene 3,4-etylendioksotiophene properties Abstract

Доц.
Мотронюк Тетяна Іванівна

6

Фетісова Ірина Сергіївна

Інгібування атмосферної корозії сталі леткими органічними сполуками Реферат

Inhibition of atmospheric corrosion of steel by volatile organic compounds
Abstract

Доц.
Фатєєв Юрій Федорович