Бик Михайло Володимирович

Бик Михайло Володимирович - доцент, к.х.н., методист кафедри

Закінчив у 2001 році Технологічний університет Поділля м. Хмельницький за спеціальністю «Технічна електрохімія». У 2001 році вступив до аспірантури НТУУ «КПІ» на кафедру Технології електрохімічних виробництв, яку закінчив у 2004 році. На кафедрі ТЕХВ НТУУ «КПІ» працює з 2001 року. У 2007 році захистив дисертаційну роботу на здобуття ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.05 – Електрохімія "Іонізація заліза в умовах катодної поляризації та вплив на цей процес концентраційних змін у приелектродному шарі". 

Бик М.В. Сертифікат

Сторінка викладача INTELLECT

ПУБЛІКАЦІЇ

ORCID
SCOPUS
WEB OF SCIENCE (Web of Science ResearcherID:  I-3854-2018)

SCHOLAR GOOGLE

    Лекції з дисциплін: 

  • Вступ до фаху,
  • Захист обладнання від корозії на стадії проектування,
  • Методи захисту обладнання від корозії та захист на стадії проєктування,
  • Технологія нанесення неметалевих покриттів,
  • Електрохімічні системи генерування енергії,
  • Хімічні джерела струму.

    Наукова робота

  • Дослідження процесів іонізації заліза в умовах катодної поляризації та вплив на цей процес концентраційних змін у приелектродному шарі.
  • Вивчення кінетики електродних процесів, аномальних явищ в електрохімії, інгібіторів корозії.
  • Електрохімічне отримання напівпровідникових матеріалів для фотоелектричних перетворювачів

Diplom final Sicorsky Byk MV

Зв’язок:
e-mail: m.byk@kpi.ua