Покриття

Дослідження в області контактного обміну дозволили вирішити проблему вилучення кольорових і важких металів із стічних вод гальванічного виробництва.

Запропоновано технологічні процеси й конструкцію устаткування для осадження з розчинів домішок у вигляді компактних металів, придатних для утилізації.

Більшість розробок впроваджено в промисловість.

Поряд із цим виконані фундаментальні роботи з подальшого розвитку теорії електроосадження металів і співосадження сплавів у присутності ПАР.

Ведуться роботи з електросадження покриттів в умовах нестаціонарного електролізу. Виконані дослідження дозволили регулювати властивості покриттів і поліпшити технологічні характеристики електролітів міднення й сріблення, а також осаджувати з високою швидкістю блискучі покриття з електролітів зі зниженим змістом блискоутворювачів або взагалі без них.