Бик Михайло Володимирович

Бик Михайло Володимирович - доцент, к.х.н., методист кафедри

Закінчив у 2001 році Технологічний університет Поділля м. Хмельницький за спеціальністю «Технічна електрохімія». У 2001 році вступив до аспірантури НТУУ «КПІ» на кафедру Технології електрохімічних виробництв, яку закінчив у 2004 році. На кафедрі ТЕХВ НТУУ «КПІ» працює з 2001 року. У 2007 році захистив дисертаційну роботу на здобуття ступеня кандидата хімічних наук по спеціальності 02.00.05 – Електрохімія "Іонізація заліза в умовах катодної поляризації та вплив на цей процес концентраційних змін у приелектродному шарі". 

Сторінка викладача INTELLECT

https://orcid.org/0000-0003-0322-167X

    Лекції з дисциплін: 

  • Вступ до фаху,
  • Захист обладнання від корозії на стадії проектування.

    Наукова робота

  • Дослідження процесів іонізації заліза в умовах катодної поляризації та вплив на цей процес концентраційних змін у приелектродному шарі.
  • Вивчення кінетики електродних процесів, аномальних явищ в електрохімії, інгібіторів корозії.
  • Електрохімічне отримання напівпровідникових матеріалів для фотоелектричних перетворювачів.

ПУБЛІКАЦІЇ

Зв’язок:
тел.: + 38 044 454 9734, 454 9737
e-mail: m.byk[at]kpi.ua