PhD

Каталоги освітніх компонентів для третього рівня (доктора філософії)

Каталоги освітніх компонентів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Каталоги навчальних дисциплін (а також курсових проєктів та робіт, практик, кваліфікаційних робіт) містять анотований перелік дисциплін, які пропонуються для студентів третього (освітньо-наукового) рівня вищо

Вступ до аспірантури

На навчання за програмою PhD запрошуються особи, що здобули ступінь магістра або спеціаліста. До конкурсного відбору допускаються лише особи, що вчасно подали всі необхідні документи у встановлені правилами прийому строки.

Подовжено термін захисту аспірантів в рамках експерименту та отримання ними диплому державного зразка без акредитації ОНП до 30.06.2021 року

Відділ аспірантури та докторантури доводить, що 21 жовтня 2020 року були внесені зміни до Постанови КМУ від 6 березня 2019 р. № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії»

Наукове товариство студентів та аспірантів (НТСА) Хіміко-технологічного факультету

Наукове товариство студентів та аспірантів ХТФ (НТСА ХТФ) – організація студентів та аспірантів факультету, основними цілями якої є: сприяння науковій та творчій роботі студентів та аспірантів, створення можливостей для їх ефективної роботи та розвитку.