Корозиметри

Вирішення проблем корозії починається із налагодження достовірного корозійного моніторингу, який дає змогу визначити поточний корозійний стан обладнання, а також спрогнозувати можливі аварії та спланувати попереджувальні ремонтні роботи. Нами розроблено низку засобів корозійного моніторингу, що використовують електрохімічний метод поляризаційного опору і дозволяють визначати миттєву швидкість корозії. Наші засоби корозійного моніторингу мають високу точність, надійні, прості в експлуатації та інсталяції.

Індикатори ІК-4с та ІК-4п призначений для визначення швидкості корозії металу у водних агресивних середовищах та иїї зміни під впливом різних факторів: температури, швидкості потоку рідини, показника pH, концентрації розчиненого кисню, хлоридів, сульфатів, інгібіторів, наявності захисних плівок та ін.

Індикатори працюють у комплекті з датчиками двохелектродного типу ДК-1 або ДК-2, матеріал електродів – маловуглецева сталь Ст20. Прилади можуть працювати з двохелектродними датчиками інших конструкцій, компланарними датчиками та з датчиками, електроди яких виготовлені з інших металів або сплавів.

Область застосування індикатора: нафтогазовидобувна, нафтопереробна галузі в системах збору, переробки, зберігання і транспорту нафти та газу, трубопровідний транспорт, комунальне господарство в системах тепло-водопостачання, в водних промислових оборотних системах охолодження та нагрівання і інших системах, де протікає електрохімічна корозія металів і сплавів.

Застосування індикаторів в комплекті з датчиками  дозволяє замінити трудомісткий масометричний метод (за зразками-свідками), регулярно стежити за швидкістю корозії трубопроводів і устаткування, домогтися підвищення ефективності роботи пристроїв магнієвого захисту, деаераторів, установок силікатування води, стежити за ефективним використанням інгібіторного та інших засобів захисту від корозії.

Розробкою засобів корозійного контролю успішно займаються на кафедрі технології електрохімічних виробництв. Розроблені портативні індикатори швидкості корозії ІК-4с, що в комлпекті з двохелектродними датчиками корозії дозволяють визначати поточний корозійний стан обладнання.

Експлуатація металів як конструкційних матеріалів нерозривна пов’язана із проблемою корозії. Виходячи із неможливості зупинити процес корозії залишається лише планувати експлуатацію матеріалу таким чином, щоб процес руйнування відбувався прогнозовано та контрольовано. Серед широкого спектру методів контролю корозії найбільш точними є методи, що дозволяють отримувати інформацію про корозійний стан в режимі реального часу – а саме електрохімічні методи визначення швидкості корозії.